КЗО "ДНЗ (ясла-садок) №348" ДМР
Звіт керівника

Звіт

керівника Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 348»

Дніпровської міської ради

Фоменко Світлани Анатоліївни

перед колективом та громадськістю

01.06.2017р.

 

 

 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»;

- Базового компоненту дошкільної освіти України;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Кодексу  Цивільного захисту;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про відпустки»;

- Закону України «Про мови»;

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

 

І. Загальна характеристика.

 

КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 348» Дніпровської міської ради розпочав свою роботу у 1993 році ,групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр.

Розвивальне середовище дошкільного навчального закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна зали;

- методичний кабінет та медичний блок;

- кабінет психолога;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик;

- «Галявина казок»

Режим роботи п’ятиденний з 700 до 1730

Чергова група  до 1800

Мова навчання – українська.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 75 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.    

Діяльність дошкільного  навчального  закладу регламентується планом  роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст  навчально-виховного  процесу в закладі   визначається   Базовим   компонентом  дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі  з особливими освітніми потребами,  рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

 

ІІ.  Кадрове забезпечення

 

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 32 педагогічних працівника, 15- молодшого обслуговуючого персоналу, 2 – старших медичних сестри, лікар – педіатр, сестра медична з дієтичного харчування.

Дошкільний навчальний заклад укомплектовано педагогічними кадрами: завідувач – освіта повна вища,вихователь-методист 1, освіта повна вища; вихователі – 23;  музичні керівники – 2;   інструктори з фізичного виховання – 2; керівників гуртків – 3.

Всі педагогічні працівники мають спеціальну  педагогічну освіту, зокрема:

повна вища  освіта – 16;

неповна вища -15.

Один педагог навчається в педагогічному коледжі.

За стажем роботи:

 До 5 років – 5 осіб;

До 10 років – 5 осіб;

До 10 років – 10 осіб ;

До 30 років – 7 осіб;

Понад 30 років – 5 осіб.

Підвищили рівень педагогічної майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації при ДОІППО 9 педагогів, а саме: Коновал О.А., Черноволод Т.М.. Кравчук С.А. Драчук Н.В., Гасленко Ю.Г., Кільчевська Г.Г.. Юрко О.А., Гаврилова Л.Б.

За атестацією у 2016-2017 навчальному році підтвердили свій кваліфікаційний рівень 9 педагогів, що становить 28% з них:

- вища категорія – 1;

- І категорія – 1;

- ІІ категорія – 3;

- 9 тарифний розряд -  4.

Слід відмітити, що всі вихователі протягом навчального року брали активну участь у заходах: методичних об’єднаннях, семінарах-практикумах, школах передового досвіду.

Педагогічні кадри закріплюються за віковими групами наказом по ДНЗ на початку навчального року. Кожен педагог ДНЗ зорієнтований на удосконалення навчально-виховного процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та доброзичливості.

ІІІ. Склад вихованців

 

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 260 місць для дітей віком від 2 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у червні-липні за електронною реєстрацією.

У 2016-2017навчальному році було укомплектовано 14 груп – 418 дітей:

3 групи для дітей раннього віку з 2-х до 3-х років  ;

11 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідувало в середньому 360 дітей з них:

- раннього віку 87;

- дошкільного віку – 273;

- випущено до школи 92.

За звітний період прийнято 86 дитей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей державних службовців, приватних підприємців, робочих та не працюючих.

 

ІV. Пріоритетними  напрямками колективу

у 2016-2017навчальному році були:

 

- національне - патріотичне виховання;

- економічне виховання.

Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми:

- музичне виховання;

- серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно – рольова, конструкторсько – будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література.

Навчально-виховний процес проводився за програмами:

Групи раннього  та дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» - комплексна освітня програма (наук. кер.- Крутій К.Л… нова редакція, 2015р.), групи старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт.. кол. – Андрієтті О.П.)

Додаткові програми

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку( авт.. Єфименко М.М.);

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», «Граючись вчимося» (авт.. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)

«Радість творчості». Програма художньо – естетичного розвитку раннього та дошкільного віку (авт. Березіна О.М., Гнорська О.З., Линник Т.А.)

 

V. Вжиті заходи щодо охоплення

навчанням дітей 5-ти річного віку.

