КЗДО №348 ДМР
Звіт керівника

 

Звіт

керівника Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) №348

Дніпровської міської ради

Фоменко Світлани Анатоліївни

перед колективом та громадськістю

за 2020-2021 навчальний рік

 

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 №178 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі дошкільної освіти, що базується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації я, Фоменко Світлана Анатоліївна, завідувач Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №348» Дніпровської міської ради, освіта повна вища, педагогічний стаж 44 роки, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2020-2021 навчальний рік.

Головним завданням закладу дошкільної освіти є забезпечення догляду за дітьми від 2-х до 6 (7) років, їх розвиток, навчання та виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти №348 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- закону України «Про освіту»;

- закону України «Про дошкільну освіту»;

- Конституції України;

- Положення про дошкільний заклад (нова редакція);

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Кодексу цивільного захисту;

- Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»;

- Конвенції ООН «Про права дитини»;

- Наказу МОЗ України від 30.08.2005 року № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;

- Наказу МОН України від 28.10.2008 №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільному навчальному закладі»;

- Наказу МОЗ України від 17.04.2016 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі».

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів; - забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виконання вимог Базового компонента;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної мови, національних цінностей українського народу, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

Для успішного вирішення всіх запланованих завдань в закладі дошкільної освіти створені відповідні умови:

- зібрано нормативну базу;

- постійно здійснюється поповнення методичного кабінету програмами розвитку дітей дошкільного віку, психолого-педагогічною методичною, науковою літературою, іграми та посібниками;

- постійно підвищується професійний рівень педагогів (кожні 5 років);

- удосконалюється система самоосвіти.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним режимом роботи з 700 до 1730 (10 год. 30 хв.).

Чергова група до 1800 (не функціонує в період карантину)

Мова навчання – українська.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Орієнтовно загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні - 75 календарних днів, осінні - 5 календарних днів, зимові - 10 календарних днів, весняні - 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча та художньо-естетична робота.

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти №348 здійснюється відповідно до Розділу VIII Положення про дошкільний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами).

Зарахування дітей здійснювалась при наданні батьками або особами, які їх замінюють таких документів:

- свідоцтва про народження;

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад.

За дитиною зберігалося місце в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування та на період канікул і літнього оздоровлення.

Відраховувались діти за бажанням батьків, причиною було переїзд на інше місце проживання.

Робота з дітьми 2020-2021 навчальному році проводилась за освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», науковий керівник професор Катерина Крутій 2015 рік (нова редакція) та Базовим компонентом дошкільної освіти.

Пріоритетними завданнями на 2020-2021 навчальний рік були:

- забезпечення наступності у впровадженні особистісно-орієнтованої моделі в дошкільній та початкових ланках освіти;

- формування екологічної свідомості, навички практичного життя, готовність до взаємодії з навколишнім світом через експериментально-дослідницьку діяльність;

- удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування, мовленнєвого етикету, формування самостійної, комунікативно розвиненої особистості дошкільника;

- покращення рівня володіння педагогами методикою фізичного виховання;

- продовжували роботу щодо поліпшення здоров'язберігаючого середовища через забезпечення оптимальної організації рухового режиму дошкільників.

 

Склад вихованців

 

Заклад дошкільної освіти має типове приміщення. За проектною потужністю заклад розрахований на 260 місяців віком від 2-х до 6 (7) років. Комплектація групи дітьми у 2020-2021 навчальному році складала - 343 дитини.

Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові) відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі з урахуванням батьківських запитів, за подання батьками відповідних документів.

У 2020-2021 навчальному році в закладі дошкільної освіти функціонувало 14 груп:

 3 групи для дітей раннього віку - 54 вихованця;

3 групи для дітей молодшого дошкільного віку - 78 вихованців;

4 групи для дітей середнього дошкільного віку - 101 вихованець;

4 групи для дітей старшого дошкільного віку - 116 вихованців

Всі 14 груп укомплектовані згідно програмових та санітарно-гігієнічних вимог.

Заклад дошкільної освіти має музичну та спортивну залу, кабінет музичних керівників та практичного психолога, методичний кабінет, ігрові майданчики для всіх вікових груп, «Галявину казок», фізкультурний майданчик.

Середньомісячне відвідування в умовах карантину складало: 231 дитина.

У 2020 році заклад дошкільної освіти прийняв 3 групи дітей раннього віку та декілька дітей молодшого дошкільного віку загальною кількістю 57 осіб.

У 2021 році до школи підуть: 99 випускників.

 

Кадрове забезпечення

 

 В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами. Трудовий колектив налічує 56 працівників.  Із них: 29 педагогів та 27 технічних працівників.

Освітній процес в закладі забезпечують 29 педагогів: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичні керівники та 24 вихователі, освітній рівень яких:

 52 % - повна вища педагогічна

48% -  неповна вища педагогічна освіта (середня спеціальна).

Кваліфікаційний рівень педагогів:

14 % -  вища категорія

10% - перша категорія

10% - друга категорія

45% - 11 тарифний розряд;

 21% - 10 тарифний розряд;

14% - педагогічне звання «вихователь-методист»

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів. Один раз на п'ять років педагоги проходять курси підвищення кваліфікації при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради.

Щовівторка в закладі освіти проходить методична година, на які педагоги мають можливість підвищувати свій фаховий рівень у ході проведення консультацій, семінарів, практикумів, майстер-класів. До кожної педагогічної ради вихователі готують відкрити покази занять, які переглядаються колективно.

Педагоги мають змогу підвищувати свою кваліфікацію і в процесі самоосвіти, вебінарів, конференцій (он-лайн).

