КЗО "ДНЗ (ясла-садок) №348" ДМР
Звіт керівника

 

Звіт

керівника Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №348»

Дніпровської міської ради

Фоменко Світлани Анатоліївни

перед колективом та громадськістю

02.06.2020 р.

 

 

 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту» (нова редакція вересень 2017 року);

- Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами);

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»;

- Базового компоненту дошкільної освіти України;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Кодексу  Цивільного захисту;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про мови»;

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів;

- Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного    

   розвитку освіти в Україні»;

- Конвенція ООН «Про права дитини»;

- Наказ МОЗ України від 30.08.2005 р. №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;

- Наказ МОН України від 28.10.2008 р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі»;

- Наказ МОН та МОЗ України №298/227 від 17.04.2006 р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі»

 

І. Загальна характеристика.

 

 В КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №348» Дніпровської міської ради групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр.

Розвивальне середовище дошкільного навчального закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна зали;

- методичний кабінет та медичний блок;

- кабінет психолога;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик;

- «Галявина казок»

Режим роботи п’ятиденний з 700 до 1730

Чергова група  до 1800

Мова навчання – українська.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 75 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.    

Діяльність дошкільного  навчального  закладу регламентується планом  роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст  навчально-виховного  процесу в закладі   визначається   Базовим   компонентом  дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі  з особливими освітніми потребами,  рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

 

ІІ.  Кадрове забезпечення

 

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 32 педагогічних працівника, 15 - молодшого обслуговуючого персоналу, 1 – старша медична сестра.

Дошкільний навчальний заклад укомплектовано педагогічними кадрами: завідувач – освіта повна вища,вихователь-методист 1, освіта повна вища; вихователі – 25;  музичні керівники – 2, освіта повна вища;   практичний психолог – 1 освіта  повна вища.

Всі педагогічні працівники мають спеціальну  педагогічну освіту, зокрема:

повна вища  освіта – 17;

неповна вища -12;

середня спеціальна - 1.

Один педагог навчається в педуніверситеті

За стажем роботи:

 До 5 років – 6 осіб;

До 10 років – 3 осіб;

До 20 років – 9 осіб ;

До 30 років – 7 осіб;

Понад 30 років – 5 осіб.

Підвищили рівень педагогічної майстерності у 2019-2020 навчальному році шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації при ДОІППО 7 педагогів, а саме: Омельянов М. А., Прибильнова Т. П., Висоцька Т. В., Фоменко С. А., Харькова І. О., Асауляк В. В., Чичкань А. М.

За атестацією у 2019-2020 навчальному році підтвердили свій кваліфікаційний рівень 6 педагогів, що становить 20% з них:

- вища категорія – 2;

- І категорія – 2;

- ІІ категорія – 1;

- 11 тарифний розряд -  1

Слід відмітити, що всі вихователі протягом навчального року брали активну участь у заходах: методичних об’єднаннях, семінарах-практикумах, школах передового досвіду.

Педагогічні кадри закріплюються за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу на початку навчального року. Кожен педагог ЗДО принципів демократизму, відкритості та доброзичливості.

 

ІІІ. Склад вихованців

 

 

За проектною потужністю заклад дошкільної освіти розраховано на 260 місць для дітей віком від 2 до 6 (7) років.

У цьому навчальному році заклад відвідувало 378 дітей, у тому числі :

- дітей групи раннього віку – 63

- дошкільного віку – 321

- хлопчиків – 199

- дівчаток – 179.

Групи комплектуються переважно у червні – серпні (за винятком карантинних обмежень).

У 2019-2020 навчальному році було укомплектовано 14 вікових груп:

- 3 групи раннього віку – 63 (від 2 до 3-х років)

- 4 групи молодшого дошкільного віку – 102 (від 3 до 4-х років)

- 4 групи середнього дошкільного віку - 115 (від 4-х до 5 років)

- 3 групи старшого дошкільного віку – 98 (від 5 до 6 років) .

За звітний період в заклад дошкільної освіти було прийнято 84 дитини.

 

 

ІV. Пріоритетними  напрямками колективу

у 2019-2020 навчальному році були:

 

- художньо-естетичний

- фізкультурно-оздоровчий

- економічно-фінансова освіта дошкільнят

 

Задля якісного розв’язання проблеми над якою працював педагогічний колектив, а саме: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІІ етап)» було визначено такі основні завдання:

- Розпочати роботу по впровадженню сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності;

- Формувати мовленнєву компетенцію, навички культури спілкування, використовуючи різні види діяльності дошкільників, удосконалюючи роботу з вивчення рідної мови, умови для  виявлення та розвитку творчих здібностей дітей засобами зображувальної та художньо-мовленнєвої діяльності;

- Удосконалювати здоров’язберігаюче середовище в закладі дошкільної освіти через забезпечення оптимальної організації рухового режиму дошкільників, включаючи організовані форми навчання, підвищення якості проведення Днів здоров’я;

- Продовжувати роботу щодо інтеграції суспільного та родинного виховання з проблеми безпеки життєдіяльності.

 

Навчально-виховний процес проводився за програмами:

Групи раннього  та дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» - комплексна освітня програма (наук. кер. - Крутій К. Л., нова редакція, 2015р.), Базовий компонент дошкільної освіти (наук. кер. Богуш А. М.) наказ МОН молодь спорту від 22.05.2012 №6.