 

Головною метою діяльності колективу ДНЗ № 348 є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, створення доброзичливої, творчої атмосфери, де враховувалися б інтереси та бажання дитини, створення умов для прояву самостійності, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження.

Враховуючи необхідність соціально-педагогічного патронату дітей, які не відвідують дошкільні заклади, педагогами ДНЗ № 348 був проведений облік дітей мікрорайону, створено банк даних із зазначенням місця здобуття дітьми дошкільної освіти.

За даними перепису 2016-2017 навчального року всі діти охоплені дошкільною освітою. В дошкільному навчальному закладі з повним перебуванням  - 102 дитини, короткотривалим – 1 дитина, 18дітей охоплені іншими формами освіти, 1- центр розвитку, а 3 – виховує гувернантка.

Педагогічний колектив продовжує проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливість отримання її в різноманітних організаційних формах.

 

VI.  Управлінська діяльність

 

Управління дошкільним закладом – це цілеспрямований вплив керівника на діяльність колективу та навчально-виховний процес з метою забезпечення максимального результату в навчанні та вихованні.

В дошкільному закладі створена відповідна система органів управління. До її складу входять:

 • Батьківські комітети груп та ДНЗ;
 • Профспілковий комітет;
 • Педагогічна рада;
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу (конференцій).

Створено органи самоврядування діяльності ДНЗ:

 • комісія з атестації педпрацівників;
 • комісія з охорони праці;
 • комісія з розслідування нещасних випадків;
 • комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей; 
 • комісія з надзвичайних ситуацій;
 • комісія з техніки безпеки та протипожежної безпеки;
 • комісія з перевірки знань з БЖД та охорони праці;
 • комісія з обстеження приміщень ДНЗ;
 • група контролю за харчуванням.

Керівництво роботою ДНЗ здійснює завідувачка, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів, адміністративно-господарської роботи та основної діяльності ведуться окремо. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формування теми педагогічних рад.

 1. Педрада настановча серпень 2016р. «Завдання педколективу на 2016-2017н.р.»;
 2. Педрада – проблемний стіл листопад 2016р. «Використання методу проектів в освітньому процесі»;
 3. Педрада семінар-практикум лютий 2017р. «Робота музичних керівників вихователів в організації музично-театралізованої діяльності»;
 4. Підсумкова педагогічна рада травень 2017р. «Аналіз роботи ДНЗ 2016-2017н.р. та перспективи».

Згідно річного плану проведені виробничі наради на яких були розглянуті актуальні питання: «Підсумки підготовки груп до нового навчального року», «Про дотримання правил та інструкцій з охорони праці в ДНЗ»,  «Стан роботи та харчування дітей», «Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку та дотримання трудової дисципліни в колективі», «Оздоровчий період 2016 року, підготовка та проведення».

Управлінські рішення та дії завідуючої дошкільного навчального закладу в поточному році буди спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

 • формування основ патріотичного виховання сучасного дошкільного навчального закладу;
 • музичне виховання – невід’ємна складова формування громадської свідомості дошкільника;
 • формування основ здорового способу життя як запорука майбутнього покоління;
 • формування економічної свідомості дошкільника.

       В 2015-2016 навчальному році було проведено ряд перевірок, а саме:

Вересень

Оперативний контроль: Ефективність прийомів індивідуального підходу до дітей під час адаптації до умов дошкільного навчального закладу.

Поточний контроль: Планування освітньої роботи педагогами.

Поточний контроль:  Стан ведення документації.

Жовтень

Вибірковий контроль: Стан національно-патріотичних куточків та міні музеїв.

Тематичний контроль: Використання українського народного фольклору під час занять з розвитку мовлення в середніх і старших групах.

Оперативний контроль: Готовність музичних керівників та вихователів до проведення осінніх свят.

Листопад

Оперативний контроль: Створення розвивального середовища.

Вибірковий контроль: Дотримання режиму дня.

Оперативний контроль Результати роботи художньо-мовленневої діяльності.

Грудень

Вибірковий контроль: Організація роботи з дітьми раннього віку в ігровому осередку.

Поточний контроль: Стан проведення музичних занять.

Січень

Вибірковий контроль: Планування індивідуальної роботи з дітьми.

Оперативний контроль: Рівень сформованості в старших дошкільників театралізованої діяльності.

Лютий

Тематичний контроль: Рівень художньо-естетичного розвитку дітей старшого віку.

Вибірковий контроль: Форми роботи з дітьми у II-й половині дня.