За період 2020-2021 навчального року атестовано 6 педагогів:

Авдєєва В. О. -  підтвердила педагогічне звання «вихователь-методист»;

Юрко О. А. та Мовчан Р. Ф. -  присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»;

Налівкіній І. П. -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

Житня О. М.  - атестована на відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду;

Кальмус Я. С. -  атестована на відповідність раніше встановленому 10 тарифному розряду.

 

   

Управлінська діяльність

 

Згідно з державними документами, які регламентують діяльність закладів освіти впродовж навчального року, діяли колегіальні органи: педагогічна рада. збори трудового колективу, батьківське самоврядування.

На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання: удосконалення організації освітнього процесу, результативність реалізації Базового компоненту, програми «Дитина в дошкільні роки»,  впровадження сучасних освітніх технологій у контексті концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти; ефективності і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду в проведенні оздоровчої роботи.

Важливою складовою управлінської діяльності керівника є забезпечення безперебійного функціонування закладу освіти. В закладі створено програму розвитку, в який визначено перелік першочергових потреб для покращення умов життєзабезпечення закладу дошкільної освіти. Проведено експертизу існуючої матеріальної бази на відповідність переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, рекомендованого наказом Міністерства освіти України від 19.12.2017 №1633. З цією метою складені групові картотеки ігрового і навчально-дидактичного обладнання.

На виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» на сайті закладу розміщується і поновлюється інформація щодо публічності і відкритої діяльності закладу (статут, правила прийому до закладу, структура та органи управління закладом освіти, мережа груп, мова навчання, склад педагогічних працівників, освітні програми, результати моніторингу виконання Базового освітнього компоненту, звіт про надходження та використання коштів).

На зборах трудового колективу заслухані і обговорені питання: фінансово-господарської діяльності, виконання системи заходів щодо охорони і зміцнення здоров'я дітей та виконання санітарно-гігієнічного режиму, дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, організація харчування.

Згідно річного плану були проведені виробничі наради, на яких розглядались питання:

- дотримання трудової дисципліни;

- виконання посадових обов'язків працівниками;

- збереження майна;

- аналіз захворюваності дітей;

- стан захворюваності працівників закладу;

- підготовка до літнього оздоровлення дітей.

З метою вивчення рівня та вдосконалення освітнього процесу були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався контроль за змістом і якістю перспективного і календарного планування, станом підготовки до навчального року, готовністю педагогів до роботи та якістю запланованих заходів, дотримання режиму дня.

Впродовж навчального року діяли такі форми роботи, які спрямовували педагогів на обмін думками. В ході проведення брейн-рингів,  майстер-класів, інтерактивних ігор, педагоги обмінювалися досвідом впровадження інноваційних технологій.

Виявлення та підтримка ініціативних, творчих вихователів, популяризація педагогічних ідей та інновацій було організовано через конкурси, а саме: «Макет дороги», «Сенсорний посібник для дітей», «Світ у коробці», «Чарівний фартушок».

Активними учасниками яких були всі педагоги, але кращі результати показали вихователі Добровольська Н. М.,  Юрко О. А., Півторипавло В. М.,  Чичкань             А. М.,  Харькова І. О.,  Авдєєва В. О.

Вихователі: Манойло Т. В. (гр. №10), Юрко О. А. (гр. №11), Мовчан Р. Ф. (гр. №9) були учасниками міського етапу обласного конкурсу «Сім перлин дошкілля». Проєкт вихователя Мовчан Р. В. посів ІІІ місце у міському етапі цього конкурсу.

Актуальним залишається завдання активізації видавничої діяльності досвідчених педагогічних працівників, як засобу демонстрації професійного зростання.

Згідно нових тенденцій у світі, все більше популярності серед педагогів закладу набуває вебінар як засіб реалізації дистанційного навчання.

Впродовж навчального року у вебінарах різної тематики приймали участь майже всі педагоги (найактивніші Юрко О. А., Добровольська Н. М., Манойло Т. В., Півторипавло В. М.).

Були прослуханні вебінари з тем: «Шлях до ефективної комунікації», «Ігрові методики для розвитку мовлення», «Інтерактивність і креативність в освіті; як через гру зацікавити дітей знаннями», «Методика інтелектуального розвитку дитини», «Блоки Д’єнеша, палички К’юізінера», «Шість дарів Фрейля, кола Ейлера».

Вихователі Юрко О. А. та Півторипавло підвищили свою кваліфікацію на платформі «Всеосвіта» з тем: «Організація прогулянки в закладі дошкільної освіти. Поради вихователю», «Майстер-клас зі створення дидактичних ігор у PowerPoint».

Юрко О. А. отримала грамоту за системне використання інформаційно-комунікаційних технологій в педагогічній діяльності та диплом призера акції «Методичне літо 2021» за пошук нових форм методів творчого розвитку та значний внесок у створення якісного освітнього контенту методичної бібліотеки проєкту «Всеосвіта». Манойло Т. В. отримала грамоту від ТОВ «Всеосвіта» за високий професіоналізм, виявлений у процесі створення та розвитку власної інформаційної сторінки в рамках проєкту «Всеосвіта». Мовчан Р. Ф. тісно співпрацює з Ларисою Зайцевою, доктором педагогічних наук, професором кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету. Приймала участь у вебінарах на тему: «Зміст значення робочих зошитів з друкованою основою Лариси Зайцевої у формуванні математичної компетентності у дітей дошкільного віку» та «Методи активного мислення дітей на занятті з математики».

Взяла участь у семінарі проєкту громадської організації «Академія педагогічного зростання Лариси Зайцевої» з теми: «Управління навчально-пізнавальною діяльністю під час навчання дітей дошкільного віку математики» та отримала сертифікат. Це дозволило педагогам програмувати свій розвиток, вимагає цілеспрямованості, готовності до самомотивації, організованості.