Додаткові програми:

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку( авт. Єфименко М.М.);

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», (авт. Кулікова І. А., Шкваріна Т. М.)

«Оберіг» програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3 років (авт. Богуш В. М., Панасюк Т. В.), рекомендовано МОН України наказ від 24.06.2014 №750

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та БЖД  віком від 3 до 6 років (Лохвицька Л. В.)

«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання (авт. Каплуноваська  О. М., Палець Ю. Н.)

«Шаховими стежинами» програма для навчання дітей старшої групи гри в шахи.

 

V. Вжиті заходи щодо охоплення

навчанням дітей 5-ти річного віку.

 

Головною метою діяльності колективу ДНЗ №348 є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, створення доброзичливої, творчої атмосфери, де враховувалися б інтереси та бажання дитини, створення умов для прояву самостійності, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження.

Враховуючи необхідність соціально-педагогічного патронату дітей, які не відвідують дошкільні заклади, педагогами ДНЗ №348 був проведений облік дітей мікрорайону, створено банк даних із зазначенням місця здобуття дітьми дошкільної освіти.

За даними перепису 2019-2020 навчального року всі діти охоплені дошкільною освітою. Кількість дітей 5 річного віку, що проживають на території обслуговування, 123. В дошкільному навчальному закладі з повним перебуванням  - 103 дитини, 2 – виховує гувернантка, 18 дітей охоплені іншими формами навчання.

Для дітей, які не відвідують заклад дошкільної освіти, впродовж року працював консультативний пункт «Сім’я», в якому з батькам продуктивно працювали педагоги, сестра медична старша, завідувач, практичний психолог, вихователь-методист.

Педагогічний колектив продовжує проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливість отримання її в різноманітних організаційних формах.

 

VI.  Управлінська діяльність

 

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх заміняють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

В закладі дошкільної освіти створена відповідна система органів самоврядування діяльності закладу. До її складу входять:

  • батьківська рада ЗДО та батьківські ради груп;
  • профспілковий комітет;
  • педагогічна рада;
  • комісія з атестації педагогічних працівників;
  • комісія з охорони праці;
  • комісія з надзвичайних ситуацій;
  • комісія з розслідування нещасних випадків;
  • комісія з оприбуткування матеріальних цінностей;
  • комісія з протипожежної безпеки.

Розробки заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно.

    Згідно річного плану були проведені виробничі наради, на яких розглядались питання:

- підсумки підготовки до нового навчального року;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- культура відносин;

- аналіз захворюваності дітей;

- аналіз роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності дітей;

- аналіз харчування дітей;

- збереження майна;

- підготовка до літнього оздоровлення дітей 2020 р.

      З метою вивчення рівня та вдосконалення освітнього процесу були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювалися попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи та якістю запланованих заходів.

      У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрацією закладу проводився контроль стану підготовки до навчального року, виконання вимог режиму закладу освіти, рівня педагогічної майстерності педагогів. Під час проведення педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи: дискусії, диспути, ділові ігри, круглі столи, тренінги, плейбеки тощо.

      Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню самооцінки.

      Педагогічний колектив закладу працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики, проекти. Традиційно вихователі, які атестувались, проводили ряд відкритих заходів, які обговорювались педагогами закладу і в ході обговорення ділились своїм досвідом.

      У 2018-2019 навчальному році було проведено ряд перевірок, а саме:

Вересень: Підсумковий контроль

                  Підготовка груп до нового навчального року

                  Ранковий прийом дітей та адаптація до умов закладу

Жовтень: Попереджувальний контроль за оформленням ділової 

                  документації

                  Оперативний контроль

                  Робота педагогів щодо формування культурно-гігієнічних навичок 

                  у дітей

Листопад: Тематичний контроль

                   Вивчення стану організації роботи зі статевого виховання  

                   дошкільників

                   Оперативний контроль

                   Організація роботи з образотворчого мистецтва

Грудень: Оперативний контроль

                 Обізнаність дітей про рослинний і тваринний світ та об’єкти     

                 неживої  природи

                 Порівняльний контроль

                 Форми роботи з дітьми у ІІ- половині дня

Січень:   Вибірковий контроль

               Роль колективу в захисті прав дитини

               Порівняльний контроль

               Виконання програми щодо формування в дітей умінь орієнтуватись 

               у  просторі та часі.

               Оперативний контроль

               Ефективність розвитку мовлення засобами гри

Лютий: Оперативний контроль

               Якість проведення занять з фізичної культури, рівень сформованості

               навичок щодо виконання основних рухів

Березень: Підсумковий контроль

                  Підбиття підсумків атестації педагогів

                  Вибірковий контроль

                  Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури

Квітень: Попереджувальний контроль за якістю проведення прогулянок

                 Оперативний контроль

                 Оптимальність рухової активності дітей протягом дня

Травень: Комплексний контроль

                 Стан освітнього процесу в групах раннього віку

                 Оперативний контроль

                  Рівень сформованості готовності дітей старшого дошкільного віку 

                  до шкільного навчання

                  Оперативний контроль готовності груп до літнього оздоровлю   

                  вальної компанії .

      Управлінські рішення та дії керівника поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.

  

 

VII. Методична робота

 

    Методична робота здійснювалась відповідно нормативно-правової документації, а саме: «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні» (нова редакція), Комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», «Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти», затвердженого МОН України 16.04.2018 р. №372.

  Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на:

- підвищення професійно-педагогічної культури;

- організації, інструктивно-методичних матеріалів;

- формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні перспективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень педагогічної науки. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників.

  Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в закладі дошкільної освіти показав, що серед різних форм методичної роботи (педради, консультації, дискусії, семінари, круглі столи, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) більша частина носила науково-методичний і пізнавальний характер, сприяла розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

  Найважливішою формою підвищення рівня творчої та професійної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (інтерактивні ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, Брейн-ринги, «мозковий штурм», «відкритий мікрофон», анкетування тощо).

  Колектив ЗДО №348 протягом 2019-2020 навчального року працював над єдиною науково-методичною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та проблемною темою закладу дошкільної освіти: «Формування у дітей уявлень про соціальну дійсність як частину довкілля та бажання застосувати різні види діяльності для набуття соціального досвіду».

  Пріорітетними напрямками було обрано музично-естетичний та фізкультурно-оздоровчий. В річному плані чітко визначено завдання і перспективні напрями роботи педагогічного колективу.

  Аналіз виконання поставлених завдань свідчить про те, що колектив закладу працював креативно:

1. Створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

2. Поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році.

3. Педагоги вільно обирали форми організації методичної роботи, які максимально враховували їх потреби, запити та інтереси.

  Робота педагогічного колективу у 2019/2020 навчальному році була направлена на вирішення основних завдань:

1. Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя шляхом діагностування, реабілітації, систематичного планового оздоровлення з реалізацією завдань дослідно-експериментальної роботи.

2. Розвивати морально – духовні якості дошкільника, навички культури спілкування через впровадження в освітній процес ідеї новітніх технологій, зокрема через інноваційні підходи формування еколого-природничої компетентності.

3. Продовжити роботу щодо спрямування освітньо-виховного процесу на розвиток мотивації предметно-практичної діяльності дитини дошкільного віку як основи її трудового виховання, важливого чинника соціалізації особистості.

4. Удосконалювати роботу з забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку фізично і морально здорової патріотично налаштованої зростаючої особистості через систему засобів освітнього впливу – творчу гру, художню літературу, заняття, інтеграцію освітнього процесу.

  Педагоги закладу значно підвищували свій професійний рівень, відвідуючи протягом року методичні об’єднання, школи передового досвіду, зокрема: ДНЗ №90 з теми «Формування креативної особистості засобами музичного виховання (грудень 2019 – музичний керівник Попова М.А.).

Методичний калейдоскоп: «Застосування корекційно-розвивальних  методик у роботі практичних психологів дошкільних навчальних  закладів (лютий 2020, практичний психолог Кравчук С.А.).

Методичне обєднання з теми: «Роль народних звичаїв і традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку (ДНЗ №278 – музичний керівник Асауляк В.В.).

  Ефективною формою роботи було проведення колективних переглядів; різноманітних форм роботи з дітьми. Протягом навчального року були проведені:

- жовтень «Подорож до країни хлопчиків і дівчаток» (молодший дошкільний вік, вихователь Клименко І.О.).

- листопад «Кондитерська фабрика (сюжетно-рольова гра, старший дошкільний вік, вихователь Гаврилова Л.Б.);

 «Як візьмемося разом, скарб знайдем одразу» (квест-гра для дітей середнього віку вихователь Заремба Ю.О.)

- січень «Урятуй землю – урятуй майбутнє» (старший дошкільний вік, вихователь Омельянова М.А.);

«Історія створення книжки» (старший дошкільний вік, вихователь Налівкіна І.П.).

- квітень «Бережи себе, малюк!», «Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути» (середній дошкільний вік, вихователь Висоцька Т.В.).

  Одна з форм підвищення кваліфікації майстерності педагогів є семінари.

Метою проведення семінарів 

«Теоретико-методичні основи гендерного виховання» (жовтень 2019 р.)

«Правильне ставлення дошкільників до побутових відходів» (лютий 2020.)

було вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогів відповідно до сучасних наукових досягнень в галузі дошкільної освіти й дитячої психології з урахуванням виховання та навчання дошкільників.

  У закладі дошкільної освіти було проведено підсумок роботи колективу за 2018-2019 навчальний рік і були визначені переможці в номінаціях:

«Краща група року» - група №3 (вихователі Налівкіна І.П., Чичкань А.М., помічник вихователя Радович Т.С.)

«Кращий майданчик року» - група №10 (вихователі Манойло Т.В., Висоцька Т.В., помічник вихователя Мещерякова Н.П.)

«Переможець конкурсів року та інтерактивні форми роботи з батьками» - група №11 (вихователь Юрко О.А., Заремба Ю.О., помічник вихователя Шейко О. А.)

«Кращий помічник вихователя року» - група №1 (помічник вихователя Позднякова В.П.)

  Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють над обраними темами, підвищуючи свій професійний рівень.

з/п

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Гаврилова Л.Б.

Патріотичне виховання через вивчення малих фольклорних форм.

2

Налівкіна І.П.

Економічне виховання

3

Чичкань А.М.

Патріотичне виховання засобами художнього слова

4

Півторипавло В.М.

Інноваційні технології логіко-математичного розвитку дошкільників

5

Шибка І.О.

