КЗДО №348 ДМР
Звіт керівника

 

 

ЗВІТ

директорки Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради

Фоменко Світлана Анатоліївни

по підсумкам роботи за 2023-2024 навчальний рік

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.05.2005 №178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Фоменко Світлана Анатоліївна, директор Комунального закладу освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради, освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 48 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2023-2024 навчальний рік.

 

І. Організаційно-правові засади діяльності

закладу дошкільної освіти.

 

Комунальний заклад освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради розпочав функціонувати з лютого 1992 року.

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Конституції України, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО, Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компоненту, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Заклад працює з п'ятиденним робочим тижнем у дистанційному форматі, відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 року, наказу ЗДО від 31.08.2023 №24/6 «Про організацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти за дистанційною формою навчання у 2023-2024 навчальному році». З квітня місяця 2024 року заклад перейшов на змішану форму навчання на базі Дніпровського ліцею №142 імені П'єра де Кубертена, з метою створення безпечного середовища для організації та проведення якісного освітньо-виховного процесу, підготовки дітей до навчання у школі в умовах воєнного стану відповідно змін до рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2023 №65/39 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради» та наказу по КЗДО №348 від 25.03.2024 року №7 «Про організацію змішаної форми навчання в КЗДО №348 ДМР».

Освітній процес здійснювався у першу половину дня з 8:30 до 12:30 (без харчування) вихователями груп старшого дошкільного віку у складі 30 дітей.

Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають в процесі діяльності ЗДО.

 

Юридична адреса закладу: вул. Бєляєва, 6, м. Дніпро.

 e-mail: [email protected]

Web-сайт: https://anddnz348.dnepredu.com/

Мова навчання та виховання: українська.

Проєктна потужність закладу:  260 місць, розрахований на 14 груп.

 

У 2023-2024 навчальному році було укомплектовано:

 

3 групи раннього віку

«Сонечко» №1 - 15 дітей

«Веселка» №10 - 15 дітей

«Перлинка» №12 - 15 дітей

 

3 групи молодшого дошкільного віку

«Фіалка» №7 - 19

«Пролісок» №8 - 20

«Веснянка» №11 - 19

 

3 групи середнього дошкільного віку

«Дзвіночок» №2 - 20

«Капітошка» №3 - 21

«Калинка» №4 - 20

 

5 груп старшого дошкільного віку

«Вішенька» №5 - 19

«Ластівка» №6 - 22

«Ромашка» №9 - 18

«Струмочок» №13 - 20

«Зірочка» №14 - 18

 

Середня наповнюваність груп раннього віку - 45 дітей, дошкільних груп – 217. Групи комплектуються за віковим принципом.

Набір дітей до закладу здійснюється відповідно та електронної реєстрації з врахуванням пільгових категорій.

Навчальний рік починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

В закладі спілкування, навчання та ведення документації здійснюється державною мовою.

В КЗДО №348 обладнано: методичний, медичний кабінети, музична та спортивна зали, кабінет практичного психолога, фізкультурний майданчик та ігрові ділянки.

Всі приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог за призначенням та раціонально.

Всього в закладі виховувалося і навчалося 262 дитини, а до кінця навчального року залишилося 232 вихованця у зв'язку з вибуттям дітей до дошкільних закладів, у яких маються тимчасові укриття.

Відрахування з закладу та переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

Середньомісячна наповнюваність за навчальний рік склала 93%.

У 2024 році до ліцею підуть 84 випускники ЗДО. 

 

ІІ. Кадрове забезпечення

 

В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота направлена на забезпечення закладу кадрами. У 2023 році трудовий колектив налічував 51 працівника, а у 2024 році кількість працівників зменшилась на трьох і становить 48 працівників.

Із них:

26 - педагогічні працівники

22 - технічний персонал

 

Педагогічний процес в КЗДО №348 ДМР забезпечують 26 кваліфікованих спеціалістів: директор, вихователь-методист, практичний психолог, два музичних керівники та 21 вихователька.

Керуючись законом України «Про дошкільну освіту» ст.31 п.3 директор приймає і звільняє з посади працівників.

На педагогічні посади приймаються особи, які мають вищу (повну, базову, неповну) педагогічну освіту та обов'язково володіють українською мовою.

 

 

Якісна характеристика педагогічного колективу за стажем роботи за 2023-2024 навчальний рік

до 3-х років - 0 осіб

3-10 років - 4 особи

10-20 років - 10 осіб

понад 20 років -12 осіб

 

 

Аналіз кваліфікаційного рівня педагогів

за 2023-2024 навчальний рік

 

 «спеціаліст вищої категорії» - 6 педпрацівникв

 «спеціаліст першої категорії» - 3 педпрацівника

«спеціаліст другої категорії» - 4 педпрацівника

«спеціаліст» - 3 педпрацівника

тарифний розряд - 10 педпрацівників

педагогічне звання - 6 педагогів

 

 

 

Аналіз вікового складу педагогів

за 2023-2024 навчальний рік

 

до 30 років – 1 особа

31- 40 – 4 особи

41- 50 – 4 особи

51-60 – 8 осіб

60 і більше  - 9 осіб

 

 

Аналіз освітнього рівня педагогів

за 2023-2024 навчальний рік

 

повна вища педагогічна - 12

базова вища педагогічна - 1

неповна педагогічна - 8

повна вища непедагогічна - 3

неповна вища педагогічна - 1

повна загальна середня – 1

 

 

Підвищення кваліфікації працівників відбувається через чергову та позачергову атестацію, самоосвіту, проходження курсів підвищення кваліфікації при КЗО «ДАНО» Дніпровської обласної ради.

 у 2024 році курси підвищення кваліфікації пройшли:

Фоменко С. А., директор;

вихователі: Харькова І. О., Чичкань А. М., Юношева Н. В.,  Сон С. І.,

Асауляк В. В., музичний керівник.

Атестація педагогічних працівників в закладі освіти проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом № 805 МОН України від 09.09.2022 року (Протокол засідання атестаційної комісії І-го рівня від 15.09.2023 № 1).

Під час засідання атестаційної комісії І-го рівня було заслухано звіти педагогічних працівників, що тестувалися, розглянуто і дано оцінку їхньої роботи в міжатестаційний період. Головне завдання атестаційного періоду було комплексне оцінювання рівня кваліфікації, педмайстерності, результатів педагогічної діяльності вихователів.

У 2024 році проатестовано 6 педагогів (Протокол засідання атестаційної комісії І-го рівня від 26.03.2024 № 5).

Ордошевська В. Г., вихователь-методист - підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Омельянова М. А., вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

Висоцька Т. В., вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

Манойла Т.В., вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

Добровольська Н. М., вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст»

Попова М. А., музичний керівник - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

В закладі працює 20 технічних працівників: заступник завідувача з господарської роботи, машиніст з прання та ремонту спецодягу, прибиральниця службових приміщень, робітник по обслуговуванню та ремонту будинків та споруд, двірник, 3 сторожа, діловод та 11 помічників вихователів.

Працівники КЗДО №348 ДМР отримують матеріальні заохочення (премії) при наявності економії фонду заробітної плати.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи.

 

 

ІІІ. Організація освітнього процесу

 

Освітній процес в ЗДО здійснюється відповідно до комплексної освітньої програми «Стежинки у Всесвіт» та Базового компоненту дошкільної освіти, який артикулює основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та відповідає вимогам сучасності. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до всебічного формування особистості дитини, до забезпечення і гармонійної інтеграції у соціумі, до освоєння нею основних видів життєдіяльності. Окрім цього, виконання Базового компоненту забезпечує реальну наступність та безперервність дошкільної та початкової освіти.

Також використовується авторська програма М.
Єфіменка «Казкова фізкультура», спадщина В. Сухомлинського, методика ТРВЗ, «Україна - моя Батьківщина» (програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор Кичата І. І., Каплуновська О. М. Папець Ю. М.).

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, з метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу, виконання освітньої програми освітній процес з дітьми до квітня місяця був організований у дистанційному форматі та у формі консультацій для батьків в онлайн режимі, використовуючи платформи Zoom, Googleclassroom, Viber, Telegram. Вихованці та їх батьки постійно долучались до флешмобів, майстер-класів, конкурсів.

Основним завданням освітньо-виховної роботи в закладі були:

- осучаснення педагогічного процесу, впровадження нових форм діяльності (дистанційна освіта),

- забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування у нього ціннісного ставлення до навколишнього світу та самого себе,

- дотримання особистісно-орієнтовної моделі навчання та виховання в умовах реалізації принципів гуманізації педагогічного процесу.

Воєнний стан зумовив пошук більш широких методів, форм та засобів дистанційного навчання здобувачів дошкільної освіти.

Територіальна віддаленість дошкільників не повинна була позбавити освітніх послуг, психологічної підтримки, консультування здобувачів освіти та їх батьків, тому заклад дошкільної освіти став осередком надання освітніх послуг, які рекомендовано листом МОН №1/3845-22 від 02.04.2022 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану». За це цієї умови більша частина роботи покладається на батьків.

Враховуючи вимоги Санітарного регламенту та листа МОН від 04.06.2015 №063/67 25 «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів власності», організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання проходить з урахуванням принципів здоров'язбереження, що запобігає емоційному та фізичному перенавантаженню дітей.

З метою якісної організації освітнього процесу, педагоги пройшли навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія», Цифрограм для вчителів, «Основи кібербезпеки» та отримали електронні сертифікати. Пройдено курс навчання в КУ «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради, Google classroom та «Ресурс для відеоконференції Zoom» в офлайн форматі. Саме ці отримані навички допомогли ефективно та безпечно застосовувати технології в роботі, підвищили професійний та особистісний розвиток.

Переглянуто та підтримано ресурс організації дистанційного навчання не тільки для вихователів, а й батьків та дітей, як от Google classroom, Google Meet, онлайн сервіс YouTube, додатки Viber, Telegram, платформу «Всеосвіта».

Педагоги опанували онлайн програми, навчилися знімати, монтувати відеоролики, не маючи спеціального обладнання, а іноді і можливостей.

Заняття в синхронному режимі проводять через Zoom вихователі: Сон С. І., Шейко О. А., Сеймук О. В., Омельянова М. А., Мовчан Р. Ф., Висоцька Т. В., Налівкіна І. П.

Цінність синхронного заняття полягає в тому, що пропонуються  активності не тільки для взаємодії з дітьми, дітей між собою, а також для ігрової взаємодії батьки-діти.

Дистанційна освіта - це слушний момент бути почутим батьками, це унікальна можливість узагальнення власного досвіду з індивідуальної роботи з дітьми, це - можливість краще пізнати дитину, відчути її унікальність, це презентація власних досягнень та можливість підвищити серед батьків свій авторитет під час кожного онлайн заняття.

Проведені заняття з різних видів діяльності сприяли визначенню рівня знань, умінь та навичок вихованців.

Діти активно працювали і в дистанційному режимі і в очному.

 

Охоплення навчанням дітей шестирічного віку

 

№ групи

Всього дітей на кінець 2023/2024 н.р.

Навчались дистанційно

Навчались очно (на базі Дніпровського ліцею №142 імені П’єра де Кубертена)

5

14

9

5

6

19

9

10

9

13

6

7

13

19

15

4

14

19

15

4

 

Показники свідчать, що незважаючи на те, що діти отримували освіту здебільшого дистанційно, але їх показниками високого та достатнього рівня становить 14 осіб 48% (опитано 29 осіб).

 

Вихователі, які працюють дистанційно, організували освітній процес так, щоб дошкільнята могли отримати знання в процесі діяльності, формуючи ключові компетентності за різними освітніми напрямками за підтримки батьків в умовах родинного виховання.

Створений канал YouTube закладу, на якому у відкритому доступі публікувались заняття, розваги, навчальні відео, авторські дидактичні ігри, лялькові театри, а у закритому доступі - відео, фото виконання завдань дітьми.

Педагоги закладу завжди готові до співпраці з питань виховання розвитку дитини і надання необхідної професійної допомоги щодо організації режиму дня, свята, дозвілля, екскурсії.

Створена таблиця «Рейтинг публікацій авторських винахідок педагогів ЗДО». Другий рік поспіль у цьому рейтингу перше місце посідає вихователь Ольга Донатова.

Активно в цьому напрямку продовжили працювати педагоги: Тетяна  Манойло, Наталя Добровольська, Раїса Мовчан, Олександра Сеймук, Ірина Налівкіна, Валентина Авдєєва, Тетяна Висоцька, Світлана Сон, Оксана Шейко, Вікторія Асауляк.

Ми щиро вдячні всім батькам за те, що вони активно долучились до роботи в онлайн режимі.

 

 

 

IV. Методична робота

 

Найвищою відправною точкою  в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в ЗДО була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби.

На засіданнях педради розглядалися  питання щодо організації різноманітних  форм навчання здобувачів освіти, визначалися результати  підвищення кваліфікації педпрацівників, обговорювались результати проведення самоаналізу діяльності закладу за напрямками, вивчалися теоретичні засади та основні поняття у роботі над єдиною науково-методичною проблемою, а саме з тем: «Про завдання діяльності педагогічного колективу закладу дошкільної освіти у 2023/2024 н. р.»