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і  спільній діяльності.

Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психологічний комфорт, трансформація простору.

Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп'ютерної техніки).

 

Методична робота

 

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Для реалізації змісту програм в методичний кабінет дошкільного навчального закладу були придбані нові новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацювали упродовж навчального року. Сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнений книжковий фонд кабінету, дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями, авторськими наробками та використовувати їх у роботі з дітьми.

Педагоги мали змогу користуватися сучасними ТЗН; з комп'ютером, принтером, копіювальним апаратом, телевізорами. Придбані сучасні мультфільми, відеоматеріали.

У 2020-2021 навчальному році методична робота в закладі була спрямована навколо єдиної науково-методичної теми: «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі нової української школи» і сконцентрована навколо проблеми дошкільного закладу: «Самоефективність як важливий регулятор саморозвитку та самовдосконалення особистості в різних сферах діяльності».

Для вирішення завдань, спрямованих на підвищення фахового та методичного рівня педагогів в умовах оновлення змісту освіти в дошкільному закладі була проведена різноаспектна за змістом методична робота. Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогами. Глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективного процесу навчання та виховання допомогли сплановані педагогічні ради з тем: «Завдання педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік» (серпень 2020), «Формування у дошкільнят бережливого ставлення до об'єктів природи рідного краю як засобу патріотичного виховання дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (листопад 2020), «Формування активного словника та виразності дитячого мовлення, компетентності в організованій та самостійній діяльності» (лютий 2021), «Про підсумки роботи та виконання завдання річного плану колективом закладу дошкільної освіти» (травень 2021).

Рішення завдань педагогічних рад виконано на 100%.  Якість педагогічних рад була забезпечена ретельною підготовкою, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок. Слід відмітити педагогів, які приймали активну участь у підготовці та роботі педрад: Юрко О. А., Авдєєва В. О., Манойло Т. В.,  Півторипавло В. М.,  Харькова І. О.,  Налівкіна І. П.,  Висоцька Т. В.

Одна з форм підвищення кваліфікації й майстерності педагогічних кадрів - це семінари. Під керівництвом вихователя-методиста Ордошевської В. Г. в дошкільному закладі працювали семінари:

- «Розвиток зв'язного мовлення дошкільників» (січень 2021)

- «Правильне ставлення дошкільників до побутових відходів» (квітень 2021) Метою запланованих семінарів було набуття практичної підготовки педагогів відповідно до сучасних наукових досягнень у галузі дошкільної педагогіки і дитячої психології з урахуванням нових підходів до виховання та навчання дошкільників.

Впродовж навчального року проводились консультації, педагогічні читання, презентації, хвилинки набутого досвіду, ділові ігри, майстер-класи. Дана форма методичної роботи дала можливість збагатити знання педагогів щодо організації роботи з екологічного виховання та зв'язного мовлення дошкільників.

Згідно річного плану в дошкільному закладі працювала творча група педагогів з проблеми: «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку з використанням сучасних технологій». Основною метою якої було підвищення педагогічної майстерності творчості вихователів щодо сучасних підходів для успішної реалізації завдань з розвитку мовлення.  Членами творчої групи сформовано добірку консультацій методичних рекомендацій, порад та презентацій з проблеми.

Традиційним стало проведення в закладі освіти педагогічних годин, в тематику яких включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури, знайомство з інноваційними технологіями та новою редакцію Базового компоненту дошкільної освіти. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Молоді педагоги Добровольська  Н. М., Кальмус Я. С., Шейко О. А., Ворошило Є. Є. були активними учасниками всіх форм роботи.

З метою визначення рівня знань освітньої роботи, з дошкільниками були проведені діагностування, анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість визначити рівень знань педагогів з конкретних питань освітньої роботи та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних ситуацій  і збагатити знання педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування, самоосвіту.  Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням інтерактивних форм та методів роботи з педагогами: дискусій, тренінгів, ділових ігор.

Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: формування екологічної культури особистості через духовний розвиток «Поважаємо природу – всім розкажемо про воду (старший дошкільний вік, вихователь Бранкевич А. В.); «Мандрівка лісом» (середній дошкільний вік, вихователь Шибка І. О.); інтерактивне заняття в групі середнього дошкільного віку «Морозяні візерунки» (вихователь Півторипавло В. М.), заняття «Ми – маленькі українці» (молодший дошкільний вік, вихователь Кальмус Я. С.).  Комплексне заняття з дослідницької діяльності (молодший дошкільний вік, вихователь Юрко О. А.),  практичне заняття з елементами казкотерапії «З толерантністю на Ти» (практичний психолог Кравчук С. А.); практичне заняття «Образа - трансформує ресурс» Анкета «Чи образливі ви?» (практичний психолог Кравчук С. А.). Тематичні розваги «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення»,  «Великдень»  (музичний керівник Асауляк В. В.); «День козацтва», «Колядки співаємо із Різдвом вітаємо», «День вишиванки» (музичний керівник Попова М. А.).

З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі проводились гурткова робота. Педагоги здійснювали освітньо-виховну, організаційно-масову роботу гуртків, обирали ефективні форми роботи, виявляли здібних вихованців, сприяли їх розвитку, надавали практичну допомогу в оволодінні, вмінням та навичкам з обраного виду діяльності.

Гарних результатів у даному виді діяльності досягли керівники гуртків: «Петриківський диво цвіт» (керівник Кравчук А. С.); «Мудрі шахи» (керівник Омельянова М. А.), «Веселий англійський» (керівник Харькова І. О.).