Оперативний контроль: Стан музичних куточків та куточків для театралізованої діяльності дітей.

Березень

Оперативний контроль: Стан гурткової роботи.

Вибірковий контроль: Ефективність використання піших переходів та фізичних комплексів на прогулянці.

Квітень

Оперативний контроль: Вивчення стану готовності старших дошкільників до навчання в школі.

Вибірковий контроль: Оптимальність рухової активності дітей протягом дня.

Травень

Оперативний контроль: Ефективність розвитку мовлення засобами гри.

Комплексний контроль: Стан освітнього процесу в групах раннього віку.

        Перевірки показали, що вихователі усіх груп з відповідальністю ставляться до підготовки та проведення занять, в своїй роботі використовують інноваційні технології, враховують контроль і можливості дітей, дотримуються вимог програми «Дитина в дошкільні роки» та Базового компоненту дошкільної освіти. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу і враховується думка батьків та громадськості. З цією метою розповсюджує свій досвід роботи на офіційному сайті дошкільного навчального закладу, на шпальтах фахових видань.

 

VII. Методична робота

 

Система методичної роботи була сконцентрована навколо обласної наукова-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (II-й етап) і проблемної теми дошкільного навчального закладу «Формування громадянської свідомості дошкільників на основі творчого впровадження педагогічних ідей Софії Русової».

Обрані педагогічні проблеми актуальні та співзвучні сучасним педагогічним ідеям, проводились комплексно, поєднуючи як навчальну, так і виховну роботу.

У річному плані роботи дошкільного навчального закладу були передбачені різні форми роботи з педагогічними працівниками, а саме: проблемний семінар, семінари-практикуми, методичні посиденьки, консультації, круглий стіл, педагогічна дискусія, психолого-педагогічний тренінг, обмін досвідом.

Дане питання обговорювалось на  педгодини, нарадах при завідувачу, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів.

Також педагоги закладу значно підвищували свій професійний рівень, відвідуючи протягом року методичні об’єднання, школи передового досвіду, зокрема:

  «Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку як складової життєвої компетентності» (методичне об’єднання, листопад 2017р., вихователь Клименко І.О.);

  «Життя дитини з Lego»(семінар, квітень 2017р., вихователь Заремба Ю.О.);

  «Українська народна іграшка як засіб виховання дошкільників»(школа передового досвіду, травень 2017р., вихователь Харькова І.О.).

          В цьому навчальному році було максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для творчого пошуку, безперервного вдосконалення фахової майстерності. Вихователі ДНЗ використовують сучасні науково-педагогічні досягнення, інновації, технології під час проведення освітнього процесу, а це:

Освітньо-розвиваюча технологія «Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини «Радість розвитку»;

Методика навчання дітей читанню М.Зайцева.  Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі К.Крутий – розвиток мислення і мовлення;

Здоров’язбережувальні технології: пісочна терапія, музикотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія.

Ефективною формою роботи є проведення колективних переглядів, різноманітних форм роботи з дітьми. Протягом навчального року були проведені колективні перегляди: «Українська народна іграшка»(зображувальна діяльність, старший вік, вихователь Заремба Ю.О.), «Вишиванка-вишиваночка»(розвиток мовлення, вихователь Черноволод Т.М.), «Ту країну, де живем Україною зовем»(з елементами музично-театралізованої діяльності, муз.керівник Федоренко М.І.), «У майстерні прикрас» (керівник гуртка Гасленко Ю.Г.), «Я для людей, і люди-для мене»(сюжетно-рольова гра, вихователь Півторипавло В.М.), «Коза-Дереза»(драматизація української народної казки, вихователь Сеймук О.В.).

          Одна з форм підвищення кваліфікації і майстерності педагогів є семінари. Метою проведених семінарів «Прояв патріотичного духу, формування української нації шляхом використання державної символіки»(жовтень 2016р.), «Компетентність педагога – вимога сьогодення»(впродовж року) було вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогів відповідно до сучасних наукових досягнень у галузі дошкільної освіти й дитячої психології з урахуванням до виховання та навчання дошкільників.

          В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововедень з визначенням проблеми, прогнозованих результатів. В кінці навчального року було проведене анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо планування роботи на наступний рік.