 Розглядалися питання:
- про пріоритетні напрямки роботи;
- схвалення плану роботи;
- схвалення освітніх програм;
- затвердження сітки занять синхронного навчання;
- форми планування освітнього процесу;
- план  підвищення кваліфікації  (серпень, 2023 р.).

Листопад з теми: «Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи як складової екологічної культури дошкільників».

Розглядалися питання:

- Створення системи екологічного виховання дошкільників як лабораторії пізнання Законів природи; 

- Вплив музичних творів на виховання екологічної культури;                                                                                                                                                                                     

- Інтерактивний метод «Кейс» з досвіду роботи.                                    
       Лютий з теми: «Про сучасні аспекти взаємодії  ЗДО та сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості».

Розглядалися питання:                                                                                                      
        - Про нормативно-правові документи щодо організації  співпраці з батьками дітей дошкільного віку на сучасному етапі;

- ефективні  форми роботи з батьками;

- аукціон сучасних форм роботи;

- дистанційна форма роботи з батьками.

В травні з теми: «Про підсумки діяльності   педагогічного колективу,  виконання плану роботи за 2023/2024 навчальний рік».  Про готовність до школи дітей старшого дошкільного віку.
                                                                                                                                                                                                                                              

Одним із важливих напрямків удосконалення педмайстерності є атестація педагогів.

Головне завдання атестаційного періоду було комплексне оцінювання рівня кваліфікації  педмайстерності, результатів педагогічної діяльності вихователів. Адміністрація закладу знайомила із законодавчою і нормативною базою, зокрема: Типове Положення про атестацію педагогічних працівників, наказ  МОН від 09.09.2022 №805, Протокол №1 від 15 вересня 2023 р.

За минулий навчальний рік на курсах при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР підвищили свою майстерність 6 педагогів.  Проатестовано 6 педагогів  (березень 2024 р.).

1 ос. - підтвердження вищої кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії», Валентина Ордошевська, вихователь-методист;

1ос. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  вищої категорії», Маргарита Омельянова, вихователь;

1 ос. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»,Тетяна Висоцька, вихователь;

 1ос. – присвоєння кваліфікаційної категорії « спеціаліст другої категорії»,Тетяна Манойло, вихователь; 

 2ос.- присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст», Наталя Добровольська, вихователь; Марина Попова , музичний керівник.

За наслідками атестації педагоги закладу дошкільної освіти мають такі   кваліфікаційні категорії  (всього 26 педагогів):

«спеціаліст вищої категорії» - 6 педагогів; 

«спеціаліст першої категорії» - 3 педагоги;

«спеціаліст другої категорії» - 4 педагоги;

«спеціаліст» - 3 педагоги;

тарифний розряд - 10педагогів;

педагогічне звання - 6 педагогів.

 В сучасних умовах освітнього простору всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності  методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога.

Головним завданням методичної роботи закладу було визначення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, організація, удосконалення  відповідної фахової  освіти  та кваліфікації  педпрацівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних освітніх програм, методик, технологій. Мета інноваційних технологій - стимулювати  до навчання, зробити навчальний процес цікавим і доступним,  стимулювати ініціативу,  розвивати творчі здібності, формувати компетенції.

    Педагоги  в своїй практичній роботі використовували   педагогіку Марії Монтессорі:  зокрема групи раннього віку; 

  - Логічні блоки Дьєнеша;

  - Здоров’язбережувальні технології , як-от: Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка  «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»;

    -  Міжнародну програму «Афлатот»,  яка  побудована на пріоритетах і методичних ідеях Всесвітнього руху із соціальної та фінансової освіти дітей (від 3до 6) і які пояснюють  дітям основи бюджетування власних коштів, вчать бути ощадливими та допомагають  усвідомити свій потенціал для того, щоб зробити світ кращим за допомогою освіти  (Ірина Налівкіна впроваджує в практику роботи, брала участь в практикумі «Фінансова освіта дошкільнят» КУ «ЦПР « Освітня траєкторія» ДМР, травень 2024 р.);

 - Технологія «Формування логіко-математичної компетентності дітей» Л.Зайцевої: ґрунтується на дидактичних  принципах розвивального навчання, технологія допомагає створити  такі умови, які забезпечать дитині переживання щодо успіху в навчальній роботі, відчуття радості на шляху просування від незнання до знання. Авторську парціальну програму  впроваджують в практику роботи Раїса Мовчан, Світлана Сон , Оксана Шейко, Ольга Донатова, Тетяна Висоцька;

  - STREAM-освіту - як засіб формування культури інженерного мислення та всебічного розвитку, яка передбачає  формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма,  інженерії, мистецтва, математики, акцентує увагу на вивченні точних наук, виховує культуру інженерного мислення. Ідеї програми допомагають розширити кругозір, розвивати і спонукати  дітей до творчого мислення, надихати, розвивати творців майбутнього . Педагоги  використовують окремі напрямки, зокрема, освітній напрям «ІНЖИНІРИНГ» або Маленькі винахідники  (Ігри з пазлами, об’ємне моделювання - «кубики», конструктор, складання зображень за зразками, користуються логічними блоками Дьєнеша тощо).

 Використовували також методичні посібники з досвіду роботи педагогів ЗДО:

 - «Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про геометричні фігури: геометричний і сенсорний шлях» (Раїса Мовчан);

 - Коректурні таблиці як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників  (Олександра Сеймук);

- «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання» (Ольга Донатова) .

 В роботах представлені матеріали,  які мають практичну цінність для впровадження нетрадиційних методик в освітній процес дошкільного закладу.

Слід зазначити, що уся робота педагогічного колективу закладу спрямована на реалізацію науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи».

«Модель 4К у розвитку soft-skils навичок, як   основа  формування самоефективності  дошкільника - майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ».

Проблемна тема закладу  «Самоефективність - важливий регулятор розвитку та самовдосконалення особистості в різних сферах життєдіяльності» (третій етап): освітні завдання реалізовувались через різні напрямки  освітньо-виховної роботи. Особливістю роботи  над науково-методичним  проєктом є те, що його втілення відбувається в умовах війни і запроваджено нові форми організації освітнього процесу, зокрема,  дистанційної, а з квітня 2024 року змішаної форми організації освітнього процесу.

 В рамках реалізації  проєктної теми  практичним психологом  на сторінках Facebook, Smart ЗДО щодо розвитку стресостійкості  та основних якостей самоефективної особистості: позитивне  мислення, здатність до ефективної   самоорганізації, розуміння  завдань свого розвитку, вміння використовувати  зовнішні та внутрішні ресурси, вільно орієнтуватися в  інформаційному освітньому просторі були надані практичні поради, рекомендації, як-от: 

 - «Фрази  підтримки, які потрібні всім нам сьогодні», березень 2024;

 - «Ігрова вправа офлайн з дітьми старших дошкільнят», травень 2024;

 - Поради практичного психолога  «Особливості емоційної реакції дитини на стресові ситуації»;

- «Поради: як зберегти  психічне здоров’я», грудень, 2023 р.

- Поради батькам та педагогам «Допоможемо дітям пережити війну». Методи заспокоєння в укриттях  (грудень  2023, Smart, вихователь-методист).

 Вирішувати питання науково-методичного проєкту допомагала творча група: зокрема, з питання забезпечення вивчення та оцінювання внутрішньої системи якості освіти відповідно до напряму оцінювання (творча група: Світлана Фоменко, Світлана Сон,Тетяна Манойло, Ірина Налівкіна): підготували   анкети для педагогічних працівників щодо оцінювання фахової діяльності.

 Робота динамічної групи (Лілія Гаврилова, Валентина Авдєєва, Ольга Донатова,  Раїса Мовчан,  Олександра Сеймук, Світлана Сон), зокрема, з питання роботи з батьками в дистанційному режимі: допомогли колегам оволодіти інформаційними технологіями . Оскільки освітній процес організовано в дистанційному форматі, то робота творчої групи ускладнювалась.

  Щодо роботи в  синхронному форматі - проводилась недостатньо ефективно і  потребує удосконалення: батьки не завжди долучалися до занять, посилаючись на зайнятість, і що зручніше для них переглянути відеоролик в зручний для них час. Незважаючи на складності спілкування, активно працювали вихователі Світлана Сон,Оксана  Шейко ,Тетяна Висоцька, Олександра Сеймук в форматі синхронному, згідно сітки (долучалися 4-5 дітей).

                                                                                                                                                                                                             

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів  в методичній роботі міста, а саме:

 

Заходи, які відвідали вихователі:

- Педагогічна майстерня. « ІТ- старт – Дошкілля» з обміну  ідеями та наробками (29.01.2024р., КУ« ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР). Вихователі Валентина Авдєєва, Раїса Мовчан;

- Практикум «Розвиток емоційного інтелекту за програмою «Терапевтичний їжачок»  (КУ «ЦПР  «Освітня траєкторія» ДМР, 30.01.2024, Ганна Марченко);

- Педагогічна студія «Єдина країна, єдиний народ» (02.02.2024, Тетяна Висоцька);

- Воркшоп «Життєстійкість в умовах війни: як долати наслідки стресових ситуацій» (12.03.2024, Олена Коновал, ЗДО №162);

- Методоб'єднання «Формування патріотичної компетентності у дітей дошкільного віку» (13.03.2024, Валентина Ордошевська);

- Вебінар-онлайн  «Педагогічне партнерство та предметно-методична діяльність» (всі педагоги з 19 по 26 березня 2024 р.);

- 26.03.2024 р. Мовленнєвий BaBy. Box  Ольга  Житня, КУ « ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР»;

- 01.04.2024 р.  KУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР,  Інтерактивний семінар «Майстерність керівника як драйвер якісного функціонування команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП» (Олександра Сеймук);

- 03.04.2024 р.  КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР, практикум, Олександра Сеймук). «Медіаграмотність педагогів, як  необхідна складова успішного функціонування ЗДО»;

- 11.04.2024 р.,  Квест «Безпекова ситуація  ЗДО»,  Олександра Сеймук;

- 16.04.2024 р., Семінар-практикум «Мета та завдання розвитку мовлення дітей дошкільного віку та навчання рідної мови», Валентина Ордошевська;

- 17.04.2024 р., ЗДО №338 Світлана Фоменко, «Формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти»;

- 25.04.2024 р. Оксана Шейко, «Великодні візерунки»  (виготовлення різних видів великодніх яєць);

- 06.05.2024 р., КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР, Ірина Харькова. В рамках міського проєкту «ІТ- старт «Дошкілля». Семінар-практикум «Від текстового документа до ілюстрованого видання», Дніпровська політехніка;

- 16.05.2024 р., КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР, Ірина Налівкіна  «Фінансова грамотність»; 

 - 22.05.2024 р., КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР, Ірина Шибка, тренінг з теми: «Нетрадиційні методи подолання стресу»;

  - 24.05.2024 р., КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР, Ганна Марченко. Практика самовідновлення. Вікарна травма. Як не захлинутися чужим болем.

Педагоги також підвищували освітній рівень  на платформі «Всеосвіта» та впродовж року підвищували кваліфікацію за освітньою програмою «Освіта і піклування» (Education&Care) . (Інститиут модернізації змісту освіти).

    З метою  вирішення завдань з розумової діяльності дошкільників з педагогами були  проведені такі заходи:

 

     

 Консультації    

  

       -  «Організація ігрового середовища як основи ранньої соціалізації дітей», вихователь-методист (Google classroom); вересень 2023;

     - «Творчість як складова професійної діяльності» (практичниц психолог), вересень 2023;

     - Планування дистанційного робочого дня, вихователь-методист, жовтень, 2023 (Google classroom);

    - «Медіаосвіта  і критичне мислення», листопад 2023,вихователь-методист (Google classroom);

    - Створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства й дискримінації та формування в педагогів толерантного ставлення до інклюзивної освіти, грудень 2023, практичний психолог;

   - Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти», грудень, вихователь-методист Google classroom):

  - «Організація  активного відпочинку дошкільника», директор, січень 2024;

  - «Від народознавства –до свідомого патріотизму» ,вихователь-методист,  березень 2024;

    - Педагогіка партнерства «Як успішно взаємодіяти з батьками», вихователь-методист, сайт.

    - У здорового тіла - здоровий дух: оптимізуємо фізичний розвиток дитини, квітень 2024, вихователь.                                                                                                                                                                                  

   - Фізичний  розвиток та зміцнення здоров’я дитини, травень 2024, вихователь-методист.

        Колективний перегляд

  - «Подорож до країни Здоров’я» (здоров’язберігаючі технології),Тетяна Висоцька, жовтень 2023,  SMART;

     - Майбутнє без сміття «Сортуємо сміття правильно» (середній вік ), листопад 2023, відеоролик Smart;

    - «Добро врятує світ», листопад 2023, Google classroom;

    - «Ось цибулька для салату, вітамінами багата» (дослідницька діяльність, старший дошкільний вік), Олена Коновал,  січень 2024, Facebook, Youtube;

     - «В пошуках песика» (сенсорний розвиток), Наталя Добровольська, Smart, січень 2024.