Практичний психолог Кравчук С. А.  належним чином забезпечила психологічний супровід в освітньому процесі. Проведена діагностична та психологічна робота з педагогами. 

Сприяла позитивному впливу на психологічний клімат в колективі, розвиток творчого потенціалу педагогів: подоланню стресових ситуацій.

 Кравчук С. А. надавала своєчасну консультативну допомогу вихователям, а  саме:

- «Яким повинен бути вихователь»;

- «Розвиток творчого потенціалу дитини»;

- «Розвиток пізнавальної сфери дошкільнят»;

- «Культура вихователів - зразок для вихованців».

Керівники музичні Асауляк  В. В. та Попова М. А. впродовж року працювали над розвитком музичних цінностей дітей, прищеплювали естетичний смак.

На заняттях ретельно вибирався музичний репертуар. Навчаючи співу, враховувались фізіологічні особливості дитини, методика роботи над диханням, темпом, дикцією. Пісенний і танцювальний репертуар підбирався відповідно вікової групи. Все це дало змогу підвищити рівень розвитку дошкільнят з музичної діяльності за освітнім напрямом Базового компоненту «Дитина у світі мистецтва».

Протягом 2020/2021 навчальні роки в освітній процес впроваджувалися новітні технології:

- «Казкова гімнастика» М. М. Єфименка;

- Ідеї Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» (Програма «Афлатот»);

- Методика соціального та психологічного розвитку дитини «Лялька як персона»

- Альтернативна програма STREAM-освіта або Cтежинки у Всесвіт (формування культури інженерного мислення)

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття, що забезпечувало високу продуктивність діяльності дітей.

У 2020/2021 навчальному році адміністрація закладу приймала участь у семінарах, вебінарах,  конференціях (онлайн з zoom платформи) зокрема:

- серпневий освітянський форум «Повертаємось до школи!» ;

- методичні наради «Методичні рекомендації щодо організації управлінської діяльності в сучасних умовах»,

- «Критичне мислення у дітей дошкільного віку»;

- Конференція «Інтеграція моделі безпечної і дружньої до дітей школи у систему забезпечення якості освіти»

- Вебінар для підготовки дошкільнят і новачків до школи;

- Методичні рекомендації до оновленого Базового компоненту;

- Семінар «Підготовка дитини, батьків, педагогів до інклюзивного навчання. Компоненти. Обладнання. Методичка».

- Семінар-конференція «Робота з дітьми з аутичним спектром у закладі дошкільної освіти;

- Конференція з охорони праці

Окремою ланкою методичної роботи у поточному навчальному році стала організація взаємодії з родинами вихованців. У зв'язку з карантинними умовами провідною формою роботи клубу родинного спілкування були он-лайн батьківські збори засобами Viber мережі.

З метою інтеграції освіти і науки,  сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі в цьому році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Робота над методичними проблемами підняла теоретичну підготовку на більш високий рівень. Творчі здобутки кращих педагогів стали надбанням колективу.

 

Результативність роботи з дітьми

 

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу в цілому.

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в квітні-травні 2021 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенції (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного закладу.

З метою проведення обстеження рівня компетенції відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»)

Результати представлені в таблиці

 

Таблиця узагальнення показників засвоєння дітьми

вимог програми розвитку дітей дошкільного віку

«Дитина в дошкільні роки» та освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти

Групи

Освітні лінії

 

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у світі природи

Дитина у світі культури

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Гра дитини

Мовлення дитини

Ранній вік

№1

82

94

94

95

94

83

83

№10

88

89

88

82

83

89

78

№12

66

76

66

72

72

88

67

Молодший дошкільний вік

№7

81

91

92

91

84

83

71

№8

75

96

92

100

92

92

92

№11

77

74

70

93

81

74

74

 

Середній дошкільний вік

№2

87

87

87

84

87

93

84

№3

90

92

100

96

90

92

92

№4

92

71

92

92

75

100

84

№14

100

100

100

89

100

100

95

Старший дошкільний вік

№5

100

88

100

100

100

99

95

№6

100

92

100

100

100

96

100

№9

96

96

93

100

88

88

96

№13

68

62

60

66

68

60

69

Середні показники по ДНЗ

86

75

88

90

87

76

84

 

Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнення дітей за освітніми лініями БКДО, які  узагальнені у відповідних таблицях, можна зробити висновки, що освітній процес спрямовано на основну мету -  формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в соціумі» та «Мовлення дитини»

Резервом в роботі педагогічного колективу є:

- впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників;

- оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку мовлення;

- формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності, які є фундаментальними для дошкільного дитинства і визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра;

- оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій для покращення показників рівня знань дітей.

 

Психологічна служба

 

Дошкільний навчальний заклад керується інтересами і потребами дітей, прагне стати осередком, де вихованці не лише навчаються, а й формуються як особистість, живуть повноцінним духовним життям.

Організацію психологічної служби в дошкільному навчальному закладі здійснює практичний психолог Кравчук Світлана Анатоліївна, яка працює на посаді з 2009 року.

Документація практичного психолога ведеться відповідно до вимог Інструкції «Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах», яка складається з: плану роботи на рік, плану роботи на місяць, графік роботи, затверджений керівником закладу, журналу щоденного обліку роботи, Протоколу індивідуальних консультацій, Протоколу індивідуального діагностичного обстеження, Протоколу діагностичного обстеження дітей групи, Протоколу психологічного аналізу заняття.

у дошкільному закладі створені умови для позитивного емоційно-психологічного клімату. Кабінет практичного психолога відповідає основним критеріям ефективної роботи психологічного кабінету.