 

 

 

 

 

 

VIII. Якість реалізації освітніх програм

 

На вдосконалення базового компоненту дошкільної освіти та парціальних  програм протягом навчального року в закладі плідно працювали гуртки з творчих здібностей дітей  «Веселий англійський» (Н.В. Пеня) та «Умілі рученята» ( Ю.Г. Гасленко), «Валеологія дошкільникам»(гурток з основ безпеки життєдіяльності дітей, А.В. Бранкевич),  гуртки відвідували 113 вихованців, а саме:

42 вихованці - молодший вік

23 вихованці – середній вік

48 вихованців – старший вік

Впродовж навчального року керівники гуртків організовували та здійснювали навчально – виховну, організаційно -  роботу, обирали ефективні форми роботи, виявляли здібності вихованців і сприяли їх розвитку, надавали практичну допомогу в оволодінні вмінням та навичкам з обраного виду діяльності.

Педагоги планували свою роботу з дітьми з урахуванням вимог чинних програм «Дитина в дошкільні роки» та , зокрема: «Радість творчості», «Граючись вчимося», «Англійська мова для дітей дошкільного віку», « Про себе треба знати, про себе треба дбати».

Виготовлені поробки із різних матеріалів (гурток «Умілі рученята») в повній мірі відповідають вимогам, інтересам і можливостям дошколят. Така робота завдяки своїй доступності великій результативності і цілеспрямованості дозволила малюкам реалізувати задумане, вдосконалюватися, творити і бачити кінцевий результат. В процесі заняття художньою працею у дітей формувалися всі технічні процеси: мова, пам'ять, уява, удосконалювалися пізнавальна і художньо-конструктивні здібності.

Гурток «Веселий англійський» сформував у дітей мотивацію до вивчення англійської мови. Педагог реалізовувала комунікативно – конгвітивний підхід до навчання англійської мови в грі, здійснювала індивідуальний підхід. У дітей розвинені елементарні мовленеві навички (навички аудіювання), вони розуміють і впізнають лексично – граматичну структуру відповідно тем , що визначаються, сприймають основні події простих оповідань, казок, вміють розрізняти вивчені віршики і пісеньки, ставити запитання і відповідати на них.

Відвідуючи гурток « Здорові та розумні» діти дізналися про зовнішній вигляд людини, про наявність, назви і функції зовнішніх органів; а також будову і функцію внутрішніх органів і систем за допомогою тем: «Будова тіла людини», «Наші руки»,  «Будова і функція шкіри», «Органи зору – очі», « Органи слуху – вухо», « Органи дихання – ніс», « Зуби, рот та органи травлення», «Серце та кров». 

Тема «Наше здоров'я – в наших руках» дала дітям інформацію про режим дня, правила культурної поведінки за столом, про важливий вплив на здоров'я людини природних факторів: сонця, повітря. води.

Педагогом застосовувалися такі методичні прийоми: наочні (спостереження, розглядання картин, ілюстрації), словесні (бесіди, розповіді, прислів’їв), практично – ігрові (вправляння у догляді за органами тіла, дидактичні ігри та вправи).

У результаті проведеної роботи у дітей були сформовані початкові знання про основи здоров'я, вони засвоїли норми поведінки в різних видах діяльності та навчились запобігати травматизму. У дошкільників виробилось позитивне ставлення до власного здоров'я та здоров'я своєї родини.

В дошкільному навчальному закладі розроблено циклограму адміністративного контролю життєдіяльності дітей:

Проведено:

Тематичний контроль (2), оперативний контроль (8), попереджувальний (4), вибірковий (3), комплексна перевірка (1). Вивчення стану навчально – виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалась за допомогою:

- спостереження за діяльністю дітей – 35%;

- анкетування педагогів, батьків – 10%4

- аналізу відкритих занять та різних форм навчально – виховної роботи – 30%;

- аналізу стану здоров'я дітей – 20%;

- самоконтроль – 5%.

Результати контролю фіксуються в діловому щоденнику контролю, індивідуальних картах аналізу за різними показниками та розглядаються на педагогічних радах, нарадах при завідувачу.

За результатами діагностики кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку збільшилась у порівнянні з початком навчального року на 8%, дітей з середнім рівнем збільшилось на 5%, дітей з низьким розвитком зменшилось на 9%. У групах молодшого віку ( в порівнянні з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з розвитку мовлення мав такі показники:

Достатнього рівня збільшилось у середньому на 12%, середнього – 7%, низького зменшилося на 9%.