Патріотичне виховання дошкільників через сімейні традиції

6

Сеймук О.В.

Патріотичне виховання засобами художнього слова

7

Горяна З.А.

Українська народна гра

8

Омельянова М.А.

Ціннісні пріоритети патріотичного виховання в сучасному освітньому просторі

9

Юрко О.А.

Розвиток художньо – естетичної діяльності дошкільників

10

Заремба Ю.О.

Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності, а саме засобами образотворчого мистецтва

11

Харькова І.О.

Виховання позитивного ставлення до природи у дітей дошкільного віку

12

Прибильнова Т.П.

Мовленневий розвиток дитини 3-го року життя

13

Марченко А.В.

Пізнавальний розвиток дитини 3-го року життя

14

Житня О.М.

Особливості формування у малюка соціальної поведінки та культури спілкування з дорослими та однолітками

15

Коновал О.А.

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання

16

Авдєєва В.О.

Формування екологічно-мотиваційної діяльності дошкільнят система реалізації завдань екологічної освіти

 

  Організація контролю в ЗДО була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексним та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти, на вивчення професійного рівня педагогів.

  В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, прогнозованих результатів. В кінці навчального року було проведене анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо планування роботи на наступний рік.

  Підводячи підсумки роботи за навчальний рік та, порівнюючи з попереднім 2018-2019 навчальним роком можна відмітити покращення показників, щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників, але в наступному навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати роботу щодо урізноманітнення активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності.

 

 

VIII. Якість реалізації освітніх програм

 

На вдосконалення базового компоненту дошкільної освіти та парціальних  програм протягом навчального року в навчальному закладі плідно працювали гуртки з творчих здібностей дітей, а саме: «Веселий англійський» (І.О. Харькова),  «Петриківський диво цвіт» (С.А. Кравчук),  «Мудрі шахи» (М.А. Омельянова).

Гуртковою роботою були охоплені діти старшого дошкільного віку №2 «Дзвіночок», №3 «Капітошка», №4 «Калинка», №14 «Зірочка» .

Гурток «Веселий англійський» відвідувало 45 дітей; «Мудрі шахи» - 47 дітей, а «Петриківський розпис» - 32 дитини.

Впродовж навчального року керівники гуртків організовували та здійснювали навчально-виховну, організаційну роботу, обирали ефективні форми роботи, виявляли здібності вихованців і сприяли їх розвитку, надавали практичну допомогу в оволодінні вмінням та навичкам з обраного виду діяльності.

Педагоги планували свою роботу з дітьми з урахуванням вимог чинних програм «Дитина в дошкільні роки»,  зокрема: (К. Круглий), «Англійська мова для дітей дошкільного віку (за ред. Нецьковської автор Т.М. Шкваріної), «Шаховими стежинами» (Мандрівець, 2017)

Гурток  «Веселий англійський» сформував у дітей мотивацію до вивчення англійської мови. Педагог реалізувала  комунікативно-конгвітивний підхід до вивчення англійської мови у грі, здійснювала індивідуальний підхід.

Гурток «Петриківський розпис» дав змогу дітям доторкнутись до прекрасного. Ними були опановані техніки малювання такі як от : «орнамент на смужці», «Виноград», «Петриківська тарілка», «Елементи квітки-цибульки», «Козацька ложка», «Зимова композиція», «Квітка - волошка», «Хустинка» тощо.

Дошкільнята дізнались про історію виникнення петриківського розпису, ознайомились з предметами ужиткового мистецтва.

Гурток «Мудрі шахи» дав дітям поняття звідки прийшли до нас шахи, історію їх виникнення.

Вони ознайомились з різномаїттям різновидів шахів, навчились розрізняти білі та чорні поля, отримали поняття про горизонталь, діагональ і центр, можуть орієнтуватись на шаховій дошці, вивчили назви шахових фігур. У дошкільнят з’явився інтерес до гри в шахи, прагнення самостійно досягти успіхів.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану:

«Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку М.М.Єфименка.

«Оберіг» програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років  В. Богуш.

«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання О.М. Каплуновської.

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності закладу освіти.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом.

За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Дитина в дошкільні роки» зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників.        

За результатами діагностики кількість дітей, які мають високий рівень сенсорного розвитку збільшилась у порівняння з початком навчального року на 8% , дітей з середнім рівнем збільшилось на 6%, дітей з низьким рівнем розвитку зменшилось на 5%. У групах молодшого віку (в порівнянні з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з розвитку мовлення мав такі показники.  Достатнього рівня збільшилось у середньому на 9%, середнього - 8%, низького зменшило на 5%.

Показники з ознайомлення з довкіллям також набрали змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 10%. Більшість дітей з низьким рівнем логіко-математичної компетенції виявили середній рівень, на 12% збільшилася кількість дітей достатнього рівня.

У групах середньому дошкільному віку кількість дітей низького розвитку зменшилася за всіма розділами на 14%. Показники засвоєння українського мовлення та ознайомлення з народознавством поліпшилися в середньому на 7%.

Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з музичного виховання. Вивчення показників оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м’язово-руховою вправністю.

У групах старшого дошкільного віку, порівняно з попереднім навчальним роком підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з математики, а дітей середнього рівня розвитку збільшилося на 6%, високого рівня на 11% так, збільшилась кількість дітей (на 8%), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, вміють зосередитися старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

Головною метою  роботи закладу дошкільної освіти є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі. В травні 2019 року практичним психологом було обстежено 106 дітей старших груп ЗДО.

Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як увага (високий рівень 78,6%); сприйняття (високий рівень 62%); логіка (високий рівень 49%). Також у дітей здебільшого визначається середній рівень розвитку узагальнення (72%) і  пам’яті (78%).

Рівень розвитку готовності старших дошкільників до навчання в школі

 

Рівень

Готовність %

соціальна

мотиваційна

інтелектуальна

високий

26(25%)

27(25%)

25(24%)

достатній

29(27%)

36(33%)

35(33%)

середній

45(42%)

35(35%)

41(39%)

низький

6(6%)

8(7%)

5(4%)

 

          У зв’язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними закладу освіти, вихователям і практичному психологу рекомендовано продовжувати проводити роз’яснювальні бесіди з батьками щодо підготовки дітей до школи (консультація, лекції, дискусії, «круглі столи», тренінгові заняття тощо).

          Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі.

          Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у першому класі.

          Заслуговують на увагу якісні показники оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури.

      Зведені показники фізичної підготовленості дітей старших груп до школи.

Всього дітей

Рівень рухової підготовленості.

Якісна оцінка

Кількість дітей

У % відношенні

Вересень 2018 р.

116

високий

добре

47

41%

середній

задовільно

57

49%

низький

недостатньо

12

10%

Травень 2019 р.

116

високий

добре

54

46%

середній

задовільно

56

48%

низький

недостатньо

6

6%

 

      Рівень засвоєння програмового матеріалу музичного виховання також підвищення на 10%. Діти навчились виконувати музично-ритмічні рухи, уважно слухати музику, оволоділи пісенними навичками.

      Впродовж навчального року проводились різноманітні розваги у всіх вікових групах згідно річного плану, а саме : День знань «В усіх країнах світу, Свято знань святкують діти», «Хай завжди цвіте місто дороге» (до Дня міста),  «Веселі дошколята» (до Дня довкілля), «Хай музика в серці звучить» (до дня музики), «Українські козачата» (до Дня захисника України), «Подарунки осені» (ярмарок), «Впізнав мелодію – заспівай пісню», «Діти посміхаються – з іменинником вітаються» (День іменинника), «Чарівна ніч Святого Миколая», «Ялинонька – чарівниця», «Уклін тобі, Тарасе», «Весна прийшла – мамине свято принесла», «Славимо Великдень», «Маки пам’яті», «Вишиванка – вишиваночка», «Біля сонечка тепло, а біля матусі – добре», «Прощавай, країно дитинства».

 

    IX. Робота психологічної служби.

Для повноцінного психологічного та особистого розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров'я в закладі дошкільної освіти працює практичний психолог – Кравчук Світлана Анатоліївна

У 2019-2020 навчальному році психологічна служба працювала над проблемою  «Значення емоційного інтелекту для соціалізації дошкільника».

Робота традиційно велась в таких напрямках з боку дітей:

- труднощі у навчанні;

- самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенції;

- адаптація дитини до нового колективу;

- розвиток творчих здібностей;

- домашнє насильство;

- булінг;

- робота з дітьми «груп ризику»;

- допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах;

- психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей, учасників АТО;

- психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб;

- психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами .

  З боку педагогів:

- асоціальні прояви у поведінці дітей;

- адаптація дитини до нового колективу;

- формування психологічної готовності дошкільника до навчання в школі;

- вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини,;

- психологічний клімат педагогічного колективу;

- «професійне вигорання» педагогів;

- домашнє насильство;

- дитячі страхи;

- обдаровані діти;

- проблеми лідерства у колективі.

   З боку батьків:

- адаптація дитини до нового колективу;

- формування психологічної готовності до навчання в школі;

- шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності;

- домашнє насильство;

- взаємовідносини в системі «педагоги – батьки»;

- дитина у віртуальному просторі комп’ютерна залежність;

- робота з дітьми «груп ризику».

  Було проведено такі консультації для батьків:

- адаптація дитини у дитячому садку;

- емоційний комфорт дошкільника як показник його психологічного здоров'я;

- дитина в колективі однолітків;

- консультування за результатами попередніх діагностик

  Для педагогів:

- особливості ігрової діяльності дошкільників схильних до агресії;

- інтеграція дітей з особливими потребами;

- дитячі страхи;

- мотиваційна готовність дитини дошкільного віку до школи;

- ігри з піском. Розвиваємо творчість дошкільників;

- консультування за результатами попередніх діагностик.

  В групах раннього віку практичний психолог проводила адаптаційні заняття «Ігри з мишенятком Піком» (за С. Єфремовою), в групах молодшого та середнього віку корекційно-розвивальні заняття «Профілактика психологічного здоров'я та емоційних розладів», а в групах старшого дошкільного віку – корекційно-розвивальні заняття «Пограємось у школу» (за Л. Ковальчуком).

  Досить цікаво та ефективно пройшли бесіди з батьками:

«Батьківське сприяння пізнавальної діяльності дитини раннього віку»

«Виховні можливості родини» та тренінг «Психологічна готовність дітей до школи».