Майже в усіх групах створені куточку психологічного розвантаження  (з урахуванням віку дітей)

У 2020-2021 навчальному році головними завданнями практичного психолога були:

- забезпечення психологічного супроводу процесу адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного закладу в умовах пандемії COVID-19;

- посилення психопрофілактики наслідків стресових ситуацій, станів в сучасному житті;

- сприяння стабілізації всіх учасників освітнього процесу, вирішення проблем розвитку та виховання дітей через просвітницьку діяльність.

Для досягнення реалізації поставлених завдань практичним психологом були сплановані та проведені такі заходи:

 діагностика:

- психічних процесів;

- готовність до школи дітей старшого дошкільного віку;

- агресивності та тривожності (М. Панфілова «Кактус»)

профілактика:

- година психолога «Ранкові зустрічі з дітьми молодшого дошкільного віку»;

корекція:

- заняття «Соціалізація дошкільників», «Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку», «Пограємось у школу».

Кравчук С. А. систематично проводила діагностику та психологічну роботу з вихователями, яка була спрямована на подолання агресивних ситуацій, розвиток творчого потенціалу вихователів, сприятливого психологічного клімату в колективі.

проводились ділові ігри «Адаптація дитини до умов садка», заняття з елементами казкотерпаії, День психологічного здоров’я «З толерантністю на ти», семінар «Мовленнєва агресія в педагогічній практиці».

У квітні місяці 2021 року був проведений Тиждень психології.

Цікаво проходили індивідуальні та он-лайн консультації з батьками: «Профілактика дитячих страхів», «Педагогічні уявлення батьків: як не нашкодити дитині», «Стресова ситуація: допоможи самому собі», «Профілактика гіперактивності дітей-дошкільників».

Психологічною службою закладу щорічно проводиться діагностичне дослідження шкільної готовності випускників. обстеження майбутніх першокласників проводиться згідно до комплексної діагностичної програми.

В кінці навчального року було обстежено 97 дітей.

 

 

Асоціальна готовність

Мотиваційна готовність

Інтелектуальна готовність

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

48 д.

29 д.

8 д.

12 д.

57 д.

23 д.

11 д.

6 д.

59 д.

24 д.

5 д.

9 д.

49,5%

29,8%

8,3%

12,4%

58,7%

23,8%

11,3%

6,2%

60,8%

24,8%

5,2%

9,2%

 

 За бажанням батьків до школи не йдуть 12 дітей.

Кравчук С. А. проводить інформування представників педагогічної спільноти та батьків вихованців про проблеми психології та виховання дітей через «Сторінку психолога» на веб-сайті закладу та в батьківських групах через Viber та Facebook.

Курси підвищення кваліфікації Світлана Анатоліївна пройшла з 22.03. по 02.04.2021 року при КЗО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради.

Займається самоосвітою через ТОВ Всеосвіта, пройшла навчання з тем:

«Ігри та розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», «Як обрати стиль спілкування в умовах сьогодення. Прийоми ефективної взаємодії», «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання», «Документація практичного психолога: ведемо по-новому».

Була учасницею обласної конференції за темою: «Психологічний супровід розвитку дітей дошкільного віку», одноденного On-line марафону «Особливості організації діяльності психологічної служби у 2020-2021 навчальному році».

Пройшла тренінги: «Технологія саморегуляції в стресових ситуаціях», «Розвиток саногенного потенціалу особистості». Отримала сертифікати.

 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

дітей та працівників

 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітньо-виховного  процесу дошкільного навчального закладу, якостей свідомого й  обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки у повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, протипожежної безпеки та дорожнього руху. Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи у розділі «Охорона життя і здоров'я дітей» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота педколективу та всіх робітників закладу освіти щодо профілактики травматизму будуються відповідно Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності в методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу, демонстраційні картини, дидактичні ігри, добірки тематичної художньої літератури.

Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять та у вигляді різноманітних заходів освітньо-виховної роботи.

У 2021 році з 12  по 16 квітня 2021 року в закладі дошкільної освіти проходив «Тиждень безпеки дитини». Під час проведення «Тижня безпеки» було проведено ряд заходів. Перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в закладі, наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності дітей. Підготовлено матеріали за розділами «Дитина і природа», «Школа екстримальних ситуацій», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Небезпека поруч», «Один дома».

Перевірено стан електричного, опалювального обладнання приміщень, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, наявність інструкцій, пам'яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої долікарської допомоги. Було проведено тематичні бесіди, зокрема: «Профілактика covid-19», «Гігієна -  запорука здоров'я», «Ліки - це не цукерка».

Заняття з тем: «Небезпечні предмети у твоїх руках», «Уроки тітоньки Сови», «Дорожній рух»,  «Їсти гриби - шкідливо дітворі».

В дошкільних групах підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему: «Надзвичайна ситуація очима дітей».

Перевірено стан та забезпечення медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті.  Також було перевірено стан спортивного обладнання у спортивній залі та на фізкультурному майданчику.

Під час проведення «Тижня безпеки дитини» проведена навчальна евакуація «Увага всім!».

Протягом тижня з дітьми відпрацьовані:

- дії за сигналом;

- порядок розгортання видачі пункту ЗІЗ та користування засобами індивідуального захисту (ватно-марлеві пов’язки)

- дії у разі пожежі.

Вихователі в групах для батьків вихованців через VIBER розміщували цікаву інформацію з питань безпеки дитини. розвивальні мультфільми, відео заняття, консультації, пам'ятки тощо.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестри медичної.

За звітній період випадків дитячого травматизму в освітньо-виховному процесі не зареєстровано та випадків травматизму в побуті не було.