В групах середнього віку кількість дітей низького рівня зменшилось за всіма розділами програми на 15%. Розвиток мовлення та ознайомлення з навколишнім середовищем покращився в середньому на 11%.

У групах старшого дошкільного віку, порівняльно з початком навчального року, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з розвитку мовлення, а дітей достатнього рівня розвитку збільшилось на 7%, високого рівня на 10%.

Показники засвоєння програмового матеріалу підвищились в середньому на 15%. Заслуговують на увагу якісні показники оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури.

Зведені показники фізичної підготовленості дітей старших груп до школи.

Всього дітей

Рівень рухової підготовленості.

Якісна оцінка

Кількість дітей

У % відношенні

Вересень 2016р.

100

високий

добре

27

27%

середній

задовільно

62

62%

низький

недостатньо

11

11%

Травень 2017р.

97

високий

добре

35

36%

середній

задовільно

58

60%

низький

недостатньо

4

4%

         Рівень засвоєння програмового матеріалу музичного виховання також підвищився на 8%. Діти навчилися уважно слухати музику, оволоділи пісенними навичками та навчились виконувати музично – ритмічні рухи.

Впродовж навчального року проводились різноманітні розваги у всіх вікових групах згідно річного плану, а саме : « Свято сім’ї», «День довкілля», «Веселі ігри дошколят», «На гостини до іменинників», «Вечір української пісні», «День сміху», «У світі казок».

Моніторинг стану готовності дітей – випускників до шкільного навчання показав:

Всього обстежено дитини 92:

Рівень

Готовність %

соціальна

мотиваційна

інтелектуальна

високий

23(25%)

25(27,4%)

22(23,9%)

достатній

27(29,3%)

31(33,6%)

34(36,9%)

середній

36(39,2)

28(30,4%)

31(33,6%)

низький

6(6,5%)

8(8,6%)

5(5,6%)

 

IX. Робота психологічної служби.

Для повноцінного психологічного та особистого розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров'я в дошкільному закладі працює практичний психолог – Кравчук С.А.

У 2016-2017 навчальному році психологічна служба працювала над темою: «Соціалізація особистості дошкільника».

Робота традиційно велась в таких напрямках:

- Контроль за переломними моментами в розвитку дитини  (криза 3-х років);

- Вивчення ступеню та особливостей пристосованості дітей до нової соціальної ситуації;

- Діагностування дітей старшого дошкільного віку, з метою виявлення ступеню соціально-психологічної готовності до навчання в школі;

- Корекційно-розвивальна та відновлювальна робота, спрямована на розвиток пізнавальних, комунікативних, емоціонально-вольових якостей дитини;

- Просвітницька і консультативна робота з батьками та педагогами, щодо проблем  виховання і навчання дітей.

В групах раннього віку було проведено консультацію «Адаптація дітей до умов ДНЗ» та анкетування батьків «Чи готова ваша дитина до вступу в ДНЗ».

В групах молодшого та середнього віку – консультація «Розвиток технічних процесів дітей дошкільного віку», а  групах старшого віку – «Визначення рівня тривожності та агресивності».

Досить цікаво та ефективно пройшла робота з дітьми старшого дошкільного віку – майбутніми першокласниками з метою корекції надмірної вразливості, агресивності, тривожності та сором’язливості було використано Тест Керна-Ірасика та методика «Будиночок» Н.Г. Губкіної, «Доріжки» Л.А. Венгера, «Візерунки», опитувальник «Відношення дитини до школи».

З батьками майбутніх першокласників проведено консультацію «Підготовка дітей до школи», тренінгове заняття, «Скоро до школи». З дітьми також проводились індивідуальні корекційно - розвивальні заняття, спрямовані на формування необхідних для навчання у школі соціальних, комунікативних та вольових якостей.

Проводилась корекційно – відновлювальна та розвивальна робота з дітьми за програмою «Щаслива дитина» та «Профілактика психічного здоров'я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку».

В роботі з педагогічним колективом було розглянуто багато актуальних питань, зокрема:

- міні-тренінг «Діти раннього віку: спостерігаємо, вивчаємо, розуміємо»;

- семінар-практикум «Компетентність педагога – вимога сьогодення»;

- групові консультації «Надмірна тривожність дошкільників»;

«Дитина в ситуації сімейного конфлікту», гіперактивність дитини. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю», «Гра у житті малюка»;

- круглий стіл «Психолого-педагогічний супровід дошкільників із особливими потребами»;

- тренінг «Психопрофілактика агресивної поведінки».