      - Інтегроване заняття з пріоритетом  логіко-математичного розвитку (старший дошкільний вік), квітень 2024, Раїса Мовчан, очно;

     - Мовленнєве спілкування з використаннмя  коректурних таблиць                                          середній вік), Олександра Сеймук, травень 2024 (До Тижня дорожнього руху), заняття Zoom.

Конкурс

     - Кращий лепбук «Екологічне виховання», Наталя Шульга (презентувала на педагогічній раді, листопад 2024);

      - На кращу виготоволену іграшку для лялькового театру  (до міжнародного Дня театру), тематичний відеоролик, Smart , березень 2024, Тетяна Висоцька;

       - Виставка малюнків «Розмалююю писанку», Ольга Донатова, Facebook, квітень 2024;

      - Конкурс «На кращу еко казку»;

      - «На кращу еко сумку». Презентація .Травень, 2024, педагогічна рада.

 

 Семінар-практикум

     Теоретичний семиінар з теми: «Громадянськість дошкільника,що варто знати», жовтень, вихователь-методист, ( Google classroom):

      «Патріотичне виховання засобами інтегрованої діяльності», вихователь-методист, практичний психолог (Viber,сайт), жовтень 2023.

     «Профілактика тривожності та страхів  у дітей дошкільного віку»,січень 2024, практичний психолог, вихователь-методист (Google classroom).

 

  Майстер-клас.

 Удосконалення роботи в ресурсі  відео конференцій «Zoom» - практичні заняття, вихователь Світлана Сон, ТетянаВисоцька, згідно сітки.

 

 Жовтень

 Малювання.

 09.10.2023 Тема «Гарбуз»;

 17.10.2023 Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності . Читання казки «Коза-дереза», Тетяна Висоцька;

04.10.202 Формування звукової культури мовлення. Тема «Овочі»;

10.10.2023 Логіко-математичний розвиток.Тема «Веселі овочі»;

18.10.2023 Грамота. Тема «Фрукти»;

24.10.2023.  Тема «Їжа. Продукти», Світлана Сон

 03.10.2023 Логіко-математичний розивток.Тема  «Гайда разом до села»;

31.10.2023 «У гості  до півника  та мишки Шуні», Тетяна Висоцька;

11.10.2023Звукова культура мовлення. Звук «м» (Заняття проведені з використанням електронної платформи Zооm, звіти, скріншот).

 

 

       Майстер-клас

     Використання лепбука для проведення дидактичних ігор. Січень 2024 р., Ірина Налівкіна (відеоролик, Smart) 

    - Писанкарство  «Розмалюю писанку», квітень 2024, відеоролик, Facebook.

      Тренінг

    «Як впоратися із власними страхами та страхами дітей під час війни», листопад 2023., Google classroom.

     Круглий стіл

       Аналіз впровадження освітніх інноваційних технологій, методик, програм, передового педагогічного досвіду (обмін думками), травень 2024 р., директор, вихователь-методист.

 

 

Педагогічні читання

       Ліна Костенко - поетеса епохи. Відеоролик, жовтень 2023 р.,Facebook ЗДО, Smart;

       - Ліна  Костенко «Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала», вихователь-методист, Google classroom ;

     - Ліна Костенко про нетипових українок, гармонію і маму, лютий 2024 р., (Google classroom):

       Самоосвіта   

 Впродовж року педагоги знайомились з новинками науково-методичної   літератури, опрацьовували статті в педагогічних виданнях, слідкували за педагогічними інноваціями, зокрема з інформаційним матеріалом журналу «Вихователь-методист», як-от: Педагогіка забави  KLANZA в дитячому садку, мова  про те,  як  в дитячому садку створитти  середовище, де вихованці відчуватимуть безпеку,підтримку і радість,як збагатити  освітній процес  елементами педагогіки забави та гри, та в які ігри  грати з дітьми. Дошкільники вчаться як взаємодіяти за допомогою руху, слова, образотворчого мистецтва та інших засобів самовираження;

«Соціально-ігрове проєктування в дитячому садку»  - це гра, що  зароджується, розгортається й відбувається в процесі її проєктування. Головне – соціальна взаємодія між учасниками гри (Google classroom).                                                                                

Ознайомились з парціальною програмою розвитку дитини від 2 до 6 років через гру  «Творці майбутнього». Розкрито поняття гри, яка передбачає пошук відповідей на відкрите запи тання, завдання, проблемну ситуацію, тобто мета програми є всебічний розвиток і розкриття  внутрішнього потенціалу кожної дитини, формуванння ціннісного світогляду через Гру. З метою підвищення  фахової майстерності педагоги опрацювали статтю Н.Козак «Робота з батьками: нові підходи», «Готуємо дитину до школи за  допомогою дидактичних ігор».

 Слід зазначити, що педагоги використовуали в роботі матеріали, розміщені  на сайті МОН;

 - рубрику «Сучасне дошкіллля під крилами захисту»;

 - платформу розвитку дошкільнят «НУМО»; Онлайн-платформа «Дошкільнятко» створена для дітей 6-року життя (від 5 до 7) ЗДО м.Дніпра з метою оптимізації  процесу навчання.

  - поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових  ситуаціях»;

Протягом року  керувалися та опрацьовували нормативно-правовими документами, як-от:

    - Концепція безпеки закладів освіти, розпорядження КМУ від 07.04.2023 №301-р;

   - «Про  схвалення Стратегії  гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року», розпорядження КМУ від 20 грудня 2022 р .№1163- р.;

   - «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року», від 20 лютого 2019 р. № 117-р; 

      - «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році», лист МОН №1/12490-23 від 21.08.2023;

    -  «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти  (Державного стандарту дошкільної освіти), наказ МОН України від 12.01.2021;

     - «Положення про атестацію педагогічних працівників», наказ МОН України від 09.09.2022 №805;

   -  «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти», наказ Мінекономіки України  від 19 жовтня 2021 №755-21;

      - «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», лист МОН № 1/3845 -22 від 02.04.2022;

   - «Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів  дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році», додаток  до листа  МОН  від 27.07.2022 №1/8504-22;

     Практичним  кроком у розв’язанні   зщавдань річного плану стала  робота над проблемною темою кожного з педагогія, а саме:

 

     - «Розвиток художніх здібностей та обдарованості в дітей дошкільного віку» .    Вихователь Олена Коновал, гр. №5 (старша)
Прослухала  вебінари з тем: «Відкриваємо для дошкільнят зиму в природі і мистецтві»;

    «Незвичайні види малювання для розвитку дітей»;

    - Провела заняття «Соняшник» - нетрадиційні техніки; «Дерева в нашому садку»; Ліплення з бісером.

   - Виготовила Д/г «Підбери за кольором».

 - «Екологічне виховання дітей дошкільного віку». Вихователь                                   Ірина Харькова, гр. №6 (старша)

      Виготовила дидактичні ігри  «Що землі добре, а що погано?»; «Сортуємо сміття»; «Що є у нас в Космосі. Чого немає в Космосі»;

      Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності  «Щебетала пташечка»;

      Інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку на тему «Подорож на весняну галявину».

- «Навчання дітей старшого дошкільного  віку  елементів грамоти». Вихователь  Наталя Шульга, гр. №6 (старша)

     Переглянула вебінари « Ігрові методики для навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку»;

     «Креативні  методики читання, що мотивують та виховують»;

       Виготовила дидактичні  ігри  «Добери схему», «Впіймай звук», «Долоньки складів». 

- «Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про  геометричні фігури: геометричний та сенсорний шлях», вихователь Раїса Мовчан,  гр. №9  (старша);

      Виготовила дидактичну гру «Збери букет» - квіти з пелюстками різних геометричних фігур; «Зроби з геометричних фігур машину»;

      Провела підсумкове заняття з логіко-математичного розвитку «Веселі перегони»;

      Переглянула вебінар  Л.Зайцевої  «Формування мотивації до математичної-діяльності у дітей дошкільного віку».

 - «Розвиток зв ' язного  мовлення та його роль  у формуванні словесної творчості», вихователь Ірина Шибка, гр. №9 (старша).

        Переглянула вебінар «Ігрові методи для розви тку мовлення», «Нетрадиційні методи подолання стресу», «Освітня траєкторія».

      - «Використання в сучасній практиці збереження здоров'я старших дошкільників» (степ –аеробіка).  Наталя Юношева, гр. №13 (старша). Переглянула вебінар «Стаємо сильнішими разом!», методичний тренінг для педагогічних працівників закладів освіти  (Швейцарсько-український проєкт).

     - «Патріотичне виховання», вихователь Лілія Гаврилова, гр. №14 (старша)

     Поповнила міні-музей « Моя Укроаїна - моя Батьківщина» атрибутами;

     виготовила дидактичну гру «Дніпро-моє місто», фотоальбом «Моє Дніпро».

 - «Екологічне виховання дітей дошкільного віку», вихователь Зоя Горяна;

    Виготовила дидактичну гру  «Сортування сміття»;

    Розмістила пам'ятку-поради батькам  «Виховання в дітей екологічної свідомості»; Провела бесіди «Збережемо планету разом».

      

  Вихователі груп середнього дошкільного віку

 

   - «Фізичний розвиток дошкільнят: рухливі ігри,  дихальна гімнастика».   Вихователь Тетяна Висоцька гр. №2 (середня)

     Розмістила на сторінці Facebook ЗДО, Smart  комплекси ранкової гімнастики, заняття з фізичноїкультури.

       Поповнила осередок з фізичної культури нетрадиційним обладнанням,  виготовленим власноруч.

     - «Економічне виховання за програмою « Афлотот». Вихователь                            Ірина Налівкіна, гр. №3 (середня);

       Практикум «Фінансова грамотність», «Освітня траєкторія»;

       Заняття з економічнеого виховання «Товари та послуги».

 

 - «Інноваційна технологія за досвідом Карла Юнга». Чудеса на піску. Вихователь Анфіса Чичкань, гр. №3 (середня)

       Виготовлені ігри для розвитку тактильно-кінематичної чутливості дітей та зниження психо-емоційного напруження.

      Виготовила гру з маленькими фігурками та піском, що допомагає побудувати нові нейронові зв’язки.

- Коректурні таблиці  як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників. Вихователь  Олександра  Сеймук, гр. №4 (середня)

       Д/г «Загадкові знаки», «Вгадай професію», «Вивчаємо цифри  за допомогою асоціативних картинок»; Вивчення вірша Т.Г. Шевченка  «Тече вода з-під явора» за допомогою мнемотаблиць.

 - Дидактична гра як засіб мовленнєвого розвитку. Вихователь Маргарита Омельянова, гр. №4 (середня).

      Розробила  дидактичні ігри  «Органи відчуття»,  «Хто живе у лісі».

      Підготувала консультації для батьків «Дидактичні ігри у процесі  математичного розвитку дітей дошкільноговіку та їх роль»;  «Дидактичні ігри патріотичного змісту та їх значення у житті дитини дошкільного віку», «Дидактична гра як засіб розвитку мовлення дітей».

  

 -  Коректурні таблиці та карти розумових дій як інтегрований засіб стимулювання інтелектуальної та мовленнєвої активності дошкільників». Вихователь Світлана Сон, гр. №7(молодша)

     Розмістила на Smart заняття з тем: «Гайда з нами до села», «Такий різний одяг», «Кульки повітряні родичі вітрові».

      Створила презентації  з використанням елементів карт розумових дій за темами, як-от: «Село. Город. Городина», «Свійські тварини», «Оселя, меблі», «Свято нашої родини»,  «Професії», «Пори року».

      Виготовлено книжки-саморобки до авторських книжок; коректурні таблиці в дитсадку, методичні секрети; ігри з використанням коректурних таблиць для розвитку пізнавальної активності.

      Опрацювала статті  «Коректурні таблиці, як створювати та використовувати в освітньому просторі»; «Коректурні таблиці: вимоги та можливості використання».

   Виховання емоційної культури у дошкільників засобами образотворчого мистецтва». Вихователь Оксана Шейко, гр. №7 (молодша)

     Переглянула вебінари: «Творчі методики як сучасний інструмент вихователя: розвиваємо soft skilsдошкільнят».

    «Образотворча майстерня у ЗДО: виготовляємо поробки до свят»;

   «Тісто пластика як засіб розвитку творчих здібностей у ЗДО»;

    «Незвичайні види малювання як форма творчості у дітей»;                                                                  

    Виготовила зразки до робіт з художньо-пордуктивної діяльності.

 

    - «Казкова фізкультура» М.Єфименко в ЗДО. Вихователь  Валентина Авдєєва, гр №8 (молодша). 

    Переглянула вебінари:

   «Фізичний розвиток дітей, презентація трьох програм для дошкільної освіти»;

   «Особливості організації фізичного розвитку дошкільника»;

     Поповнила нетрадиційне обладнання  новими атрибутами;

     Виготовимла шапочки для рухливих ігор:

     «Горобчики і кіт»;

    «Метелики»;

    «Пташенята і дощик».

         - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання. Вихователь Ольга Донатова, гр. №11.

   Розробила систему занять, а саме з тем: «Намисто»; « Руденька білочка»; «Волошкове поле».

Розмістила серію занять занять на YouTube, Smart.

     

    - Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку. Вихователь Наталя Добровольська , гр.№1 (ясла)

 - Провела заняття «Весняний пейзаж», «Гілочка мімози», «Українська хустника»;

 - Опрацювала статті за темою:

 «Технологія К. Крутій «Стіни, що говорять»;

 Розвиток дитячої творчості;

«Як малювання допомагає боротися зі стресом»;

 - Прослухала вебінари:

 «Створюємо простір дитинства разом»;

 «Стрим мвйстерня «Посади квітку перемоги»;

 «Дивись, слухай, спрямовуй, як вихователям підтримати себе та дітей у надзвичайних ситуаціях»

 

 - «Дидактична гра як засіб сенсорно-пізнавльного розвитку  дітей раннього віку». Вихователь Тетяна Манойло,  гр. №10 (ясла).

  -  Розробила дидактичні ігри з тем: «Добери  будинок  для дорослого собаки й цуценяти», «Зробимо будинок козі й козенятам», «Один - багато».

 - Надала консультацію для батьків «15 ігор з крупами для розвитку дрібної моторики».  

   

- «Фізичний розвиток дитини раннього віку». Вихователь Ольга Житня, гр. №12 (ясла).

       Перглянула вебінари:

      «Здорове харчування - інвестиція в майбутнє»;

      «Залучаємо дітей раннього віку до пізнавльно-ігрової взаємодії»;

       Виготовила фізкультурне обладнання «Сонечко» (для ходьби з переступанням);

        Надала консультації «Рухливі ігри вдома»,

       «Ігри на прогулянці»;

       «Фізичне виховання в сім’ї малюка»;

        Проведено онлайн-заняття «Весна», комплекс вправ ранкової гімнастики.

     

  -   «Пізнавальний розвиток  дититни  раннього віку». Вихователь Ганна Марченко, гр. №12 (ясла).

 Переглянула вебінари

 «Дитина в сенсорно-пізнавальному  просторі»  (Освіта і піклування);

«Літо в дитсадку», спостереження, творча гра;

  Виготовила ігри: «Різнокольрова гусінь», «Що сховалось»;

  Придбала ігри: «Лото (фрукти.овочі), «Кольрові прищіпки».

 

Отже, самоосвіта це безперевний прцес саморозвитку та самовдосконалення педагогів, це оволодіння знаннями з ініціативи самоїособистості. Самоосвіта допомагає педагогу сфрмувати свій світогляд, пізнати навколишній  світ.

 Слід зазначити, що вихователі впродовж року брали активну участь  у   флешмобах, акціях, конкурсах.

Грудень 2023

 Флешмоб «Моє серце б’ється в ритмі ЗСУ». Отримали подяку за участь у  флешмобі КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР.

Лютий 2024

Світлана Сон, Оксана Шейко взяли участь у Конкурсі для дитячих садочків «Гратися і не боятися». Конкурс організовано у співпраці ВГО «Асоціація  працівників дошкільної освіти» та за підтримки МОН України, ЮНІСЕФ. Педагоги виконали всі умови Конкурсу та отримали втішні подарунки,  грамоту (лютий 2024).

Березень 2024

В рамках ІІІ Міжнародного заняття доброти, організоване Благодійним фондом   «Щаслива лапа», стали учасниками  рекорду України за найбільшу кількість проведених занять і отримали подарунки-пазли: Домашні улюбленці».

Квітень 2024

- Долучилися до Всесвітнього дня   здоров'я  і взяли участь у єдиній ранковій розминці ( #Дніпро  штурм здоров'я #гумдеп)

- Долучились до проєкту для ветеранів війни «Титани UA», національно-патріотичне виховання».

Травень 2024

Участь у Національній руханці в вишиванках «Дякуємо ЗСУ» до Міжнародного дня вишиванки в рамках Національного проекту «Цікава фізкультура-2.0. Перезавантаження», організовану Українською федерацією  «Спорт заради розвитку». Отримали Диплом, Відзнаку, Подяку, Почесну Грамоту.

Долучились до акції вдячності з виготовлення скриньок-оберегів для ЗСУ «Діти на канікулах - дякуємо»;

Всеукраїнський дистанційний конкурс

Тетяна Манойло нагороджена Дипломом за 1 місце. Конкурс поробок із вторинної сировини  «Даруй  життя», вересень 2023;

- І місце «Оберегова  ляльк  мотанка, грудень, 2023», Тетяна Висоцька;

- І місце «Великодній дивограй», травень 2024,Тетяна Висоцька.

 

 Отже, аналіз і узагальнення роботи педагогів, а також власний досвід кожного педагога і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.

 

 

V. Музичний розвиток дошкільників

 

Упродовж навчального року проводилась ефективна робота з музичного розвитку дошкільників (дистанційно) музичними керівниками Вікторією Асауляк та Мариною Поповою.

Музичні керівники проводили дистанційно цікаві заходи, а саме:

Розмістили відеоролики:

«Музика - мова сердець, яка несе любов» (до Всесвітнього дня музики)

«Різдво Христове»

«Дітям про Лесю»

«Міжнародний день танцю»

Відеоконсультації:

«Співаємо вдома»

«Як виявити музичні здібності дитини»

«Вплив музики на психологічний стан дитини»

«Як правильно слухати класичну музику»

«Українські народні ігри для дітей»

«Музика у вашому домі»

«Музикотерапія. Мелодії, які приносять радість»

«Роль родини в музичному розвитку дитини»

«Музика для розуму. Ефект Моцарта»

В YouTube виставлялися:

 • руханки:

- «Підемо у двір гуляти»

- «Сніг пухнастий нагортаєм»

- «Ми хитали головами»

 

 • таночки:

- з листочками «Листя золотеньке»

 - з парасолькою

- «Туп, туп веселенько»

- «Зимонька-зима»

- «Танок у колі»

- «Веселі пари»

- танок на снежиночці

 

 • музично-ритмічні вправи:

«Пальчики, кулачки, долоньки»

«Веселі каштанчики»

«Краплинки»

«Сніговичок»

«Веселі рученята»

«Крокуємо – бігаємо»

 

 • лялькові вистави:

«День знань в дитячому садочку»

«Небезпечні предмети»

«Різдвяна рукавичка»

«Проліски для мами»

«Посміхнись і доброму навчись» (до Дня Театру)

«Правила дорожнього руху»

«Як маленький Гриць Україну рятував»

«Великодня казочка»

«Як звірята весну шукали»

 

 • театралізовані вистави:

«Пригоди лісових звірят» (до Дня Святого Миколая)

«Колодія зустрічаємо, весну величаємо»

 

 • розваги:

«Як Колобок козаків шукав»

«Музика осіннього лісу»

«Пригоди у зимовому лісі»

«Сніговичок в гостях у малят»

«Подарунок для сонечка»

«Пригоди Світлофора Моргайчика»

 

 • флешмоби:

- до Міжнародного Дня миру «Голуби миру»

- до Дня захисників і захисниць України

- до Дня української писемності та мови «Мова єднання»

- До Дня української хустки

- До Дня Соборності України «В єдності наша сила»

- До Дня вишиванки

 

 Заключним підсумковим етапом освітньої діяльності з випускниками (на базі Дніпровського ліцею №142 імені П'єра де Кубертена) була розвага «Ми -  майбутні школярі», яка була якісна підготовлена Вікторією Асауляк і проведена на високому рівні і є важливим результатом роботи з музичного розвитку дошкільників на кінець навчального року. Майбутні першокласники продемонстрували не тільки інтелектуальну, вольову, психологічну готовність до нової української школи, але й свої музичні, хореографічні, пісенні, літературні та артистичні навички.

 

 

 

VІ. Взаємодія з батьками

 

Колектив закладу результативно здійснював партнерство з батьками в організації дистанційного освітнього процесу.

Заклад дошкільної освіти є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

Питання партнерської взаємодії з батьками в період воєнного стану заслуговує особливою уваги. Вихователі груп ознайомили батьків з інструкціями «Увага всім! Повітряна тривога». Педагоги дають рекомендації батькам як проговорити з дітьми заходи безпеки та заспокоювати їх.

Заходи щодо роботи з батьками торкаються питань освітньої, виховної, методичної та організаційної роботи. Не зважаючи на обмеження щодо проведення спільних заходів, педагоги закладу підтримували тісний зв'язок з батьками, спілкувалися індивідуально і в онлайн-режимі Facebook, YouTube, висвітлювали події з життя і діяльності закладу.

Крім того, функціонує сайт закладу, який відповідає вимогам статті 30 «Прозорість та відкритість закладу», Закону України «Про освіту».

На сторінках сайту всі бажаючі мають можливість ознайомитись з діяльністю закладу, його статутними документами, нормативною базою, фінансовою звітністю, а також новинами, цікавими подіями, отримати консультації фахівців з питань виховання і розвитку дітей дошкільників.

У вивченні умов сімейного виховання, рівня загальної і педагогічної культури батьків у виявленні їх освітніх запитів щодо ЗДО допомагає анкетування. Аналіз анкет дає можливість визначити проблеми, які варто обговорювати з батьками індивідуально чи на онлайн батьківських зборах.

Результати анкетування використовуються для планування подальших кроків до вдосконалення взаємодії з батьками.

Вихователі груп пропонують до уваги батьків інформаційні матеріали (консультації, пам'ятки, поради, рекомендації) як от:

- методи навчання та виховання;

- способи вирішення конфліктів у сім'ї;

- підвищення батьківської компетентності;

- взаємовідносини батьків та дітей;

- вікові та психологічні особливості дітей.

Разом з батьками проведений флешмоби:

- до Всесвітнього дня захисту тварин;

- до Міжнародного дня зимових видів спорту;

- до Дня Соборності;

- до Дня вишиванки;

 

 Об'єднують також і спільні, творчі виставки дітей та батьків, виставки малюнків:

- до Дня Соборності:

- «Зробимо Україну чистою»;

- «Барвінчата за чисте довкілля».

Всі батьки активно долучалися до виставки сімейних робіт «Що нам осінь подарувала», новорічних композицій, до виготовлення іграшкових ангелів, виготовлення годівничок.

В ЗДО працює онлайн Консультативний пункт від «А» до «Я». Систематично надаються консультації: «Вдома українською», «Дитина і гаджети», «Профілактика травматизму», «Виховуємо громадянина».

Педагоги і батьки усвідомили значущість партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною, оскільки така співпраця покликана створити сприятливі умови для виховання здорової, соціально адаптованої всебічно розвиненої дитини. 

 

VІІ. Соціальний захист дітей в закладі

 

КЗДО №348 ДМР здійснює соціальний захист дітей дошкільного віку. З метою охорони дитинства дітей дошкільного віку, забезпечення належної організації роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій на підставі наказу по закладу працювала група з охорони дитинства на чолі з громадським інспектором Валентиною Ордошевською.

Робоча група виконувала завдання:

- облік дітей, які потребують соціальної підтримки;

- сприяння соціального захисту дітей за категоріями:

 • позбавлені батьківського піклування
 • діти з інвалідністю
 • з малозабезпечених сімей
 • з багатодітних сімей
 • з сімей, члени яких є учасниками бойових дій
 • потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 • з особливими освітніми проблемами
 • з неповних сімей
 • з сімей групи «ризику»
 • з сімей переміщених з тимчасово окупованої території України, районів проведення бойових дій та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

Громадським інспектором складено соціальний паспорт КЗДО №348ДМР за пільговими категоріями:

 • діти з сімей учасників АТО (ООС) - 10 осіб
 • діти з числа внутрішньо переміщених - 15 осіб
 • діти з інвалідністю – 1 особа
 • діти з багатодітних сімей - 20 осіб
 • діти з сімей учасників бойових дій – 1 особа
 • дитина загиблого – 1 особа

Всього: 48 дітей.

Всім дітям соціальних категорій забезпечувався соціально-психологічний супровід.

Педагоги закладу проводили індивідуальний консультації батькам з питань соціального захисту.

 

 

VІІІ. Психологічна служба

 

З огляду на існуючу загрозу психічному здоров'ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану, активізувала роботу психологічна служба закладу, яка забезпечувала своєчасне і систематичне надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань функціонування системи освіти. Саме психологічна служба КЗДО №348 навчала як дорослих, так і дітей жити в мирі із самим собою та з іншими, вступати у взаємостосунки із світом так, щоб життя приносило задоволення. Психологічну підтримку учасників освітнього процесу у нашому закладі здійснювала практичний психолог Світлана Кравчук.

