КЗО "ДНЗ (ясла – садок) № 348"
Навчальний процес

barvinok.png

Організація життєдіяльності дошкільників

 

Життєдіяльність дитини - це різні аспекти її життя, форми активності, всі види діяльності.

Організовуючи життєдіяльність, враховують її індивідуальні особливості, сучасні тенденції в оновленні змісту дошкільної освіти та навчально-виховних технологій, побажання батьків, спеціфіку та можливості закладу.

Буття дитини в нашому дошкільному закладі - це послідовний перебіг певних його складових, які нормують чергування активної діяльності та відпочинку.

Основні з них:

· ранкові, денні, вечірні прогулянки;

· різноманітні гігієнічні процедури;

· харчування (сніданок, обід, полуденок);

· ігри (самостійні та організовані);

· спілкування (з дорослими та дітьми);

· заняття (колективні, підгрупою, індивідуальні, самостійні);

· відпочинок.

 

 

2016-2017 навчальний рік

Ключовими пріорітетами змістового наповненння освтнього процесу у новому навчальному році є такі:

-національно-патріотичне виховання;

-формуванння у вихованців навичок спілкуванння і ефективної взаємодії з іншими дітьми,дорослими людьми;

-музичне виховання;

-серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість -творча гра,а також художня література.

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку,проблеми закладу педагогічний колектив визначив такі завданння.

1.Розпочати поглиблену роботу з формування навичок раціональної діяльності.що сприятимуть підготовці особистості до реального житття в сучасних умовах.

2.Продовжити роботу з забезпечення активної участі сім.їта родини в розвитку фізично і морально здорової,патріотично налаштованої зростаючої особистості через систему засобів освтнього вливу 6 -творча гра,художня література,занятття.

3.Удосконалювати морально-духовні якості дошкільника,навички культури спілкуванння як важливі чинники соціалізації особистост.

Колектив   дошкільного навчального закладу буде керуватися такими нормативно -правовими документами:

 

1.Закони України:

1.Про освіту

2Про дошкільну освіту

3.Про охорону праці

4Про дитяче харчування

5.про фізичну культуру і спорт

6.Конвенці про права дитини

Укази Президента України:

1.Про заходи щодо забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 " Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

Актами Кабінету Міністрів України

1.від 13 квітня 2011 № 629 " про затвердження цільвої соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"

2.від 22 листопада 2004 р.№1591 " Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих таборах"

Наказами Міністерства:

1.Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 " Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності".зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

2.від 06.102010№930 " Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Листи Міністерства:

1.Лист міністерства № 1\9 -315 від 16.06.2016р." Щодо організації освітньої роботи в ДНЗ у 2016\2017навчальному році.

 

 

 

 

2015 – 2016 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок )  №348 розташований за адресою:

вул. Бєляєва, 6.

 

Дитячий контингент налічує 430 осіб, 67 – осіб працівників, з них  педагогів – 31. Організація  освітньої роботи  в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до  Законів України «Про освіту»,  «Про  дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді.  Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. У закладі є необхідні нормативно – законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільного навчального закладу.

 

У 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив спрямовує свою діяльність за такими пріоритетними  напрямами роботи:

· патріотичне виховання;

· екологічне  виховання;

· формування основ здорового способу життя;

· комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

 

108746313_7225.gif

 

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми закладу педагогічний колектив визначив такі цільові пріоритети на 2015-2016 навчальний рік:

 

1. Розпочати роботу з основ національно – патріотичного виховання через формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

 

2. Продовжити поглиблену роботу з основ соціально – морального виховання через формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

 

3.Удосконалювати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

 

Основним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу у сучасних умовах є забезпечення якості освітнього процесу,який сприяє досягненню основної мети різнобічному гармонійному розвитку дитини і її комфортному самопочуттю в дитячому колективі.

 

Педагогічний колектив дошкільного закладу буде керуватися в своїй роботі листом МОН України від 20.05.2015 №1/9 - 249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році» та комплексними освітніми програмами:

1.Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (наказ МОН України від 21.05.2012р. №604)

2.Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук. кер. Проскура О.В., Кочина О.В. (лист МОН України від 08.12.2010 р.№1/11 – 11178).

3.Освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН України від 08.12.2010р. №1/11 – 11178).

 

108746313_7225.gif

Додаткові:

 

1.«Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

(авт.Єфименко М.М.)  «Мандрівець», 2014 р. (лист ІІТЗО від 11.06.2014р. №14.1/12-Г-869).

2.«Граючись вчимося. Англійська  мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт: Гунько С. , Гусак Л. авт. Лещенко З.).

3.«Радість творчості». Програма художньо-естетичного розвитку раннього та дошкільного віку. Тернопіль. Мандрівець, 2013 р. (схвалено для використання в дошкільному  навчальному закладі). авт. Борщ Р.М.,

Самойлик Д.В. (лист ІІТЗО від 25.05.2012р. № Г-106).

 

Навчально - методичними посібниками:

1.Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Богуш А.М. Ранок.

Лист МОН України від 05.06.2013 №!/19481 .      

2.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Київ «Генеза», 2013р.

Лист МОН України від 29.08.2013№1\11-13405          

3.Барвисте життя: хрестоматія для читання дітям дошкільного віку. Андрющенко Т.К., Лохвицька Л.В., Мандрівець.

Лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1\12-Г-5064. Народні перлини для маленької дитини. 

Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013 р. Лист ІІТЗО від  17.072012 р.№14.1\12-Г-184

4.Народні перлини для маленької дитини.  Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013р. Лист МОН України від 29.08.2013 №1/11-13405.

5.«Соціальний розвиток дитини» Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська, Київ «Генеза» 2014р. Лист МОН України від 12.07.2013р. № 1/11 – 11414)

6.«До здоров'я дітей через освіту дорослих» Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Тернопіль Мандрівець 2014р. Лист ІІТЗО від 07.12.2011р. № 1.4/18 – Г – 819)

7.«Петриківський первоцвіт» Купрієнко В.І., Міхіна Н.О. Мандрівець. Лист МОН України від 12.07.2013 №1/11 – 11412.

 

З огляду на це особливого значення набуває підвищення якості та ефективності роботи з дітьми дошкільного віку. Означені показники можна забезпечити за умов прогнозування та перспективного  планування освітньої роботи з дошколятами.

 

Планування – процес трудомісткий і творчий, що вимагає від педагога глибоких знань освітніх програм, дидактичних принципів, на основі яких побудовано базову, комплексні й парціальні програми, вимог, що рекомендовані до планування освітнього процесу.

 

Основою планування є та освітня програма, яка прийнята для керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування  особистості дошкільника.

108746313_7225.gif