          На бозі дошкільного навчального закладу №348 психологом Кравчук С.А. проводилось районне методичне об’єднання – семінар з елементами тренінгу «Розвиток емоційного інтелекту як одна з важливих умов соціалізації».

          Протягом року Світлана Анатоліївна брала активну участь у міських та районних заходах, а саме:

- Обласній науково-практичній конференції «Досягнення та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти» (жовтень 2016р.);

- Конференції «Психологічний супровід розвитку особистості дошкільника» (лютий 2017р.);

- Семінар «Застосування психолого-андрагогічних технологій в методичній роботі психологічної служби» (березень 2017р.).

          Психологом проводиться інформування представників педагогічної спільноти та батьків вихованців через інформаційно-комунікаційні технології про проблеми психології та виховання дітей – створено на інтернет сайті ДНЗ№348 «Сторінку психолога».

           В наступному навчальному році психологічна служба ДНЗ№348 сприятиме створенню умов в дошкільному навчальному закладі, які необхідні для охорони психологічного та фізичного розвитку дітей, забезпеченню їх емоційного благополуччя, вільному та ефективному розвитку здібностей кожної дитини.

 

X. Організація роботи з сім’ями вихованців

 

Провідне місце у формуванні особистості належить сім’ї. Саме в сім’ї дитина отримує первинні навички сприйняття дійсності; привчається усвідомлюватися повноправним представником суспільства. Сім’я і дошкільний навчальний заклад  - два важливі інститути соціалізації дитини. І тому до вирішення завдань дошкільного навчального закладу залучається батьківська громадськість.

Організація роботи з батьками та громадськістю в дошкільному навчальному закладі з метою залучення їх до управління закладом, пропагування, прогнозування відкритості та прозорості відбувалось через батьківські збори та засідання батьківського комітету.

Представники батьківського комітету контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процесу, харчування, стан матеріально-технічної бази, тощо.

В тісному контакті працював колектив дошкільного закладу з батьками протягом року, а це - спільні проекти:

- конкурси «Український орнамент з природного матеріалу», «Кращий плакат – поздоровлення до Нового року», «Український віночок – своїми руками», «Краща шпаківня».

- виставки «Я маленький українець»

- фотовиставки (колажі) «Я нічого не боюсь – поруч тато і дідусь»; «У сімейному колі».

          Акції «Зроби наш садок зеленим»(листопад,2016р.) «ДНЗ – наш спільний дім, зробимо затишок у нім»(квітень,2017р.).

          Свята: «Осінній ярмарок у Барвінку», «Новий рік завітав у садок», «Мамина країна», «Пригоди відважних випускників».

- Фольклорно-обрядові свята: «Любіть Україну», «Ой хто, хто Миколая любить», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Три свята завітали у гості», «Славимо Великдень».

          Основними напрямками роботи педагогів з батьками щодо виховання та розвитку дитини були:

- удосконалення партнерства сім’ї та колективу закладу в укріпленні здоров'я дошкільників та розвиток їх творчого потенціалу;

- цілеспрямована фахова допомога сім’ї у вирішенні соціальних і психолого-педагогічних проблем;

- співпраця у створенні належних та безпечних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

- формування соціально-педагогічної компетентності сім’ї, соціально-педагогічних знань і навичок достатніх для реалізації завдань повсякденного життя.

          В дошкільному навчальному закладі працював консультативний пункт, який мав консультативно-інформаційний характер, психолого-педагогічного, юридичного та методичного спрямування.

          Впродовж року батькам надавались консультації, зокрема:

- «Українська родина. Родинно-патріотичне виховання»;

- «Діти з особливими потребами»;

- «Секрети хорошого апетиту»;

- «Особливості фізичного розвитку дитини»;

- «Роль батьків у залученні дитини до яскравого світу мистецтва».

          Випускалися міні газети з консультаціями щодо розв’язання сімейних конфліктів. Працював Батьківський всеобуч, на якому розглядалися питання:

«Розвиток уваги дитини на прикладі простих речей», «Радісна зустріч з музикою», «Шляхи та способи позитивних впливів на фізичний стан дитини», «організація театрально-ігрової діяльності дошкільників вдома».