  З педагогами проводились інтерактивні заняття: «Виявлення та подолання стресу в педагогічному колективі», «Як уберегти дитину від впливу посттравматичного стану дорослих» практичне заняття з елементами тренінгу «Кризи дитячого розвитку». Семінар «Соціалізація й толерантні відносини дошкільників», семінар-практикум «Профілактика синдрому професійного вигорання». Практичне заняття «Способи вирішення конфліктних ситуацій»

 Психолого-педагогічний тренінг:

«Психологічне самопочуття вихователя»

Ділова гра «Адаптація дітей до умов дитячого садка»

  Психологом проводиться інформування представників педагогічної спільноти та батьків вихованців через інформаційно-комунікаційні технології про проблеми психології та виховання дітей через «Сторінку психолога» на веб. сайті закладу дошкільної освіти.

  В наступному навчальному році психологічна служба ЗДО№348 сприятиме створенню умов в закладі, які необхідні для охорони психічного та фізичного розвитку дітей, забезпеченню їх емоційного благополуччя, вільному та ефективному розвитку здібностей кожної дитини.

                      

  X. Організація роботи з сім’ями вихованців

 

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, використовуючи такі форми взаємодії закладу та родини: батьківські збори, консультації спеціалістів закладу, дні відкритих дверей. Співпраця з батьками велася різними напрямами: анкетування і опитування на початку і по закінченню навчального року, «скринька довіри», спільна робота з дітьми та вихователями, заняття та свята за участю батьків.

Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей у закладі дошкільної освіти, використовувались наочно-інформаційні методи такі, як от: батьківські куточки, інформаційні стенди, тематичні газети, оголошення.

Особливою популярністю у батьків користується виготовлення саморобок і проведення спільних виставок: «Осінні фантазії», «Новорічні іграшки своїми руками», «Мій зимовий друг – Сніговик», створення книжок-малюток, виготовлення годівничок для пташок. Неодноразово проводились виставки дитячих малюнків на теми: «Абетка пішохода»,  «Осінь чарівниця», «Ілюстрації до улюблених казок», «Світ очима дітей», «Україна – це ми», «Адреса мого проживання», «Я радію миру та весні».

Також протягом року батьки приймали активну участь сумісно з дітьми у проведені тематичних свят та розваг: «Тепло родинного вогнища», фольклорне свято «Три свята завітали в гості», «Щедрий вечір, добрий вечір», «У коло ставайте – танцюйте та співайте», «Стрітення», «Згуртована родина – сильна країна».

Уже стало традиційно в нашому закладі проводити такі акції:

- «Від серця до серця» (до дня інвалідів)

- «ЗДО наш спільний дім, зробим затишок у нім»

- «Уклін тобі, ветеране»

 

Основними напрямками роботи педагогів з батьками щодо виховання та розвитку дитини були:

- цілеспрямована фахова допомога сім’ї у вирішенні соціальних і психолого-педагогічних проблем;

- співпраця у створенні належних та безпечних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

- удосконалення партнерства сім’ї та колективу закладу в укріпленні здоров'я дошкільників та розвиток їх творчого потенціалу.

В закладі дошкільної освіти протягом навчального року працював консультативний пункт «Сім’я», який мав консультативно-інформаційний характер, психолого-педагогічного, юридичного та методичного спрямування.

Впродовж року батькам надавались консультації, зокрема:

- «Як уникнути типових батьківських помилок»;

- «Гаджети в житті дитини за і проти»;

- «Як виховати в дитини дошкільного віку потребу бути охайною»;

- «Батьківська педагогіка В. Сухомлинського»;

- «Домашні улюбленці і діти».

Працював Батьківський всеобуч, на якому розглядались питання:

 - «Вчимося говорити з дітьми»;

- «Виховуємо здорову дитину»;

- «Як допомогти дітям зростати доброзичливими»;

- «Проведення фізкультурно-оздоровлювальної роботи з дітьми вдома»;

- «Освітня і мистецька цінність української іграшки».

Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців шляхом анкетування. Висунуті батьками пропозиції обговорювались на педгодинах і враховувались в подальшій роботі.

 

 

XI. Система роботи щодо соціального захисту дітей

 

ЗДО №348 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпеченню прав дитини, закріплені в основних державних документах:

- Конвенція ООН про права дитини;

- Конституція України;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

З метою захисту прав неповнолітніх вихованців, сприяння формуванню моральних, загальнолюдських цінностей, аналізу процесу формування особистості, розвитку її нахилів до здібностей в закладі щорічна , на початку року, наказом по ЗДО затверджується громадський інспектор (вихователь-методист Ордошевська В.Г.)

Систематично на нараді при завідувачу громадський інспектор звітує про наявність в ЗДО дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

В закладі дошкільної освіти створено банк даних дітей пільгових категорій

ЧАЕС -2

Учасники АТО – 19

Багатодітні сім’ї - 31

Малозабезпечені сім’ї – 15

Діти інваліди – 4

Діти під опікою – 1

Діти з сімей внутрішньо – переміщених осіб – 10

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичного листа від 04.10.2007 р.№1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад та Постанови МОН України від 16.03.2017 р. №148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» адміністрацією ЗДО розроблено такі заходи:

- робота Консультативного центру «Сім’я»;

- формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

- відвідування дітьми закладу дошкільної освіти (короткотривале перебування з 900 до 1100).

 

 

 

XIІ. Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей

 

  Колектив закладу дошкільної освіти постійно працював над питанням безпеки життєдіяльності дошкільників. Дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей. Робота з питань запобігання дитячому травматизму в закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух»,  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності.