З педагогами проведені тематичні ресурсні зустрічі з питань: «Психологічна допомога в кризових ситуаціях»

«Що посилює тривогу, а що заспокоює»

«Життя в умовах війни» (до Дня психічного здоров'я)

«Ресурсна скриня педагога»

«Вчимося контролювати свої емоції»

«Гормони щастя»

«Чому важливо вміти прощати та просити вибачення»

Проведено консультації для вихователів:

«Дитина з агресивною поведінкою: як реагувати та взаємодіяти»

«Діти з особливими освітніми потребами»

«Як підтримати дитину, коли її тато або мама на війні»

«Методи заспокоєння дітей в укритті»

«Особливості емоційної реакції дитини на стресові ситуації»

«Війна триває, як жити далі?»

«Терапевтичні казки, руханки, що сприяють зниженню постійної тривоги, тотального виснаження, ознак депресії».

 

У Facebook КЗДО №348 пропонувалися ресурси, спрямовані на психологічну підтримку, навчання та достовірне інформування, матеріали, які можуть використовуватись як самими педагогами, так і рекомендовано для використання батьками дітей.

Впродовж року працювала рубрика «Психологічна допомога для батьків та педагогів».

Було запропоновано:

- вправи, рекомендовані Всеукраїнською програмою ментального здоров'я;

- ігри на зняття напруги;

- вправи з елементами арт-терапії «Що я хочу?»;

- ігри для розвитку дітей дошкільного віку.

Проведено онлайн консультація для батьків:

«Як навчити дитину цивілізовано виражати свій гнів»;

«Вербальне насилля над дітьми. Домашнє насильство, що треба знати?» (Акція 16 днів проти насильства);

«Стань причиною того, що хтось сьогодні посміхнеться» (до Всесвітнього Дня доброти)

«Фрази, які потрібно говорити дитині»

«Фізичне навантаження дітей»

«Навчаємося способів запобігти стресу»

«Психологічна готовність дитини до школи»

Рекомендації:

«Чому важливо обіймати дитину»

«Ефект дати: як впоратись з почуттям напередодні 24 лютого»

«Що нас підтримує у скрутні часи»

«Як впоратися з тугою за домом, якщо дім далеко»

«Як боротися з негативом»

Поради:

«Чи потрібно карати дитину» 

«Що треба знати і уміти дитині, яка йде до школи»

 

З дітьми старших і середніх груп дошкільного віку, з метою формування стресостійкості проводились корекційно-розвиткові заняття.

Були опрацьовані та проведені психологічні форми роботи:

- серія психологічних тренінгів «Світ емоцій та почуттів»

- дискусія-практикум «Арттерапевтичні техніки, які допомагають керувати емоціями».

З метою забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу, наступності між ЗДО та НУШ, сприяння особистісному і інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти, практичним психологом Кравчук Світланою було проведено діагностику психологічної готовності старших дошкільників до навчання у школі в квітні-травні 2024 року.

Діагностичне обстеження проводилось серед дітей старших груп, які навчаються очно на базі Дніпровського ліцею №142 імені П'єра де Кубертена (групи №5, 6, 9, 13, 14). Всього обстежено 29 дітей.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати діагностики психологічної готовності

старших дошкільників до навчання у школі

 

Рівень

Показники з загальним рівнем компетентності

Група І

Група ІІ

Всього дітей 15 ос.

Всього дітей 14 ос.

Високий рівень

1 ос. – 7%

3 ос. – 21%

Достатній рівень

6 ос. – 40%

4 ос. – 29%

Середній рівень

6 ос. – 40%

6 ос. – 43%

Низький рівень

2 ос. – 13%

1 ос. – 7%

 

 

ІХ. Охорона дитинства та безпека життєдіяльності дітей

 

 Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в цей період людина потребує найбільшої уваги і захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їх потреб, інтересів, стану охорони дитинства залежить доля кожної дитини і розвиток суспільства в цілому.

Базовим документом, спрямованим на захист дітей є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується законом.

У 2001 році прийнято закон України «Про охорону дитинства», який визначає охорону дитинства у наші країні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет.

В КЗДО №348 педагоги проводять різні форми роботи щодо реалізації прав та захисту дітей (дистанційно).

Консультації:

«Діти з особливими освітніми потребами»

«Конфлікти в сім'ї»

«Домашнє насильство, що треба знати»

«Великі права маленької людини»

Рекомендації:

«Протидія боулінгу»

«Батькам про права дитини»

Флешмоб: «Миті щасливого дитинства»

Приєдналися до проведення Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм та долучилися до флешмобу «Одягни блакитну стрічку».

Прийняли участь у заходах в рамках Міжнародного благодійного руху «Щедрий вівторок», відвідали КЗО «Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №9» Дніпровської обласної ради та привітали дітей з новорічними святами.

Багато уваги приділяється темі, щодо безпеки дітей як в освітньому процесі, так і в побуті.

Впродовж року батькам надавалися консультації:

«Безпека на дорозі»

«Що говорити дітям у надзвичайній ситуації»

«Безпека зимових прогулянок»

«Фізичне навантаження на дітей»

«Безпека дітей у наших руках».

Для виконання вимог Базового компоненту щодо формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях для підвищення якості освітнього процесу з дітьми з питань захисту життя, формування культури безпеки й норм поведінки надзвичайних ситуаціях в ЗДО проводяться Тижні безпеки дитини (листопад, квітень). Особливу увагу педагоги звернули на поведінку та дії під час воєнного стану, під час надзвичайних ситуацій, на ознайомлення з системою цивільного захисту, метою якої є захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф, від стихійного лиха, сильнодіючих отруйних речовин, зброї, терористичних нападів, запропоновано переглянути навчальні відео «Пожежа в кімнаті», «Види надзвичайних ситуацій», «Безпека дітей під час війни».

В закладі визначений відповідальний з питань цивільного захисту. Керівні працівники проходять функціональне навчання з цивільного захисту.

Проводяться навчання працівників щодо дії у разі надзвичайних ситуацій. Визначений склад комісії з питань надзвичайних ситуацій та склад комісії з питань евакуації

Заклад дошкільної освіти не забезпечений тимчасовим укриттям, тому що підвальне приміщення не передбачено проектом.

Призначені наказом відповідальні особи:

- за пожежну безпеку;

- за дотримання санітарного стану;

- за облаштування ігрових осередків.

Для дітей, які навчаються на базі Дніпровського ліцею №142 імені П'єра де Кубертена, розроблено алгоритм дій на сигнал «Увага! Повітряна тривога».

Призначена відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства в закладі.

Затверджено План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану умов охорони праці та БЖД.

Питання створення безпечних умов та нешкідливих умов праці в ЗДО неодноразово розглядалась на нарадах при директору, педагогічних радах та виробничих нарадах.

 

Х. Національно-патріотичне виховання

 

Патріотичне виховання - одна із складових систем гармонійного розвитку дошкільника. Базисом патріотичного виховання є певна сума знань, окреслених державними стандартом дошкільної освіти в Україні. Діюча програма економічної і соціальної розбудови української держави має блок завдань, спрямованих на розвиток освіти і виховання підростаючого покоління. Одним із пріоритетних проявів цих завдань є створення певних передумов громадянської поведінки побудованих на засадах моралі.

Виокремлюючи із системи освіти дошкільний вік, науковці розглядають його як період в якому закладаються основи патріотичного виховання, формується патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність особистості дитини, тому наразі патріотичне виховання дітей дошкільного віку розглядається як пріоритетний напрямок освітньої діяльності. Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників обумовлюється тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, цінності родинного життя, духовного повсякденного буття, уважного ставлення до людей.

Саме з раннього дитинства, з перших кроків життя починається плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів. Було розміщене на Facebook для дітей та батьків:

*флешмоби:

 • до Дня захисників і захисниць України
 • до Дня Збройних сил України
 • до Дня гідності та свободи
 • до Дня Соборності
 • до Дня єднання

*відеоролики:

 • до Дня рідної мови
 • до Дня Героїв небесної сотні
 • до Дня Державного Герба України
 • до Дня Державного Гімну України
 • до Дня вишиванки

Вихователі приділяють належну увагу питанням планування освітнього процесу з патріотичного виховання.

Тематика занять з національно-патріотичного виховання відображена в щомісячних перспективних планах роботи, при цьому враховуються види дитячої діяльності, їх чергування: розвиток мовлення, ознайомлення з довкіллям, малювання, ліплення, аплікація, музичні заняття та розваги.

Робота планується за тематичними тижнями: «Мій рідний край», «Моє рідне місто», «Мій дім».

Дистанційно проводились заняття з тем: «Видатні люди нашого краю», «Ми – українці», «Державні символи нашого краю», «Українські народні іграшки та ігри».

Широко використовується український фольклор, розширюються знання дітей про побут та звичаї українського народу.

 

ХІ. Організація роботи зі зверненнями громадян

 

Ця робота є важливою складовою управління закладом. В КЗДО №348 велася робота щодо забезпечення вимог, передбачених  Законом України «Про звернення громадян» від 02.10 1996 року.

В закладі дошкільної освіти № 348 проведено ряд заходів, а саме:

- видано наказ від 02.01..2023 р. №6 «Про роботу із звернення громадян та затвердження графіку прийому громадян»

- затверджено графік особистого прийому громадян адміністрації ЗДО та місце, де проводиться прийом, а саме: двічі на тиждень (понеділок з 10:00 до 13:00 та четвер з 14:00 до 17:00).

Графік прийому оприлюднено біля входу до будівлі ЗДО, інформаційних куточках та сторінці веб-сайту.

Слід зазначити, що звернення громадян, які потребують невідкладних рішень здійснюється поза графіком

- оформлена та ведеться відповідна документація: Журнал обліку особистого прийому громадян та Журнал реєстрації пропозицій, заяв та скарг громадян.

За звітний період  2023/2024 року зареєстровано 15 звернень.

З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз'яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності адміністрація закладу приймає участь в онлайн групових батьківських зборах, де батьки можуть порушити хвилюючі їх питання.

В КЗДО №348 створені умови для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, звернення засобами електронного та телефонного зв'язку.

Питання,  що розглядалися на особистому прийомі, переважно стосуються:

- зарахування та відрахування дітей з закладу;

- переведення дітей з однієї групи до іншої;

- реєстрації на електронну чергу та підтвердження електронної заявки;

- працевлаштування;

- надання довідок.

Також адміністрацією КЗДО №348 приділялася особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються громадяни пільгових категорій: діти з інвалідністю, багатодітні сім'ї, учасники АТО, ВПО, які потребують соціального захисту і підтримки.

Ці питання вирішувалися в межах повноважень на особистому прийомі.

Питання про стан роботи зі звернення громадян постійно на контролі адміністрації КЗДО № 348 та розглядались на виробничих нарадах, нарадах при директору, загальних зборів колективу.

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності адміністрації КЗДО №348.

 

ХІІ. Соціально-економічний розвиток

 

Фінансова діяльність закладу в 2023/2024 навчальному році була спрямована на покращення матеріальної бази закладу, створення належних умов для здійснення освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу.

Найбільш об'ємні роботи і капіталовкладення 2023/2024 навчального року

Кошти місцевого бюджету:

- оплата праці - 5 350 691,70

- нарахування на заробітну плату – 1198688,19

- оплата:

* водопостачання і водовідведення – 12855,96

* теплопостачання - 794987,82

* електроенергії – 43978,53

* енергоносіїв та інших комунальних послуг – 5822,92

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 983,18

- предмети матеріали і обладнання – 180,00

- канцелярські товари – 1370,75 (папка швидкозшивач, папір офісний, скрепки, скоби для стиплера, коректор-ручка)

Благодійні кошти

- обслуговування сантехнічного та електричного обладнання;

- ремонт та фарбування малих форм на прогулянкових та фізкультурному майданчиках;

- господарчі товари;

-  пральний порошок;

- технічний звіт з комплексної перевірки технічного стану діючих електроустановок, заземлювачів, автоматичних вимикачів та ліній електромереж;

- заміна, ремонт і заправка картриджів БФП;

- підготовка до опалювального сезону;

- благоустрій території ЗДО;

- ліхтарі;

- обслуговування сайту КЗДО №348

В подальшому в наших планах продовжити роботу зі зміцнення і осучаснення матеріально-технічної бази закладу, а саме:

- утеплення фасаду будівлі;

- заміна:

* огорожі;

* труб холодного водопостачання в підвалі;

* асфальтового покриття;

* ремонт системи водовідведення.

 

 

 

 

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших цілей.

Дякую колективу за згуртованість, небайдужість, волонтерську діяльність для ЗСУ під час роботи в умовах воєнного стану.

Цей навчальний рік був досить напруженим та дуже важким, враховуючи без пекову ситуацію в країні.

Але, незважаючи на всі виклики сьогодення, ми продовжуємо працювати в дистанційному режимі і допомагати ЗСУ.

Ми, як і вся Україна, щиро віримо що скоро на нашу землю прийде мир і ми обов’язково повернемось до своєї роботи, зустрінемо в садочку наших вихованців разом із батьками і будемо працювати ще краще.

 

 

Все буде Україна!

 

                                                                                             10.07.2024 р.