          Систематично проводилась робота з соціально-незахищеними сімями і щомісяця уточнювались списки сімей пільгових категорій, надавались пільги в дошкільному навчальному закладі щодо часткової оплати за харчування на безоплатній основі.

          В дошкільному навчальному закладі створено банк даних дітей пільгових категорій:

   ЧАЕС – 5;

   Учасники АТО – 19;

   Багатодітні сім’ї – 39;

   Малозабезпечені сім’ї – 7.

 

XI. Система роботи щодо соціального захисту дітей

 

ДНЗ № 348 є державним закладом, у якому сурово дотримуються вимоги щодо забезпеченню прав дитини, закріплені в основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенція ООН про права дитини;

- Закон України « Про охорону дитинства»

- Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор (вихователь-методист Ордошевська В.Г.)

Щорічно на нараді при завідувачу громадський інспектор звітує про наявність у ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

На виконання Листа Міністерства  освіти  і  науки України 17.12.2008р. №1/9-811 « Про здійснення соціально-педагогічного патронату» інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352, від 04.10.2007 № 1/9-583  «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад» адміністрацією ДНЗ розроблено такі заходи:

- надання методичної і консультативної допомоги сім’ями, залучення батьків до процесу виховання та навчання дітей;

- формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї у розв’язання її психолого - педагогічних та соціальних проблем;

- створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом;

- відвідування дітьми дошкільного навчального закладу (короткотривале перебування з 900 до 1100);

- робота Консультаційного центру дошкільного навчального закладу.

 

XII. Дотримання вимог охорони

дитинства техніки безпеки,

санітарно - гігієнічних та протипожежних норм.

 

Роботу закладу було спрямовано на виконання Закону України «Про охорону дитинства». Педагогами закладу проводиться робота по правовому вихованню дошкільників у рамках програми початкової освіти населення України. Проведено консультацію для педагогів закладу з питань забезпечення прав дитини.

Забезпечено якісне дотримання санітарно - гігієнічних  вимог у приміщеннях закладу, їх виконання контролюють старші медичні сестри.

В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально- виховного процесу. Приміщення ДНЗ повністю укомплектоване вогнегасниками (які один раз на рік проходять ТО та перезаряджаються). Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за вимоги охорони праці та протипожежної безпеки.

Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм контролюється адміністрацією закладу ,підсумки контролю розглядаються під час нарад при завідувачу.

Систематично проводиться огляд приміщень дошкільного навчального закладу та території ( зі складанням актів),щодо дотримання протипожежного стану, поповнюються куточки з пожежної безпеки та цивільного захисту.

За звітній період травматизму в дошкільному навчальному закладі не було.

XIII. Збереження та змінення здоров’я вихованців.

 

Медичне обслуговування в ДНЗ передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей медичними сестрами, ведеться облік та аналіз захворюваності.

     Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний контроль за здоров’ям, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

    Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

- систематичне щеплення дітей;

- дотримання вимог санітарії;

- загартовування дітей;

- організація фізичного виховання;

- чітке дотримання режиму.

    Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності.

    Також проводиться санітарно-просвітницька робота з колективом дошкільного навчального закладу з питань профілактики інфекційних хвороб: вірусного гепатиту, туберкульозу, кишкових інфекцій.

    Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, батьківських зборах, ухвалювались дієві рішення, про що свідчать протоколи проведених заходів.

    Дошкільний навчальний заклад забезпечено медикаментами, а саме: пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

    Медичні огляди працівниками проводяться вчасно. Сестри медичні старші ведуть контроль за проходженням медоглядів та фіксують результати в журнал проходження медичних оглядів працівниками.

 

XIV. Харчування дітей

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною  складовою зміцнення здоров'я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я № 242/329 від 01.07.2005р. «Про затвердження порядку організацій харчування дітей у навчальних закладах», «Інструкцій з організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі (із змінами), внесеними згідно з наказом МОН України від 26.02.2013р. № 2025, чинного санітарного регламенту, листа МОН України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 21.06.2017 р. № 1/9-394.

Харчоблок забезпечено необхідним інвентарем та обладнанням. В наявності: 4 холодильники, одна морозильна камера (лар), стаціонарна м’ясорубка, електрична духова шафа на 4 дека, електрична сковорода, три великі електричні плити, електрокип’ятильник, 2 водонагрівача, виробничі столи з нержавіючої сталі, промарковані обробні дошки, кухонний посуд – все знаходиться в задовільному та робочому стані.