Слід звернути увагу й на те, що упродовж року проводилась робота з соціально незахищеними сім'ями: щомісяця уточнювались списки дітей із сімей пільгової категорії, постійно поновлювався соціальний паспорт.

В закладі освіти ведеться облік дітей, які потребують соціального захисту, а саме:

- діти з малозабезпечених сімей – 6

- діти-інваліди – 4

- дитина-сирота - 1

-  діти з багатодітних сімей – 35

- діти, батьки яких є учасниками АТО – 14

- діти з внутрішньопереміщених сімей – 13

Усього: 73 дитини.

Діти з малозабезпечених сімей, із числа учасників бойових дій, внутрішньопереміщених сімей, діти-інваліди звільняються від плати за харчування. Батьки багатодітних сімей сплачують 50% за харчування.

Для працівників закладу розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.

Відповідно до закону України «Про охорону праці» було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності дітей. Працівники закладу двічі на рік проходять медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі та призначено відповідальних осіб. В закладі наявні 32 вогнегасники та 8 пожежних рукавів внутрішнього водопостачання.

В дошкільному навчальному закладі проводився Тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по закладу

Між адміністрацією та трудовим колективом закладу укладено Колективний договір, який ухвалено на зборах трудового колективу закладу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. У Колективному договорі є перелік посад працівників дошкільного навчального закладу, яким надається додаткова відпустка від 3 до 7 календарних днів. Окремим категоріям працюючих згідно трудового стажу робітникам закладу надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка (56 календарних днів) з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (стаття 57 Закону України «Про освіту»).

 

 

Виконання Закону України

«Про звернення громадян»

 

На  підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р.

 №858 «Про затвердження класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №1388 від 08.12.2009 р.) з метою неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота.

Особистий прийом громадян закладу освіти проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час.

Прийомними днями завідувача закладу визначені:

понеділок з 1000 до 1300 та четвер з 1400 до 1700.

Інформація про особистий прийом громадян розміщена на офіційному сайті закладу.

Питання роботи зі звернення громадян знаходиться на постійному особистому контролі завідувача.

Адміністрація дошкільного навчального закладу дотримується виконання графіку особистого прийому громадян. В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться журнали обліку особистого прийому громадян та реєстрації звернень громадян, які  прошиті, прошнуровані та скріплені печаткою та підписані керівником дошкільного навчального закладу.

Упродовж 2020-2021 навчального року кількість осіб, які побували на особистому прийомі становила 22 особи.

Основні питання, що порушуються громадянами стосуються влаштування дітей в дошкільний навчальний заклад та:

- осіб з питань електронної реєстрації (шість звернень розглянуто як задовільно та роз’яснено правила електронної реєстрації. Реєстратором закладу зареєстровано дітей в дошкільний навчальний заклад) Трьом особам, які зверталися з цього питання на електронну пошту надано роз’яснення.

- з питань зарахування дітей в заклад освіти чотири розглянуто як задовільно

- з питань відрахування дітей або переведення до іншого закладу троє осіб (дітей відраховано згідно заяв батьків).

- з питань пільгового харчування  дві особи (дано список необхідних документів для оформлення пільг)

- з питань тимчасового перебування дитини вдома за рекомендацією сімейного лікаря – педіатра – дві особи (звернення задовільнено)

- з соціальних питань дві особи (звернення задовільнено надання довідки за місцем вимоги).

За звітний період до ДНЗ №348 скарг не надходило. Всі звернення не потребували додаткового вивчення, тому розглядалися невідкладно, об’єктивно і конкретно.

 

Медико-профілактична робота

 

Медичне обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти України від 30.08.2005 р. №432/496 «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах», «Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 №1645-ІІІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 р. №826.

Медична робота в закладі освіти здійснюється сестрою медичною старшою Мартиненко О. О. в тісному контакті з лікарями КНП «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №11» Дніпровської міської ради.

Медичний блок розташований на першому поверсі, займає чотири приміщення. Облаштування відповідає вимогам.

Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Строки придатності кожного медичного препарату систематично перевіряються.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19) заклад забезпечений захисними масками, антисептиками, дезінфікуючими засобами. Систематично проводиться температурний скринінг дітей та працівників закладу.

Діяльність колективу закладу в умовах карантину була організована відповідно до нормативних документів, затверджених МОЗ України та Головним державним санітарним лікарем, Листів МОН України щодо відновлення діяльності закладів освіти.

Дієвого значення для збереження здоров’я вихованців та профілактики різного роду захворювань в закладі набувають придбані в кожну вікову групу бактерицидні опромінювачі, які знижують рівень розповсюдження інфекційних захворювань та доповнюють обов’язкове дотримання правил по  влаштуванню та утриманню приміщень.

Такі опромінювачі наявні в музичній та спортивній залах. В медичному кабінеті бактерицидний опромінювач переносний, що дозволяє переносити його в різні приміщення закладу.

Пріоритетними завданнями педколективу та сестри медичної  старшої на 2020-2021 навчальний рік були зниження показників захворюваності в дошкільному навчальному закладі, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

Дана задача вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я через використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, загартування, фітболгімнастики. Одним із основних є проведення оздоровчих курсів прийому синглентно-кисневих коктейлів для дітей в умовах дошкільного закладу – все це допомагало укріпленню здоров’я вихованців та профілактиці різноманітних захворювань.

Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі освіти сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року сестра медична старша та вихователь-методист на заняттях з фізкультури проводили заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається в межах норми.

За результатами обстежень та оглядів дітей в дитячих поліклініках міста на початок навчального року в кожній віковій групі складається «Лисок здоров’я», згідно якого проводяться маркування меблів, здійснюється індивідуальний  підхід під час фізкультурно-оздоровлювальної роботи.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувається відповідно фізкультурних груп.