  З метою формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіда-гра, на яку запрошували пожежників, розваги, театральні вистави. У групах мається багато матеріалу щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров'я».

  Плідними та корисними для дітей були Тижні безпеки дитини (листопад, травень), під час яких проводились дидактичні ігри, вікторини, розваги «Ми – пожежники», «Наш друг – світлофор», «Стежинка пригод».

  В обов’язковому порядку проводилось тренування з практичним виходом дітей з будівлі ЗДО згідно з евакуаційним планом . Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізовані вистави «Ліса Аліса та Маша у безпеці», «Пригоди Колобка», «Один удома». Аналіз відвідування занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

  Але ця робота потребує вдосконалення, більше уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більше практичних завдань для вироблення моделі поведінки у надзвичайних ситуаціях.

  В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для дітей.  Приміщення повністю укомплектоване вогнегасниками, які один раз на рік проходять ТО та перезаряджаються. Двічі на рік проводиться перевірка роботи пожежних кранів та гідранту.

  Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за вимоги з охорони праці та протипожежної безпеки.

  Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм контролюється адміністрацією закладу, підсумки контролю розглядаються під час нарад при  завідувачу. Систематично проводяться огляди приміщень ЗДО та території (зі складанням актів), щодо дотримання протипожежного стану, поповнюються куточки з пожежної безпеки та цивільного захисту.

  За звітний період травматизму в освітньому процесі закладу дошкільної освіти не було.

 

 

XIII. Збереження та змінення здоров’я вихованців.

 

Медичне обслуговування в ЗДО передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань. Здійснюється огляд дітей медичною сестрою Мартиненко О.О., ведеться облік та аналіз захворюваності.

Заклад дошкільної освіти має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання відповідає оснащенню медичного кабінету, переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги «Положенню про медичний кабінет та ізолятор», затвердженими наказами МОНУ, МОЗУ від 22.09.2005 №1090/113. Пріоритетними у 2018-2019 н.р. були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти.

Удосконаленню системи фізичного виховання в ЗДО сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Для зниження захворюваності колективом ведеться робота, а саме:

- контроль за систематичними щепленнями;

- дотримання вимог санітарії;

- загартувальні процедури;

- організація фізичного виховання;

- чітке дотримання режиму дня;

- руховий режим протягом дня.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбуваються відповідно до груп здоров'я. Діти основної групи займалися і виконували нормативи згідно з вимогами програми «Дитина в дошкільні роки», для дітей підготовчої групи здоров'я передбачено полегшення навантаження.

За результатами медичного огляду діти по групам здоров'я розподілені таким чином:

 

Показники стану здоров'я

Група здоров'я

Група по фізкультурі

Кількість дітей

%

І

ІІ

ІІІ

Основна

Підготовча

Спеціальна

 

 

 

317

95

0

317

95

0

412

77%

23%

0%

 

Аналізуючи дані щодо проходження профілактичних оглядів перед вступом до закладу спостерігаємо у значної кількості дітей порушення функцій органів та систем організму, зокрема: серцево-судинної, нервової, апарату зору, системи кровообігу, ЖКТ, стан фізичного розвитку таких дітей впливає у подальшому на загальні показники захворюваності дітей у закладі.

Більшість із загальної кількості днів по захворюваності складають застудні захворювання. Переважно хворіють діти віком від двох до чотирьох років і зазвичай вони хворіють на застудні хвороби. Найбільше діти хворіють у перші дні перебування в закладі дошкільної освіти, під час ускладнення епідситуації та під час епідемічного сезону грипу та ГРВІ в холодну пору року.

У зв’язку з високою мінливістю та агресивністю вірусів, погіршенням соціально-економічної ситуації в країні поступово відбувається збільшення кількості часто хворіючих дітей.

Серед дошкільних груп самий низький показник днів, пропущених по хворобі дітей у групі №11 (вихователі Юрко О.А., Заремба Ю.О.); №3 (вихователі Налівкіна І.П., Чичкань А.М.); №8 (вихователі Авдєєва В.О., Чичкань А.М.); №7 (вихователі Бранкевич А.В., Висоцька Т.В.); №5 (вихователі Коновал О.А., Житня О.М.); №6 (вихователі Харькова І.О., Кальмус Я. С.); №2 (вихователі Півторипавло В.М., Юрко О.А.).

Систематично проводиться просвітницька робота з батьками: індивідуальні та групові консультації, надаються рекомендації, щодо дотримання ефективності організації оздоровчо-профілактичних заходів та загартування дітей удома. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності.

Також проводиться санітарно-просвітницька робота з колективом закладу дошкільної освіти з питань профілактики інфекційних хвороб: вірусного гепатиту, туберкульозу, кору, кишкових інфекцій.

У кожній віковій групі в наявності Листок здоров'я вихованців, згідно з яким проводяться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

Отже, пріоритетним завданням на 2019-2020 навчальний рік залишається зниження показників захворюваності в ЗДО, зміцнення здоров'я шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

З першого червня ЗДО працює за літнім режимом. У затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення оздоровчих заходів:

- повітряні та сонячні ванни;

- різні види спортивних свят та розваг;

- розважальні заходи, руховий режим, футбол, баскетбол.