 

 

 

 

Директор                                              Світлана ФОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Звіт

директора

закладу дошкільної освіти (ясла садок) №348

Дніпровської міської ради

Фоменко Світлани Анатоліївни

перед колективом та громадськістю

за підсумками 2022/2023 навчального року

 

 

Данний звіт підготовлено відповідно до Положення про дошкільний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Мета звітування: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладу дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Юридична адреса закладу: вул. Бєляєва, 6, м. Дніпро.

 e-mail: [email protected]

Web-сайт: https://anddnz348.dnepredu.com

Мова навчання та виховання: українська.

Проєктна потужність закладу:  260 місць, розрахований на 14 груп.

 

У 2022-2023 навчальному році було укомплектовано:

 

4 групи раннього віку:

«Сонечко» - 15

«Веселка» -16

«Перлинка» - 15

«Зірочка» -13

 

3 групи молодшого дошкільного віку:

«Дзвіночок» - 20

«Капітошка» - 21

«Калинка» - 21

 

4 групи середнього дошкільного віку:

«Ромашка» - 20

«Ластівка» - 23

«Вишенька» - 20

«Струмочок» - 20

 

3 групи старшого дошкільного віку:

«Фіалка» - 26

«Пролісок» - 27

«Веснянка» - 26

 

Середня наповнюваність груп раннього віку - 15 дітей, дошкільних груп – 22. Групи комплектуються за віковим принципом.

Набір дітей до закладу здійснюється відповідно до електронної реєстрації з врахуванням пільгових категорій.

 

 

І. Організаційно-правові засади діяльності закладу дошкільної освіти

 

     Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема: Конституції України, законів України «Про освіту»  від 05.09.2017 року №2145-VІІІ, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-ІІІ (із змінами), Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86), листів МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» від 27.07.2022  №1/8504-22, «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні» від 02.04.2022 р №1/3845-22, «Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти» від 25.04.2022 №1/4428-22, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8 «Про затвердження протиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти на період карантину  у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та інших розпорядчих документів, з метою сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на успішну реалізацію завдань та здобуття дошкільної освіти дітьми раннього та дошкільного віку. 

   Статут КЗДО № 348 ДМР відповідає Положенню про заклад дошкільної освіти та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради - це заклад загального типу. Мережа груп закладу повністю відповідає меті, завданням, специфіці установи.

     Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем у дистанційному форматі, відповідно до Рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 року, наказу ЗДО від 31.08.2022 №19/5 «Про організацію освітнього процесу в КЗДО №348 у 2022/2023 навчальному році».

   Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

   В закладі спілкування, навчання та ведення документації здійснюється державною мовою.

   В ЗДО №348 обладнано: методичний, медичний кабінети, музична та спортивна зали, кабінет практичного психолога, фізкультурний майданчик та ігрові ділянки.

   Всі приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог за призначенням та раціонально.

   Всього в закладі виховується 283 дошкільнят. Відрахування з закладу, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

 

ІІ. Кадрове забезпечення

 

   Колектив закладу дошкільної освіти налічує 51 особу, а саме: директор, вихователь-методист, практичний психолог, музичні керівники – 2, вихователі – 26, 25 осіб технічного персоналу.

   Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту» ст. 31 п. 3 директор приймає і звільняє з посади педагогів та інших працівників.

   На педагогічні посади приймаються особи, які мають вищу (повну, базову, не повну) педагогічну освіту. Добір кадрів здійснюється з урахуванням фахової освіти. Обов'язкове володіння українською мовою.

   На початку навчального року за всіма віковими групами було закріплено педагогічні кадри. Адміністрацією закладу здійснювався диференційований підхід до вихователів-початківців та до досвідчених педагогів. Досвідчених педагогів закріплено за молодими вихователями, які вчасно надавали кваліфіковану допомогу молоді.

 

 

 

 

 

Якісна характеристика педагогічного колективу

за 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз освітнього рівня педагогів

за 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Із них мають звання «вихователь-методист» - 5 осіб (17%)

 

 

Аналіз вікового складу педагогів

за 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

   Підвищення кваліфікації працівників відбувається через чергову та позачергову атестацію, самоосвіту, проходження курсів підвищення кваліфікації при КЗО «ДАНО» Дніпровської обласної ради».  

   У 2023 році курси підвищення кваліфікації пройшли:

 Ордошевська В. Г., вихователь-методист

Висоцька Т. В., Омельянова М. А, Добровольська Н. М.,  Манойл0 Т. В.,  Гаврилова Л. Б., Горяна З. А., Шибка І. О. – вихователі

Попова М. А.,   музичний керівник.

    Атестація педагогічних працівників в закладі освіти проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54 ) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом №930 МОН України від 06.10.2010 р.

Атестація підпорядковувалась перспективному плануванню на 5 років, проводилась згідно Положення в зазначені терміни. В наявності всі необхідні документи, методичні рекомендації щодо організації і проведення атестації: плани, протоколи, матеріали з вивчення професійного рівня педагогів, що атестуються (довідки, анкетування, творчі звіти педагогів, накази).

Під час засідання атестаційної комісії було заслухано звіти педагогічних працівників, що тестувалися, розглянуто і дано оцінку їх роботи в міжатестаційний період.

   Педагоги, які атестувались, поділилися досвідом використання освітніх технологій під час «Атестаційного рингу». Кожен з них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вільно висловлюватись, вміння володіти аудиторією.

   У 2023 році атестувались:

Гаврилова Л. Б. на підтвердження звання «вихователь-методист»

Горяна З. А. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

Мовчан Р. Ф. на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

Шибка І. О. на підтвердження 10 тарифного розряду

Всі зазначені педагоги успішно атестувалися.

    Провідною формою вдосконалення професійної компетентності є самоосвіта педагога, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширені і поглиблені знань, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об'єктивних потреб освітнього закладу.

 

ІІІ. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

   Освітній процес ЗДО будувався на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення виховання результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

   Згідно з рішенням педагогічної ради Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №348 Дніпровської міської ради 31.08.2022р. Протокол №1 освітній процес у закладі здійснювався за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» (оновлений варіант програми «Дитина в дошкільні роки», схвалено МОН України лист від 02.10.2020 року №221 /12-Г-801).

   Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу в 2022/2023 навчальному році було визначено слідуючі завдання:

1. Здійснене дистанційної освітньої діяльності й надання психологічної підтримки дітям дошкільного віку через використання цифрових інформаційних ресурсів.

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм та інтеграції різних видів діяльності освітнього процесу.

3. Удосконалювати роботу з розвитку основ патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї як важливими чинниками національно-патріотичного виховання в умовах дії правового режиму воєнного стану.

4. Удосконалювати особисту рухову здоров'язбережувальну компетентність як складову його психічного розвитку.

Задля реалізації відповідних пріоритетних завдань протягом навчального року здійснювалась методична та педагогічна робота, під час якої педагоги отримували знання, уміння та досвід створення сучасного середовища, яке буде мотивувати, активізувати, розвивати та зберігати, а також забезпечить оптимальні умови для розвитку і саморозвитку дітей дошкільного віку.

   Тісна співпраця педагоги – діти – батьки дала вагомий результат щодо виконання річного завдання закладу.

Дистанційна форма навчання дозволила батькам стати свідомими в освіті своїх дітей, бути партнерами в спільній роботі з педагогами. Завдяки опануванню інформаційно-комп'ютерними технологіями і батьки, і педагоги забезпечили той тандем, який неможливо було удосконалювати під час звичайного відвідування дітьми ЗДО.

   Сподіваємось, що дане партнерство та плідне налагоджена праця в тріаді педагоги – діти - батьки залишаться гарним досвідом для усіх учасників освітнього процесу.

   Створене освітнє середовище закладу відповідає сучасним тенденціям розвитку та сприяє реалізації пізнавальних процесів, дослідницької активності та набуття основних компетентностей відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

   На жаль продовження дії воєнного стану та дистанційний формат навчання дітей дошкільного віку не надав змогу організувати та внести новизну до середовища закладу, але ми впевнені, що повернення дітей до очних зустрічей надихне педагогів до відтворення та організацію нового формату освітнього оточення.

   Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку були різні види організованої діяльності, яка в цьому навчальному році проводилась дистанційно, а саме: асинхронно і синхронно. Асинхронно для дітей груп раннього віку, а для дошкільних груп – синхронно. Не більше 15 хвилин для дітей старшого дошкільного віку та 10 хвилин в групах середнього та молодшого дошкільного віку. Саме такий час зазначено та рекомендовано дітям для роботи з інформаційно-комп'ютерними технологіями.

   Питання поліпшення якості освіти в закладі неможливо без створення інноваційного простору. Особливістю роботи з інноваційної діяльності педагогічного колективу є вивчення і активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, що робить заклад конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг.

   Наші педагоги у своїй роботі використовували елементи інноваційних технологій, а саме:

- технологія особистісно-орієнтованої освіти;

- технологія інтегрованого навчання та виховання;

- технологія формування критичного мислення (коректурні таблиці, асоціативні карти, картки-схеми, мнемотехніка);

- технологія розвитку творчої особистості  - ТРВЗ (Г. Альтишуллера);

 - гуманна педагогіка В. О. Сухомлинського ;

- методика розвитку творчих здібностей на заняттях з образотворчого мистецтва (Л. Шульга);

- палички Кюізенера;

- логічні блоки Дьєнеша;

- технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка («Театр фізичного виховання і оздоровлення»);

- ігрова квест-технологія;

- музейна педагогіка;

- Lego-конструювання;

- методика К. Орфа;

- технологія створення сучасного інформаційно-освітнього середовища для дитини (застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), медіа-грамотність педагога, практичне застосування цифрових інструментів: Google classroom, YouTube, ZOOM, мобільного додатку VIBER, Facebook, створення папок (Microsoft office), набирання та опрацювання текстів (Word), складання таблиць (Excel) створення презентацій (PowerPoint).

 

ІV. Організація освітнього процесу

 

   Освітній процес в закладі дошкільної освіти будується у відповідності до програмно-методичного забезпечення та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для набуття дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинною освітньою програмою «Стежинкі у Всесвіт», рекомендованою Міністерством освіти і науки України.

   Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником.

   Освітньо-виховна робота велася із застосуванням електронних платформ Google classroom, ZOOM, соціальної мережі Facebook, мобільних додатків Viber, Messenger, відеохостингу YouTube.

   Для забезпечення належного рівня надання освітніх послуг в умовах дистанційної роботи, вдосконалення навичок педагогічних працівників в володінні інформаційно-комп'ютерними технологіями було організовано засідання-практикум «Використання онлайн-ресурсів для організації дистанційної роботи». Педагоги ознайомилися з питаннями використання сервісів Google classroom, ZOOM.

   Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення та освоєння прогресивних технологій, духовного розвитку особистості, умов для розкриття творчого потенціалу дитини.

   На сайті ЗДО була створена спеціальна сторінка «Дистанційна робота», в якій надано пояснення та розміщено посилання на відповідні ресурси, зокрема, сайт МОН України під рубрикою «Сучасне дошкілля під крилами захисту», платформа розвитку дошкільників «НУМО», «Дитячий садок ОНЛАЙН».

   Педагоги оволоділи навичками в організації та проведенні онлайн заходів, налагодили комунікації з учасниками освітнього процесу. З січня місяця 2023 року вихователі старших груп №7 (Шейко О. А., Сон С. .І. ), №8 (Авдєєва В. О., Чичкань А. М.), №11 (Юрко О. А.) двічі на тиждень проводили заняття в синхронному режимі, відповідно сітки занять.

Створений канал YouTube закладу, на якому у відкритому доступі публікувались лялькові театри, заняття, авторські дидактичні ігри, навчальні відео, а у закритому доступі - відео виконання завдань дітьми.

Вихователі Юрко О. А., Сон С. І., Коновал О. А. створили свій власний YouTube канал, де розміщують власні авторські заняття, а вихователь Сон С. І. читає щовечора вечірню казку для малят.

Зворотній зв'язок протягом року був майже незмінним. Творчі роботи та досягнення своїх дітей батьки фотографують, створюють колажі і демонструють їх у закритих групах Viber, Facebook.

   Педагоги закладу завжди готові до співпраці з питань виховання розвитку дитини і надання необхідної професійної допомоги щодо організації режиму дня дозвілля, тощо.

 Вони здійснювали освітньо-виховну, організаційно-масову роботу, обирали ефективні форми, виявляли здібності вихованців і сприяли їх розвитку, надавали практичну допомогу вміннями та навичками із обраного виду діяльності в дистанційному форматі з використанням різних електронних платформ.

Авторські розваги, дозвілля, заняття, спостереження, дидактичні ігри педагоги закладу публікували на каналах YouTube та Smart-освіта.

   Була створена таблиця «Рейтинг публікацій авторських винахідок педагогів ЗДО». Безперечним переможцем стала вихователька Юрко О. А.

   Активно в цьому напрямку працювали вихователі: Добровольська Н. М.,  Манойло Т. В., Мовчан Р. Ф., Налівкіна І. П., Авдєєва В. О., Сон С. І., Сеймук О. В., Висоцька Т. В.,  

музичні керівники: Асауляк В. В., Попова М. А.