 

Результат розподілу дітей на фізкультурні групи становить

Показники стану здоров’я

Група здоров’я

Група по фізкультурі

І

ІІ

ІІІ

Основна

Підготовча

Спеціальна

Кількість дітей

306

45

3

306

45

3

%

86,5

12,5

1

86,5

12,5

1

 

Також в закладі отримують освітні послуги четверо дітей з інвалідністю, що становить 1%.

За результатами поглибленого огляду дітей сімейними лікарями при вступі до дошкільного навчального закладу виявлено:

- серцево-судинні захворювання – 1 дитини 0,3%

- хвороби нервової системи – 14 дітей, 4%

- новоутворення – 2 дітей, 0,6%

- хвороби крові, кровотворних органів – 13 дітей, 3,7%

- хвороби ендокринної системи – 1 дитина, 0,3%

- хвороби органів дихання – 4 дитини, 1,1 %

- хвороби органів травлення – 5 дітей, 1,4%

- хвороби кістково-м’язової системи – 30 дітей, 8,5%

- хвороби сечостатевої системи – 4 дитини, 1,1%

- хвороби ока – 2 дитини, 0,6%

 

Порівняльний аналіз захворюваності дітей за основними показниками

Показники

Пропущено днів по простудним захворюванням % простудних захворювань

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Середня кількість дітей на навчальний рік

44

36

36

Групи раннього віку

20%

34%

15%

Середня кількість дітей на навчальний рік

236

209

195

Дошкільні групи

18%

23%

20%

Пропущено днів по хворобі

6243

5979

6436

Кількість випадків захворюваності

684

719

617

Пропущено по застудним захворюванням

4258

4340

4125

Кількість випадків застудних захворювань

607

620

513

Середня кількість списаного складу дітей в закладі

280

245

231

 

Систематично завідувач та сестра медична старша контролювали дотримання в групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцювання, рухового режиму, санітарного стану та виконання протиепідемічних заходів щодо профілактики COVID-19, що теж відіграє невід’ємну роль у збереженні здоров’я вихованців.

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

 

Проведення протиепідемічних заходів

 

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в закладі протягом навчального року проводилась просвітницька робота з працівниками та батьками. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також проводиться роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для запобігання розповсюдження хвороби та швидкого одужання дітей.

 

Організація роботи з сім’ями вихованців

 

Запорукою успішного розвитку дошкільного навчального закладу є узгоджена діяльність адміністрації, взаємодія педагогів, батьків, громадськості.

Дбаючи про оновлення, збагачення змісту діяльності, удосконалюючи процес управління, дошкільний навчальний заклад був відкритим, демократичним, ми враховували всі зміни, що відбувалися в соціальному середовищі.

Висунуті батьками пропозиції обговорювались на педгодинах і враховувалися в подальшій роботі. Разом з батьками педагоги закладу навчились будувати стратегію розв’язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

Сім’я і дошкільний заклад – два важливі інститути соціалізації дитини. Співпраця з батьками була спрямована на підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання і виховання дітей у сім’ї.

З цією метою проводяться батьківські збори, працює рада колективу. А в повсякденному життя це:

- консультації: «Ранній розвиток дитини», «Культура взаємин батьків і дітей», «Розвиваємо логіку дітей вдома», «П’ять шляхів до серця дитини», «Інтеграція дітей з особливими потребами» тощо;

- анкетування: «Чи готова ваша дитина до вступу в дошкільний заклад?», «Готовність дитини до НУШ»;

- благодійна акція «Happy Мяу для Мурчика»;

- Акція «Тільки разом!» (озеленення території);

- інформація засобами електронного зв’язку;

- батьківський всеобуч.

Особливою популярністю у батьків користуються сумісні з дітьми виставки:

- «Чарівниця-Осінь ходить по землі»;

- Екологічна акція «Ялинка – лісова красуня»;

- «Надійшла весна чудова, розбудила все довкола»

Конкурси:

- «Новорічний букет» (виготовлення буклетів і композиції, які можуть замінити ялинку);

- Настільний театр;

- «Іграшки-фантазії».

Ми віримо, що використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії ДНЗ і родини.

Хочемо, щоб батьки вихованців виступали не як експерти чи спостерігачі, а як партнери і наші союзники.

 

Організація харчування

 

Організація харчування дітей ЗДО №348 здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільному навчальному закладі, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227 (далі – Інструкція з організації харчування) враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013№202165 «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

Харчування надається ТОВ «Контракт Продрезерв 5» в особі директора Авілко Ганни Олексіївни згідно договору 348/с «Про закупівлю послуг та публічні кошти» від   18.01.2021 р.

У закладі встановлено триразовий режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об’єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальну особу за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку старшої медичної сестри та адміністрації.

Харчоблок, комора, овочесховище, система холодного і гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.

Всі продукти харчування, що надходять в заклад дошкільної освіти, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість.  Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим, тощо.

Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів.

З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань.

Питання організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, старшої медичної сестри, розглядалось на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу.

Пільговим харчуванням в 2020-2021 н.р. було охоплено 73 дитини, серед них:

- 35 розмір плати за харчування зменшено на 50%

- 38 звільнено від сплати за харчування.

За результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування не виявлено.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим Дніпровською міською радою, а це:

-  протягом навчального року систематично проводилась виплата заробітної плати;

- вчасно здійснювались проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії;

- вивіз твердих відходів;

- проводилось технічне обслуговування системи доочищення питної води;

- частково надавалися миючі та дезінфікуючі засоби;

- проводиться дератизація та дезінфекція приміщень;

- завозиться питна бутилірована вода;

- було завезено дерева у кількості 15 штук для озеленення території.

