КЗО "ДНЗ (ясла-садок) №348" ДМР
Навчальний процес

barvinok.png

Організація життєдіяльності дошкільників

 

Життєдіяльність дитини - це різні аспекти її життя, форми активності, всі види діяльності.

Організовуючи життєдіяльність, враховують її індивідуальні особливості, сучасні тенденції в оновленні змісту дошкільної освіти та навчально-виховних технологій, побажання батьків, спеціфіку та можливості закладу.

Буття дитини в нашому дошкільному закладі - це послідовний перебіг певних його складових, які нормують чергування активної діяльності та відпочинку.

Основні з них:

· ранкові, денні, вечірні прогулянки;

· різноманітні гігієнічні процедури;

· харчування (сніданок, обід, полуденок);

· ігри (самостійні та організовані);

· спілкування (з дорослими та дітьми);

· заняття (колективні, підгрупою, індивідуальні, самостійні);

· відпочинок.

 

2017-2018 навчальний рік

Педагогічний колектив дошкільно-навчального закладу з метою виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів, та здібностей вихованцівпоглиблено буде працювати з такими пріторітетними напрямками:

-художньо-естетичний;

-фізкультурно-оздоровчий.

 

Дошкільний навчальний заклад спрямовує свою діяльність на вирішення проблеми:

"Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІІ-ій етап).

Задля якісного вирішення проблеми визначено такі основні завдання:

 

1.Розпочати роботу над спрямуванням освітньо-виховного процесу на розвиток мотивації предметно-практичної діяльності дитини дошкільного віку, як основи його трудового виховання, важливого чинника соціалізації особистості.

2.Продовжити роботу забезпечення активної участі сім`ї та родини в розвитку фізично і морально здорової патріотично налаштованої зростаючої особистості через систему засобів освітнього впливу - творчу гру,  художню літературу, заняття.

3.Удосконалювати розвиток українського мовлення дошкільнят як вищої форми розумової діяльності в умовах вільного спілкування з ровесниками, дорослими під час ігрової діяльності в умоваї сім`ї.

 

Колектив   дошкільного навчального закладу буде керуватися такими нормативно -правовими документами:

 

1.Закони України:

1.Про освіту від 15 вересня 2017 року.

2Про дошкільну освіту

3.Про охорону праці

4Про дитяче харчування

5.про фізичну культуру і спорт

6.Конвенці про права дитини

 

 

Укази Президента України:

1.Про заходи щодо забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні

2.Про Державну премію України в галузі освіти

3.Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.

4.Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641).

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.Положення про дошкільний навчальний заклад від 20.03.2003 №305.

2.Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад".

 

Актами Кабінету Міністрів України:

1.Від 14 червня 2002 р. №826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

2.Від 22 листопада 2004 р.№1591 " Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих таборах"

Наказами Міністерства:

1.Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 " Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності".зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

2.Від 06.102010№930 " Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Листи Міністерства:

1.Лист МОН України від 13.06.2017 №1/9-322. Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.

 

Програми:

1.Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (нове видання, 2017 року)

2.Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН України  №1/11-16160 від 06.11.2015р.).

3."Українське дошкілля", програма розвитку дитини дошкільного віку (нове видання, 2017 року).

 

 

Додаткові:

 

1.«Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

(авт.Єфименко М.М.)  «Мандрівець», 2014 р. (лист ІІТЗО від 11.06.2014р. №14.1/12-Г-869).

2.«Граючись вчимося. Англійська  мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (за ред. - Низьковська О.В., авт. - Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.).

3.«Україна - моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. - Кичита І.І., Каплуновська О.М....).

4."Про себе треба знати, про себе треба дбати", програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.-Лохвицька Л.В.)

5."Шаховими стежинами". Програма та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1./12-Г-159).

 

Навчально - методичними посібниками:

1.Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Богуш А.М. Ранок.

Лист МОН України від 05.06.2013 №!/19481 .      

2.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Київ «Генеза», 2013р.

Лист МОН України від 29.08.2013№1\11-13405          

3.Барвисте життя: хрестоматія для читання дітям дошкільного віку. Андрющенко Т.К., Лохвицька Л.В., Мандрівець.

Лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1\12-Г-5064. Народні перлини для маленької дитини. 

Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013 р. Лист ІІТЗО від  17.072012 р.№14.1\12-Г-184

4.Народні перлини для маленької дитини.  Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013р. Лист МОН України від 29.08.2013 №1/11-13405.

5.«Соціальний розвиток дитини» Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська, Київ «Генеза» 2014р. Лист МОН України від 12.07.2013р. № 1/11 – 11414)

6.«До здоров'я дітей через освіту дорослих» Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Тернопіль Мандрівець 2014р. Лист ІІТЗО від 07.12.2011р. № 1.4/18 – Г – 819)

7.«Петриківський первоцвіт» Купрієнко В.І., Міхіна Н.О. Мандрівець. Лист МОН України від 12.07.2013 №1/11 – 11412.

8.Виховання гуманних почуттів у дітей. С.Ладивір... Лист МОН України від 05.08.2009 №1/11-6515.

9.Аналіз, планування, контроль як функція управлінської діяльності керівника ДНЗ. Ірина Романюк. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1.4/18-Г-369 від 15.06.2011 р.

 

З огляду на це особливого значення набуває підвищення якості та ефективності роботи з дітьми дошкільного віку. Означені показники можна забезпечити за умов прогнозування та перспективного  планування освітньої роботи з дошколятами.

 

Планування – процес трудомісткий і творчий, що вимагає від педагога глибоких знань освітніх програм, дидактичних принципів, на основі яких побудовано базову, комплексні й парціальні програми, вимог, що рекомендовані до планування освітнього процесу.

 

Основою планування є та освітня програма, яка прийнята для керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування  особистості дошкільника.

 

2016-2017 навчальний рік

Ключовими пріорітетами змістового наповненння освтнього процесу у новому навчальному році є такі:

-національно-патріотичне виховання;

-формуванння у вихованців навичок спілкуванння і ефективної взаємодії з іншими дітьми,дорослими людьми;

-музичне виховання;

-серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість -творча гра,а також художня література.

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку,проблеми закладу педагогічний колектив визначив такі завданння.

1.Розпочати поглиблену роботу з формування навичок раціональної діяльності.що сприятимуть підготовці особистості до реального житття в сучасних умовах.

2.Продовжити роботу з забезпечення активної участі сім.їта родини в розвитку фізично і морально здорової,патріотично налаштованої зростаючої особистості через систему засобів освтнього вливу 6 -творча гра,художня література,занятття.

3.Удосконалювати морально-духовні якості дошкільника,навички культури спілкуванння як важливі чинники соціалізації особистост.

 

108746313_7225.gif