    Ми щиро вдячні всім батькам за те, що активно долучилися до роботи в онлайн режимі.

Батьківська любов забезпечує дітям емоційний захист і психологічний комфорт, дає життєву опору, а любов і безмежна довіра дитини до батьків роблять її особливо сприйнятливою до їх впливу.

 

V. Методична робота

 

   Відповідно до рішення Педагогічної ради ЗДО №348 «Барвінок» від 31.08.2022 року, наказу по закладу дошкільної освіти №348 від 31.08.2022 №19/5 «Про організацію освітнього процесу в КЗДО №348 у 2022-2023 навчальному році»,  враховуючи безпекову ситуацію в регіоні, відсутність в закладі захисного укриття та рівень технологічного забезпечення здобувачів освіти у 2022/2023 навчальному році організовано здебільшого асинхронне дистанційне навчання. Це дало можливість адаптувати режим роботи до потреб кожного вихованця.

   Основні зусилля методичної служби в 2022/2023 навчальному році було зосереджено на створенні умов для підвищення рівня професійної компетентності вихователів та спрямовувались на реалізацію методичної проблеми «Самоефективність як важливий регулятор саморозвитку та вдосконалення особистості в різних сферах життєдіяльності» та вирішення наступних завдань:

- Дистанційна робота педагогів в умовах дії воєнного стану;

- Створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника;

- Національно-патріотичне виховання.

   Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи (дистанційно):

- індивідуальні форми роботи:  самоосвітні програми педагогів, методичні консультації, співбесіди;

- групові форми роботи: методичні наради, круглі столи, тренінги, ділові ігри, педагогічні ради.

Дані заходи сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу.

   Цікаво і змістовно були проведені педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та доцільністю тематики.

Педагогічна рада №1 «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи в 2022/2023 навчальному році» (серпень 2022 р.).

Педагогічна рада №2 «Патріотичне виховання в контексті духовного потенціалу особистості» (листопад 2022 р.)

Педагогічна рада №3 «Освітньо-ігрові технології як засіб розвитку творчої особистості» (лютий 2023 р.)

Педагогічна рада №4 «Рівень опрацювання знань, вмінь, навичок вихованців ЗДО №348 за освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт» (травень 2023 р.)

   Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти раціонально планують освітній процес, об'єктивно оцінюють його результативність та враховують результати аналізу при подальшому плануванні роботи.

   Перспективно-календарне планування освітнього процесу ведеться відповідно до блочно-тематичного планування за освітніми напрямами БКДО на засадах інтеграції.

   Вихователем-методистом кожного місяця проводився аналіз перспективно-календарних планів, за результатами якого надавалась методична допомога педагогам.

   Методичний супровід у закладі забезпечує вихователь-методист Ордошевська Валентина Григорівна. Осередком здійснення освітньої діяльності та роботи з педагогічними кадрами в ЗДО є методичний кабінет.

   Методична робота в закладі здійснюється у відповідності до:

- державних директивних документів про освіту, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньої роботи з дітьми (Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (наказ МОН України від 09.11.2010 №1070), Положення про організацію методичної роботи;

- інформації про перспективний педагогічний досвід, новітні технології навчання та виховання дошкільників;

- інструктивно-методичних матеріалів з питань організації методичної роботи, удосконалення освітнього процесу, напрямків діяльності педагогів;

- навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури.

   З педагогічними кадрами методична робота будується на принципах доступності, індивідуалізації ,диференціації, безперервності та спрямована на:

- реалізацію завдань закладу на 2022/2023 навчальний рік;

- підвищення якості освітнього процесу;

- надання методичної допомоги;

- удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогів;

- виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі.

   З метою забезпечення умов для зростання творчості та успішності педагогів в закладі проводяться анкетування, організовуються тематичні виставки методичної літератури відповідно до тематики педрад, семінарів, практикумів, висвітлюється результативність професійного росту педагогів через створення педагогічних портфоліо.

   Колектив педагогів впродовж 2022/2023 навчального року впроваджував в практику інноваційні технології та працював над такими темами:

«Формування здорового способу життя у дошкільника за допомогою валеології» (вихователь Харькова І. О., група середнього дошкільного віку №6 «Ластівка»)

«Патріотичне виховання дошкільників» (вихователь групи раннього віку №14 «Зірочка» Гаврилова Л. Б.)

«Роль конструктивно-будівельної діяльності в пізнавальному розвитку дитини» (вихователь групи раннього віку №12 «Перлинка» Житня О. М.)

«Інноваційні напрямки розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку» (вихователь групи середнього дошкільного віку №5 «Вішенька» КоновалО. А.)

«Дидактична гра як засіб сенсорно-пізнавального розвитку дітей раннього віку» (вихователь групи раннього віку №10 «Веселка» Манойло           Т. В.)

«Коректурні таблиці та карти розумових дій як інтегрований засіб стимулювання інтелектуальної та мовленнєвої активності дітей» (вихователь групи старшого дошкільного віку №7 «Фіалка» Сон С. І.)

«Виховання емоційної культури старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва» (вихователь групи старшого дошкільного віку №7 «Фіалка» Шейко О. А.)

«Сенсорний розвиток дітей 3-го року життя через дидактичні ігри» (вихователь групи раннього віку №14 «Зірочка» Горяна З. А.)

«Зен-Арт малювання з дітьми старшого дошкільного віку» (вихователь групи старшого віку №11 «Веснянка» Юрко О. А.)

«Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про геометричні фігури, геометричний та сенсорний шлях» (вихователь групи середнього дошкільного віку №9 «Ромашка» Мовчан Р. Ф.)

«Інноваційна технологія «Чудеса на піску» з використанням методу Карла Густава Юнга» (вихователь групи середнього дошкільного віку №3 «Капітошка» Чичкань А. М.)

«Сенсорний розвиток дитини 3-го року життя» (вихователь групи раннього віку №12 «Перлинка» Марченко Г. В.)

«Впровадження інноваційної технології за методикою М. Зайцева в закладі дошкільної освіти» (вихователь групи середнього дошкільного віку №6 «Ластівка» Шульга Н. Ю.)

«Економічне виховання дошкільників (Програма соціальної та фінансової освіти «Афлатот»)  (вихователь групи середнього дошкільного віку №3 «Капітошка» Налівкина І. П.)

«Коректурні таблиці як засіб розвитку пізнавальної активності дітей» (вихователь групи молодшого дошкільного віку №4 «Калинка» Сеймук О. В.)

«Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку» (вихователь групи раннього віку №1 «Сонечко» Добровольська Н. М.)

«Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей «Казкова фізкультура» за методикою М. М. Єфименка» (вихователь групи старшого дошкільного віку №8 «Пролісок» Авдєєва В. О.)

   Методична робота в закладі спрямована на підвищення інноваційного потенціалу педагогів. Готовність до здійснення інноваційної діяльності розкривається через здатність до самоорганізації, самоаналізу, рефлексії, здатність відмовитись від стереотипів педагогічного мислення; прагнення до творчих досягнень, критичність мислення, здатність до оцінювання суджень.

   Педагогічні працівники проінформовані про сучасні форми та методи професійного самовдосконалення та використовують онлайн-платформи «World Wall», «Всеосвіта», «Jigsaw Peatet», «Learning Apps», «Prometheus», «EdEra».

   З метою підвищення кваліфікації педагогів відвідували міські методичні заходи при КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР (в онлайн та офлайн режимі), зокрема, «Дошкілля – Education-weeks»:

- Мовний клуб «Прокачай українську»

- «It технології»

- Нетрадиційні методики малювання

- «Mozabook для дошкільнят»

- «Майстер-клас «Google Classroom»

- Заняття для практичних психологів (тренінги в офлайн форматі)

Модернізація освітнього процесу на сучасному етапі вимагає перебудови методичної служби щодо нових підходів в організації роботи з педагогічними кадрами. У роботі з педагогами переважають інтерактивні форми методичної роботи, в яких має можливість взяти участь кожний педагог: майстер-класи, авторські школи, семінари-практикуми, тренінги, інтерактивні ділові ігри.

З метою підвищення професійного рівня педагогів з різних галузей педагогіки, рівня їхньої поінформованості про інноваційні педагогічні технології,  а також для сприяння обміну досвідом було заплановано та проведено:

- відкриті покази «Казка в гості завітала» (вихователь Шейко О. А., старший дошкільний вік)

«Ой, чудове диво гарбузове» (вихователь Мовчан Р. Ф., середній дошкільний вік)

«Казкова подорож» (вихователь Висоцька Т. В., молодший дошкільний вік)

«Експериментальне дослідження формування уявлень про геометричні фігури» (вихователь Мовчан Р. Ф.,  середній дошкільний вік)

«Гори та вулкани» (вихователь Авдеєва В. О., старший дошкільний вік), «Чарівна квітка» (вихователь Юрко О. А., старший дошкільний вік), «Зіркова гостя у малят», «Природа космосу» (вихователь Шибка І. О.).

   Вирішувати питання з науково-методичної проблеми, різних аспектів методичної роботи допомагала творча група (вихователь-методист Ордошевська В. Г., вихователі Сеймук О. В., Авдєєва В. О.,  музичний керівник Асауляк В. В., практичний психолог Кравчук С. А.) через:

- семінар-практикум «Мовленнєва гармонія, комунікативна культура педагога»

- «Ігрові технології в просторі ЗДО» (скарбничка вихователя).

   На допомогу вихователям було проведено консультації: «Правила дорожнього руху»,  «Профілактика емоційної втоми від війни», «Про що мовчить картина або комунікація за творами живопису для дошкільнят»,  «Інноваційні технології в національно-патріотичному вихованні», «Здоров'язберігаючі технології шляхом гармонійного розвитку особистості», «Готовність дитини до навчання в школі: мотиваційні аспекти», «Арттехніки при роботі зі стресом»,  «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників».

   Традиційним стало проведення методичних годин, які дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають в процесі роботи. Методична година «STREAM-освіта: як забезпечити активну пізнавальну діяльність дошкільників» була спрямована на розгляд питань створення освітнього середовища для забезпечення розвитку критичного мислення та експериментування як провідного методу формування природничо-наукових уявлень дошкільників.

   Результативною була робота семінару-практикуму «Мовленнєва гармонія, комунікативна культура педагога», в ході якого педагоги ознайомились з базовими положеннями теорії спілкування та формування навичок ефективної взаємодії , вправлялись у розвитку комунікативних вмінь за допомогою ігрових методів навчання, підсилили професійну мотивацію, мистецтво спілкування з дітьми дошкільного віку.

   Впродовж року поширювався досвід вихователів Юрко О. А. з теми: «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання»

Мовчан Р. Ф. з теми: «Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про геометричні фігури: геометричний та сенсорний шлях»

Сеймук О. В. з теми: «Коректурні таблиці як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників».

   Участь педагогів у різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання.

   Методичні, організаційно-педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій.

   Моніторинг творчих досягнень свідчить про те, що педагоги активно беруть участь у різноманітних міських та всеукраїнських конкурсах.

   Вихователі Юрко О. А. та Висоцька Т. В. брали участь у всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративної творчості «Hand made: український стиль» і посіли І місце, а вихователь Добровольська Н. М. зайняла друге місце.

У всеукраїнському дистанційному творчому конкурсі «Квітучі таланти» в номінації «Авторський вірш» взяла участь вихователь Юношева Н. В. і зайняла ІІ-е місце.

  Педагоги ЗДО є постійними учасниками міських виставок:

- «Музей історії Дніпра»;

- Творчий вернісаж «Сяйво педагогічних талантів»;

- Міська благодійна акція «Слава тобі, захиснику України»;

- «Хроніки педагогічного волонтерства»;

- АРТ-СТУДІЯ «Таланти твої, Україно»;

- Вернісаж «Я і ти  - Україна!», «Україна переможе».

   Важливим аспектом в оновлення освітнього процесу ЗДО є застосування таких форм як тематичні тижні та дні. Традиційно у жовтні та квітні проходить Тиждень безпеки дитини, метою якого є поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення у дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя, здоров'я під час надзвичайних ситуацій. Педагоги провели онлайн - просвітницьку роботу з батьками з формування активної позиції дитини щодо власної безпеки.

    Заслуговує на увагу проведення Тижня безпеки дорожнього руху, з метою залучення дітей до вивчення та дотримання правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях міста, заміських дорогах.

   Для популяризації психологічної служби у просторі ЗДО було заплановано тиждень психології: «П’ять днів здорових емоцій» під час якого проведено ряд заходів профілактичної, просвітницько-консультативної та корекційної роботи з пріоритетом орієнтовних практик для зняття психоемоційних напружень та відновлення стабільності серед усіх учасників освітнього процесу. Цікавим було проведення Дня Толерантності, в ході якого діти навчились толерантного ставлення до своїх друзів, визначили, що кожен має особливості, з якими варто рахуватися під час спільної діяльності.

   Педагоги усіх вікових груп разом з вихованцями долучились до ІІ Міжнародного заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин від організаторів БФ «Щаслива лапа».