Навчально-матеріальне забезпечення відповідає законам України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002 р. №509, Типовому переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту утримання дошкільних навчальних закладів.

Будівля знаходиться у належному стані і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Щороку проводиться частковий косметичний ремонт всіх приміщень, ревізія вентиляційних та каналізаційних систем.

Заклад забезпеченно комп'ютерною та оргтехнікою і технічними засобами:            3 комп'ютера, 2 принтера, 1 сканер, 5 телевізорів, 3 відеоплеєра, музичними центрами - 3 шт., переносними колонками – 2 шт.

Широко використовується в роботі інтернет.  Створено сайт ДНЗ.

 В групових приміщеннях наявні всі необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями, відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно-ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми.

Ігрові зони обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом. В музичній залі є сучасні технічні засоби навчання мікрофон, магнітофон, музичні центри, обладнання для світових ефектів. Для задоволення потреб художньо-естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, настільний, декорації для драматизації казок. В наявності костюми для проведення свят та драматизації казок.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом роботи. Матеріально-технічна база ДНЗ у задовільному стані. Інвентаризація проводилась за графіком у листопаді місяці 2020 року. Заклад забезпечений обладнанням, м’яким інвентарем. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку.

Колектив ДНЗ та батьки вихованців проводять значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Залучені кошти, отримані як благодійна допомога від батьків, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення, а саме:

в 2020-2021 навчальному році дошкільний заклад забезпечувався методичними посібниками, дидактичними матеріалами, канцелярськими, господарськими, електротоварами, миючими засобами. Проведено ремонтні роботи:

- ремонт медичного блоку (частково, коридор, кабінет медичної сестри, кабінет лікаря, ізолятор);

- підшито стелю козирьків на ґанках №3, 4, 5, 6;

- капітальний ремонт окремого виходу для групи №10;

- косметичний ремонт музичної зали;

- замінено лінолеум в кабінетах практичного психолога, заступника завідувача з господарської роботи;

- замінено труби водогону в підвалі (5 м);

- відремонтовано опалення (заміна труб на металопластикові) в медичному блоці та харчоблоці;

- ремонт поливної системи;

- пофарбовано фасади будівлі.

Придбано і поставлено на облік:

- меблі (столи письмові для педпроцесу, столи для роздачі їжі, дитячі куточки);

- системні блоки  (2 шт.);

- водонагрівачі;

- сканер-принтер;

- праски;

- прожектор та світильники для зовнішнього освітлення;

- колонки музичні (2 шт.)

Також за кошти батьків було завезено пісок в пісочниці, придбано квіти для озеленення території.

Були придбані товари та виконані роботи в групах:

№1 «Сонечко»

- заміна сантехніки в буфетній;

- стіл для ігор з піском та водою;

- дитячі меблі;

- килими-каремати

№2 «Дзвіночок»

- чашки для дітей;

- килими-каремати;

- кварцеві лампи в ігрову та спальню

№3 «Капітошка»

- колонка bluetooth;

- килими-каремати

№4 «Калинка»

- ремонт в санвузлі групового приміщення;

- посуд (тарілки глибокі та мілки);

- килими-каремати;

- конструктор

№5 «Вишенька»

- бактерицидні лампи в ігрову та  спальню;

- килими-каремати;

- водонагрівач;

- заміна лампи освітлення в групі;

- сюжетно-рольові ігри

№6 «Ластівка»

- заміна лінолеуму в спальні групи;

- стенд з безпеки життєдіяльності дітей;

- іграшки;

- мікроскоп

№7 «Фіалка»

- килими-каремати;

- куточок «Меню»;

- заміна лінолеуму в приймальній;

- заміна підлоги і лав в альтанці на майданчику;

- заміна шифера покрівлі альтанки

№8 «Пролісок»

- килими-каремати;

- колонка bluetooth;

- бактерицидна лампа;

- підшив стелі в груповому приміщенні

№9 «Ромашка»

- заміна лампи в роздягальні;

- посуд: тарілки глибокі та мілки;

- килими-каремати;

- іграшки, настільні ігри

№10 «Веселка»

- заміна міжкімнатних вікон (2 шт.)

- ремонт в спальні;

- заміна лампи в роздягальні;

- бактерицидна лампа;

- іграшки

№11 «Веснянка»

- куточок чергових та календар природи;

- стільці 35 штук;

- ремонт групового приміщення;

- бактерицидні лампи в групу та спальню

№12 «Перлинка»

- постільна білизна (20 шт.);

- килими-каремати

№13 «Струмочок»

- ремонт приймальні;

- перетяжка дивана;

- водонагрівач;

- бактерицидні лампи в групу та спальню;

- столовий посуд (тарілки, чашки, хлібниця)

№14 «Зірочка»

- сушарки для посуду першої і другої страви;

- подушки»

- столовий посуд (тарілки глибокі, мілкі, чашки)

 

Проте існують ще ряд проблем, що потребують вирішення:

- придбання сушильної машинки на пральню;

- заміна каналізаційних труб в мед блоці;

- часткова заміна мийок для миття посуду в групах;

- заміна унітазів в санвузлах групових приміщень;

- ремонт асфальтового покриття на території закладу

- залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

- необхідна закупівля стільців, шаф для рушників.

Колектив ДНЗ і особисто я щиро вдячні вам за активну співпрацю, за розуміння та підтримку, затишок та комфорт для дітей у групах.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, тому ми ставимо перед собою нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров'я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

 

   Сподіваюся на подальшу співпрацю!

 

 

 

 

 

 

  Завідувач ДНЗ №348                                      Фоменко С. А.