Частково замінено: ваги, каструлі, миски, відра, противні.

Кадрове забезпечення харчоблоку – це шеф-кухар; кухарі -3; підсобні робочі – 2; комірник – 1.

Харчування в дошкільному навчальному закладі триразове. Страви готуються відповідно до перспективного сезонного меню. З 01 червня по 31 серпня в ДНЗ розпочинається оздоровчий період, вводиться додатковий сніданок (фрукти, соки).

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей до 12 числа поточного місяця у розмірі, що складає 60 відсотків від вартості харчування на день. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного закладу.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до обробки продуктів, правил особистої гігієни.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину в закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

№ з/п

 

Денна норма

%

%

ясла

садок

1

м’ясні продукти

60

100

94

92,6

2

рибні продукти

20

45

95

91,3

3

масло вершкове

12

21

78,3

78,3

4

олія соняшникова

6

9

100

96,6

5

молоко

350

400

71,3

70

6

сир кисломолочний

35

45

99,3

95,3

7

сир твердий

3

5

100

100

8

яйця, штук

1/4

1/2

84,6

80,3

9

крупи, бобові,макаронні вироби

30

45

100

100

10

цукор

3

45

100

100

11

овочі

180

230

89,6

83,,6

12

картопля

130

190

66,6

65,6

13

соки

50

70

51,6

51,6

14

хліб житній

20

40

100

100

15

хліб пшеничний

55

80

100

100

Систематично ведеться вся необхідна документація з харчування: книги з бракеражу готової та сирої продукції, Журнал виконання норм харчування,Журнал відходів і т.д.

В ДНЗ наявні меню-вивіски про денне меню, графіки їжі, добові проби відбираються своєчасно. Наказом по ДНЗ призначено відповідальні особи організацією харчування та зняття проби готових страв. Ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медичного персоналу та адміністрації. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах.

За результатами контролю видаються накази, проводяться наради при завідувачу.

Особи, які беруть участь в організації харчування дітей ознайомлені з питанням гігієнічного та естетичного виховання дітей.

Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна допомога щодо організації харчування дітей вдома.

Кількість дітей, які протягом року отримали дієтичне харчування 22 особи, що становить 5% від загальної кількості дітей.

 

       Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей та відповідно вимог Базової програми.

      Головним є те, що дошкільний навчальний заклад повинен бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров'я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

      Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом та батьками.

 

 

Робота по зміцненню матеріально-технічної

бази дошкільного навчального закладу

 

Колектив дошкільного навчального закладу та батьки вихованців проводять значну роботу щодо зміцнення матеріально – технічної бази. Залучені кошти отримані від благодійних внесків батьків, дозволили провести заходи щодо виконання ремонтних робіт та поповнення матеріально – технічної бази ДНЗ, а саме:

Зроблено:

Підшито труби в роздягальні та туалеті гр. №11;

Замінено вікна на коридорах 3 шт.;

Підшито стелю в туалеті гр. №4 ;

Монтаж системи вентиляції на харчоблоці;

Ремонт роздягальні гр. № 12;

Заміна міжкімнатних дверей в гр. № 9,5;

Заслано лінолеум в роздягальні гр. № 9;

Підшито стелю в буфетній  гр. № 4;

Облаштовано частину паркану на майданчику гр. №10;

Відремонтовано підлогу в альтанках гр. № 9,11;

Обладнано поливну систему на території ДНЗ

Придбано:

Шафи дитячі для роздягальні в гр. № 10,7,2,4,3;

Пісочниці – трансофреми на майданчики груп № 2,1,12,3,13;

Стіл в спортивну залу;

Стіл для піска в кабінет психолога;

Вішалки для рушників в гр. № 3;

Магнітофон в гр. № 12;

Стенди «Куточок харчування», «Куточок дієтолога», «Батькам майбутніх першокласників»;

Банер для метання в спортивну залу;

Лави для дітей в гр. № 1;

Стіл для роздачі на харчоблок;

Праски на пральню;

Шафи на пральню 3 шт.

Пожежний рукав

Табуретки на харчоблок 4 шт.;

Мольберти в гр. №8,3.

 

М’який інвентар:

Костюм «Півник»

Рушники (30 шт.) в гр. № 13;

Сорочки  - вишиванки 2 шт.