   Впродовж навчального року вихователі відвідували офлайн-заняття при КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР. Так вихователь Марченко Г. В. успішно засвоїла знання та практичні навички восьмигодинного курсу «Допомога при травмі».

Розвиток мистецько-творчої компетентності та самовираження особистості яскраво проявлялося при дистанційному проведенні свят та  тематичних днів:

- відеопривітання до Дня довкілля;

- до Дня захисників та захисниць України;

- тематичне заняття та фотоколаж до Дня знань;

- «Зимові візерунки»;

- розвага «Зустрічаємо Масляну»;

- «Єдина Соборна Україна»

- до річниці незламності: «Забороніть війну»

- до Дня народження Лесі Українки;

- до Дня 8 Березня;

- до Дня народження Т .Г. Шевченка;

- «Цікаве про Великдень»;

- до Дня матері;

- до Дня вишиванки

 які проводились та готувалися з музичними керівниками спільно з вихователями.

Впродовж навчального року музичні керівники провели:

- Квест-гра до свята Миколая «Миколай, прийди до нас»;

- Консультація для батьків «Створюємо родиною музичні творчі казки» (Асауляк В. В., музичний керівник);

- Консультація для батьків та вихователів «Основні завдання музичного виховання» (Асауляк В. В.);

- Консультація для батьків: «Як починати слухати музику з дитиною» (Асауляк В. В.)

- Дітям про Стрітення (рекомендації батькам, Асауляк В. В.);

- Тематичний тиждень «У слові і пісні душа Кобзаря» (Попова М. А., музичний керівник);

- Консультація «Розвиваємо музично обдаровану дитину»

- Виставка повітряних кульок: «Світ чудовий, бо різнокольоровий» (Асауляк В. В., Попова М. А.);

- Цікаве про Великдень (рекомендації Асауляк В. В.)

- Консультація для батьків «Великодні ігри» (Асауляк В. В.);

- Відеоролік до Дня довкілля (Попова М. А.);

- Консультація «Колискова пісня як засіб виховання духовності дитини» (Асауляк В. В.);

- До Дня матері. Вірші для дітей про маму з елементами мнемотехніки (Асауляк В. В.).

   Психологічний супровід освітнього процесу здійснює практичний психолог Кравчук С. А.

   Основні завдання над якими працює психологічна служба ЗДО:

- корекція негативних емоційних станів у здобувачів дошкільної освіти в період воєнних дій;

- психологічний супровід внутрішньо переміщених осіб;

- консультативна допомога учасникам освітнього процесу;

- захист прав здобувачів дошкільної освіти від будь-яких видів і форм насилля;

- просвітницька та профілактична робота серед учасників освітнього процесу.

 

Проведені консультації:

 • для вихователів:

-  «Як подолати негативні емоції»;

- «Вплив факторів оточення на розвиток дитини»;

- «Причини емоційного вигорання»;

- «Про ментальну гігієну і психічне здоров'я»;

- «Як дозволити собі відпочити»;

- «Як дотримання режиму дня допомагає справитися зі стресом та впорядкувати життя»

 • для батьків:

- «Дихальні вправи для зняття напруження»;

- «Чому корисно практикувати вдячність»;

- «Експрес-методи заспокоєння»;

- «Дитяча брехня. Як навчити дитину бути чесною?»;

- «Що робити, коли дитина б'ється?»;

-  «Ігри з крупами для розвитку дрібної моторики»

- «Як допомогти дитині відчути себе впевненою»;

- «Секрети виховання дітей раннього та молодшого віку»;

- «Підготовка дитини до школи»;

- «Навчаємо дітей поваги»;

- «Домашня діагностика готовності дитини до школи»;

 

   Відповідно до плану роботи ЗДО на 2022/2023 навчальний рік внутрішньої системи забезпечення якості освіти, адміністрацією закладу здійснювався контроль за станом освітнього процесу.

   Планування контролю було системним, відповідало річним завданням закладу та спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.

   Упродовж 2022/2023 навчального року здійснювався контроль за освітньо-виховним процесом шляхом спостереження і аналізу дистанційної роботи вихователів.

   У закладі було проведено:

 • оперативний контроль:

-  ведення ділової документації;

- якість виконання рішень педагогічних рад;

-  організація освітнього процесу;

- планування робочого дня;

- безпека життєдіяльності дітей.

 

 • тематичний контроль:

- Виховуємо громадянина. Соціально-моральний розвиток дітей старшого дошкільного віку.

- Цілісність системного і послідовного планування й організація роботи з пізнавального розвитку дошкільників.

 

 • комплексне вивчення:

- якість реалізації програмних вимог відповідно до освітніх напрямків.

 

Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів було спрямовано на розвиток кожної дитини. При реалізації завдань плану роботи проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог освітньої програми для дітей «Стежинки у Всесвіт».

 

VІ. Взаємодія з батьками та соціальний захист.

 

    Одним із пріоритетних завдань діяльності педагогічного колективу закладу в умовах реформування освітньої галузі є налагодження тісної праці з родинами вихованців.

    Робота, яка проводилась з батьками упродовж навчального року сприяла зближенню педагогів і батьків, налагодженню співпраці щодо визначення оптимальних шляхів виховного впливу на дитину, а також формуванню традицій груп і закладу в цілому, укріпленню позитивного іміджу закладу дошкільної освіти.

   Заходи щодо роботи з батьками торкаються питань освітньої, виховної, методичної і організаційної роботи, обговорюються на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, педагогічних годинах, батьківських зборах. Не зважаючи на обмеження (у зв'язку з військовим станом) щодо проведення спільних заходів, педагоги закладу підтримували тісний взаємозв'язок з батьками, спілкувались індивідуально і в онлайн- режимі через мобільний додаток Viber, сторінку ЗДО № 348 у соціальній мережі Facebook, YouTube, висвітлюючи події з життя і діяльності закладу; залучаючи батьків до підготовки освітніх проєктів, виставок, розваг, екологічних і благодійних акцій.

   Співпраця закладу дошкільної освіти з родинами реалізовувалася в таких напрямках:

- створення інформаційно-просвітницького простору для батьків та інших членів родин, які беруть участь у вихованні дитини;

- підвищення фахової майстерності педагогів через ознайомлення з родинним досвідом;

- сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне.

   Крім того, функціонує сайт закладу дошкільної освіти й сторінка на Facebook, які відповідають вимогам статті ЗО «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти», Закону України «Про освіту».

Завдяки інформації, що систематично оновлюється, заклад постійно презентує широкому загалу власний досвід роботи, своєчасної інформує громадськість про свою діяльність і досягнення.

   На сторінках сайту всі бажаючі мають можливість ознайомитись з діяльністю закладу дошкільної освіти, його статутними документами, нормативною базою, фінансовою звітністю, а також традиціями, новинами, цікавими подіями, отримати консультації фахівців з питань виховання і розвитку дитини дошкільника.

   В закладі дошкільної освіти працює Консультативний пункт від «А» до «Я». Надаються консультації, а саме: «Виховуємо громадянина»,  «Сімейна практика української мови», «Дитина і гаджети»,  «Як покращити пам'ять у дітей»,  «Мистецька освіта дітей», «Готовність дитини до навчання».

   Робота з батьками завжди була традиційною складовою дошкільної освіти, адже заклад дошкільної освіти є першочерговим соціальним середовищем, до якого дитина потрапляє із сім'ї. Педагоги і батьки усвідомили значущість партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною, оскільки така співпраця покликана створити сприятливі умови для виховання здорової, соціально адаптованої всебічно розвиненої дитини.

   Протягом року проводилась робота з соціально незахищеними сім'ями: щомісяця уточнювалася списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей.

   Створено банк даних дітей пільгових категорій, поновлюється соціальний паспорт.

 

Всього дітей -  283.

 • Багатодітні - 27 дітей (10%)
 • Діти-інваліди  - 1 дитина (0,4%)
 • ЗСУ - 12 дітей (4%)
 • Внутрішньо переміщені - 9 дітей (3%)

 

 

 

 

 

 

VІІ. Система роботи закладу освіти щодо попередження

травматизму

 

    Діяльність адміністрації закладу дошкільної освіти спрямована на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій, формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з пожежної та техногенної безпеки.

   За звітний період не зафіксовано жодного випадку травмування в побуті під час дистанційного освітнього процесу.

   В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності здобувачів освіти і охорони праці працівників.

   Систематично видаються накази з даних напрямків діяльності. Адміністрацію закладу розроблено алгоритм дій за сигналами оповіщення «Увага всім! Повітряна тривога», інструкцію з охорони праці «Під час діяльності закладу на період дії воєнного стану». Поновлено плани-евакуації з вказівками до тимчасового укриття.

   Проведені інструктажі з педагогічними та технічними працівниками з помітками у відповідних журналах. Посадові інструкції з охорони праці, пожежної безпеки тощо зберігаються на робочих місцях.

    В закладі дошкільної освіти № 348 «Барвінок» ведеться систематична робота з профілактики безпеки життєдіяльності дітей.

    Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті, в групових кімнатах є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичний настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури.

   Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться у вигляді різноманітних форм роботи. Це і відеоролики, і мультфільми, і ляльковий театр, і розваги.

   Протягом навчального року проводились Тижні безпеки дитини (жовтень, квітень), Тиждень безпеки дорожнього руху, в рамках яких з вихованцями проводились вікторини, заняття, дидактичні ігри, перегляд пізнавальних відео, консультації та рекомендації для батьків.

   Всі педагогічні працівники пройшли навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів «Дивись під ноги. Дивись куди йдеш» та отримали відповідні сертифікати. Вихователь-методист у грудні місяці 2022 року пройшла курси з охорони праці, а директор у березні 2023 року курси з цивільного захисту та у травні 2023 року з пожежної безпеки. Курси з пожежної безпеки у травні 2023 року також пройшла заступник завідувача з господарської роботи.

   Для визначення потенційних джерел, шкідливих та небезпечних факторів, які можуть несприятливо вплинути на здоров'я працівників в закладі дошкільної освіти було організовано та проведено атестацію робочих місць.

   Питання додержання та виконання вимог нормативно-правових актів з даного питання знаходиться на постійному контролі у адміністрації закладу.

 

 

 

 

VІІІ. Виконання закону України «Про звернення громадян»

 

   На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, в закладі дошкільної освіти проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

    Протягом 2022/2023 навчального року на особистому прийомі директора закладу було зафіксовано 9 звернень. За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах були такі питання:

- про видачу довідок - 3 звернення

- про збереження місця в закладі дошкільної освіти за дитиною - 2 звернення

- про переведення дитини в іншу групу - 3 звернення

- влаштування на роботу - 1 звернення

   Тематика усних звернень громадян - оформлення дітей до закладу освіти, уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини в ЗДО.

   Порушені питання вирішено позитивно, всім своєчасно надавались вичерпні відповіді.

 

 

ІХ. Соціально-економічний розвиток ЗДО

 

   Фінансова діяльність закладу впродовж 2022/2023 навчального року була спрямована на покращення матеріальної бази закладу дошкільної освіти, створення належних умов для здійснення освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу.

Найбільш об'ємні роботи і капіталовкладення, що мали місце впродовж 2022/2023 навчального року.

 

Кошти з місцевого бюджету

- оплата праці - 6 082968,00 грн.

- нарахування на заробітну плату - 1 338253,00 грн.

- оплата водопостачання і водовідведення – 60525,00 грн.

- оплата теплопостачання  - 1 026470,00 грн.

- оплата електроенергії – 491515,00 грн.

- оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 12773,00 грн.

- обладнання Wi-Fi (роутери)

- одноразова маска хірургічна – 1240,42 грн.

- державний прапор України – 180,00 грн.

- набір для раннього дитинства (ЕСД) 2016 (металевий) – 34671,90 грн.

 

Благодійні кошти

- обслуговування сантехнічного та електричного обладнання

- ремонт каналізації (гр. №2 «Дзвіночок»)

- офісний папір

- ремонт та фарбування обладнання на фізкультурному майданчику

- ремонт швейної машинки

- ремонт газонокосарки

- господарчі товари

- канцелярські товари

- пральний порошок

- підготовка до опального сезону

- заправка та ремонт картриджів

- обслуговування сайту ЗДО

- утилізація листя

- оплата інтернет (до 2023 року)

- сітка затіняюча

- ліхтарі

- ноутбук

- сумка для ноутбука

    В подальшому в наших планах продовжити роботу зі зміцнення і осучаснення матеріально-технічної бази закладу, а саме:

- утеплення фасаду будівлі

- ремонт харчоблоку

- заміна труб водопостачання в підвалі

- заміна огорожі та асфальтового покриття

 

    Підводячи підсумки роботи за рік, хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за розуміння, співпрацю та підтримку. Рік був нелегкий, але ми справилися. Думаю що і надалі ми будемо єдиною командою, яка має спільну мету: виховання дітей та підтримка і розвиток нашого закладу.

 

 

Україна переможе!

 

Все буде Україна!

 

Дякую за увагу!