 

ХІV. Харчування дітей

 

Організація харчування дітей ЗДО №348 здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільному навчальному закладі, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227 (далі – Інструкція з організації харчування) враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013№202165 «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

Харчування надається ТОВ «Контракт Продрезерв 5» в особі директора Авілко Ганни Олексіївни згідно договору 348/с «Про закупівлю послуг та публічні кошти» від    05.03.2019 р.

У закладі встановлено триразовий режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об’єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальну особу за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку старшої медичної сестри та адміністрації.

Харчоблок, комора, овочесховище, система холодного і гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.

Всі продукти харчування, що надходять в заклад дошкільної освіти, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість.  Зберігаються продукти харчування в спеціально об лаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим, тощо.

Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів.

Вартість одного дня харчування:

групи раннього віку 31 грн. 05 коп.

(бюджет 59% - 18,32, батьки 41% - 12,73);

групи дошкільного віку 50грн 05 коп.

(бюджет 59% - 29,53, батьки 41% - 20,52)

Питання організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, старшої медичної сестри, розглядалось на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу.

Пільговим харчуванням в 2018-2019 н.р. було охоплено дітей, серед них:

- 31 розмір плати за харчування зменшено на 50%

- 41 звільнено від сплати за харчування.

 

 

XV. Робота зі зверненням громадян

 

Робота зі звернення громадян в ЗДО №348 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення органів державної влади та органів місцевого самоврядування». В закладі освіти заведено журнали: «Журнал реєстрації звернень громадян» та «Журнал обліку особистого прийому громадян»

За минулий навчальний рік кількість звернень склала 42. Це здебільшого питання влаштування дітей в ЗДО, організація харчування, працевлаштування, роз’яснення щодо електронної реєстрації на вступ дітей до ЗДО. Усі порушені питання вирішено позитивно. На початок навчального року видається наказ «Про роботу зі звернення громадян та затвердження графіка прийому громадян».

 

             Дні прийому завідувача:

                        понеділок з 1000 до 1300

                        четвер з 1400 до 1700

            вихователя-методиста

                        п’ятниця 1400 до 1730

Прийом громадян ведеться щотижня, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківською радою тощо, а інформація про прийняті рішення передається в управління освіти департаменту гуманітарної політики.

 

XVІ.  Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ЗДО

 

  Розвиток матеріально-технічного забезпечення закладу дошкільної освіти здійснюється за рахунок бюджету, благодійної допомоги фізичних осіб та батьків. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

  Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти.

  Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов’язково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті ЗДО та інформаційному стенді для батьків, про що свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей в централізованій бухгалтерії Управління освіти департаменту гуманітарної політики.

  В закладі освіти видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом товарів, робіт та послуг від батьківських рад, способом безоплатної передачі та оформляє Акт приймання – передачі основних надходжень.

  Для створення оптимальних умов перебування дітей на протязі 2018-2019 навчального року матеріально-технічна база закладу освіти постійно удосконалюється і модернізується; а саме за допомогою благодійних коштів: 

 

Замінено:

- лінолеум в коридорах 1,2,6  та  пральні;

- труби каналізації в гр. №13,12;

- двері протипожежні в електрощитову;

підшито:

- стелю з утепленням в спальні гр. №8:

- стелю в туалеті гр. №8;

 

Зроблено:

- капітальний ремонт коридорів №1,2,6;

- обладнано паркан в альтанках гр.№6, 1, 13,14;

- відремонтовано евакуаційний вихід (тамбур №3);

- пофарбовано сходові марші №1,2,3 та підлогу в коридорах №5,6;

- установлено столи (2шт.) та лави (3шт.) на «Галявині казок»;

- технічне обстеження (8шт.) та перезарядка вогнегасників (10шт.)

Придбано:

- вуличні ліхтарі (3шт.);

- шафи для дитячих іграшок в гр.№11;

- стіл дитячий в гр.№10;

- столи для питного режиму в гр.№1,3;

- пісочниці – трансформ ери в гр. №14,11,4,5;

- газонокосарку;

- світильники в гр.№14 (2шт.);

- водонагрівач в гр.№6;

- прасувальну дошку на пральню;

- завезено пісок.

 

М’який інвентар:

- подушки 30шт. в гр.№7;

- комплект білизни 30шт. в гр.№7;

- фіранки в спальню гр. №8;

- покривала на ліжка в гр.№7.

  Протягом року здійснювалась оплата за інтернет.

 

За бюджетні кошти придбано:

- вогнегасники 4 шт. – 1440;

- медикаменти, дезінфікуючі розчини – 2793;

- машина протирочно-різальна – 16 594,88;

- машина для перероблення овочів – 16 665,75;

- машина тістомісильна – 38 055.

 

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

- ремонт асфальтного покриття на території закладу;

- першочергово потребує капітального ремонту медичний блок;

- відкриття евакуаційного виходу (тамбур №4);

- залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках.

 

  Я вдячна всім батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок і комфорт для дітей в групах.

  Успіх закладу дошкільної освіти – це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу. Підводячи підсумки роботи за рік, хочу подякувати всім працівникам закладу та батькам за спільну роботу, розуміння, підтримку, критику і можливість реалізації наших ідей.

 

Дякую за співпрацю!

 

 

 

Завідувач ЗДО №348                                                 С. А. Фоменко