КЗО "ДНЗ (ясла-садок) №348" ДМР
Звіт керівника

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про діяльність завідувача

 Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №348»

Дніпровської міської ради

Фоменко Світлани Анатоліївни

перед колективом та громадськістю

за 2019-2020 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

м. Дніпро

2020 р.

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу закладу дошкільної освіти.

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладу дошкільної освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

3.Проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегії і програм розвитку установи.

 Я як завідувач закладу дошкільної освіти забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, установах, організаціях;

- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язково для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування;

- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку виховання і навчання дітей їх віковим психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Заклад дошкільної освіти здійснює діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих активів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту» (нова редакція, вересень 2017 року);

- Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами);

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»;

- Базового компоненту дошкільної освіти України;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Кодексу  Цивільного захисту;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про мови»;

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів;

- Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного   

   розвитку освіти в Україні»;

- Конвенція ООН «Про права дитини»;

- Наказ МОЗ України від 30.08.2005 р. №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;

- Наказ МОН України від 28.10.2008 р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі»;

- Наказ МОН та МОЗ України №298/227 від 17.04.2006 р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі»

Адреса :  49080м.Дніпро вул. Бєляєва,6

телефон : 38-24-27

e-mail : [email protected]

сайт : https://anddnz348.dnepredu.com

 

І. Загальна характеристика.

КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №348» функціонує з 1993 року.

Сьогодні – це сучасний заклад освіти, пріоритетними завданнями діяльності якого є:

- забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання та навчання дитини;

- забезпечення ранньої соціальної адаптації до умов закладу дошкільної освіти та готовності до шкільного навчання;

- впровадження інноваційної діяльності, освітніх технологій.

 В закладі дошкільної освіти розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає віковим особливостям.

Всі групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна зали;

- методичний кабінет;

- кабінет психолога;

- медичний блок;

- спортивний майданчик;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- майданчик відпочинку «Галявина казок».

Режим роботи п’ятиденний з 700 до 1730

Мова навчання – українська.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 75 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.    

Діяльність дошкільного  навчального  закладу регламентується планом  роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст  навчально-виховного  процесу в закладі   визначається   Базовим   компонентом  дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі  з особливими освітніми потребами,  рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

 

ІІ.  Кадрове забезпечення

 

КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №348» ДМР 100% укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом згідно штатного розпису.

У звітному навчальному році в закладі освіти працювали:

- завідувач -1

- сестра медична старша -1

- практичний психолог – 1

- музичні керівники – 2

- вихователі – 25

Всього колектив нараховує 57 осіб. Із них обслуговуючого персоналу 27 осіб.

Із 30 педагогів на повну ставку працювали – 1 особа.

1,2 ставки – 13 осіб

0,9 ставки – 11 осіб

1,5 ставки – 2 особи

1,75 ставки – 1 особа

1,25 ставки – 2 особи

1,4 ставки – 2 особи

 

Вік

Вік педпрацівників

Кількість, чол.

%

20-30 років

4

13

30-40 років

7

24

40-50 років

6

20

50-60 років

9

30

60 та більше

4

13

 

Освіта

Освіта

Кількість, чол.

%

Повна вища педагогічна

11

37

Повна вища педагогічна спеціальна (дошкільна)

3

10

Базова вища педагогічна спеціальна (дошкільна)

1

3

Повна вища непедагогічна (технічний вуз)

3

10

Неповна вища педагогічна (дошкільна) коледж

8

27

Неповна вища педагогічна (вчитель початкових класів)

1

3

Неповна вища (непедагогічна)

2

7

Повна загальна середня (педклас)

1

3

 

 

Педагогічний стаж роботи

Педагогічний стаж

Кількість,чол.

%

до 5 р.

4

13

5-10 р.

5

17

10-20 р.

8

27

20-30 р.

8

27

30р. і більше

5

16

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

Категорія

Кількість, чол.

%

вища

3

10

І категорія

5

17

ІІ категорія

4

13

спеціаліст

2

7

11 тарифний розряд

16

53

Педагогічне звання

2

7

 

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів.

У цьому році підвищили свою кваліфікацію при Дніпровській академії неперервної освіти 7 педагогів, а саме: Чичкань А.М., Бранкевич А.В., Авдєєва В.О., Налівкіна І.П., Житня О.М., Кальмус Я.С., Фоменко С.А.

Упродовж навчального року було атестовано 5 педагогів. Їм присвоєно кваліфікаційні категорії та тарифні розряди:

Фоменко С.А. (як вихователю) - спеціаліст «першої категорії».

Бранкевич А.В. – спеціаліст «першої категорії»

Харькова І.О. – спеціаліст «другої категорії»

Чичкань А.М. – атестовано на відповідність займаній посаді та раніше встановленому тарифному розряду.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої роботи з дітьми, сприяла участь педагогів дошкільного закладу у методичній роботі міста, зокрема вихователь Сеймук О.В. відвідала семінар в інклюзивно-ресурсному центрі «IN – Kidis» (січень 2020).

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників в методичний кабінет було придбано наочні матеріали та літературу, розвиваючі та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовувались педагогами. Також було підписано періодичні видання, а саме :

- «Дошкільне виховання»

- «Музичний керівник дошкільного навчального закладу»

- «Практичний психолог»

- «Безпека життєдіяльності»

У цілому робота колективу закладу дошкільної освіти відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

ІІІ. Склад вихованців

 

За проектною потужністю заклад дошкільної освіти розраховано на 260 місць для дітей віком від 2 до 6 (7) років.

У цьому навчальному році заклад відвідувало 378 дітей, у тому числі :

- дітей групи раннього віку – 63

- дошкільного віку – 321

- хлопчиків – 199

- дівчаток – 179.

Групи комплектуються переважно у червні – серпні (за винятком карантинних обмежень).

У 2019-2020 навчальному році було укомплектовано 14 вікових груп:

- 3 групи раннього віку – 63 (від 2 до 3-х років)

- 4 групи молодшого дошкільного віку – 102 (від 3 до 4-х років)

- 4 групи середнього дошкільного віку - 115 (від 4-х до 5 років)

- 3 групи старшого дошкільного віку – 98 (від 5 до 6 років) .

За звітний період в заклад дошкільної освіти було прийнято 84 дитини.

 

ІV. Реалізація освітнього процесу

в закладі дошкільної освіти

 

Сучасна освіта вимагає докорінних змін в освітньому процесі; освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, збагачення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методи.

Освітній процес в закладі дошкільної освіти організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України та програм:

- «Маляточко» - програма для дітей раннього віку К Крутій

- «Оберіг» - програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років авт. А. Богуш

- Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» авт. О.Нецьковська та парціальні програми, а саме :

- «Казкова фізкультура» авт. М.Єфименко;

- «Грайлик» (театралізована діяльність), «Мандрівець», 2014;

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку» авт. І. Кулікова, Т. Шкваріна;

- «Україна – моя Батьківщина» авт. І. Каплуновська

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати» авт. Л. Лохвицька

- «Дитина у світі дорожнього руху» Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку.

Упродовж 2019-2020 навчального року педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких завдань:

1. Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.

2. Формування мовленнєвої компетенції навичок культури спілкування використовуючи різні види діяльності дошкільників, удосконалюючи роботу з вивчення рідної мови, умови для виявлення та розвитку творчих здібностей дітей засобами зображувальної та художньо-мовленнєвої діяльності.

3. Удосконалення здоров’язберігаючого середовища в закладі дошкільної освіти через забезпечення оптимальної організації рухового режиму дошкільників, включаючи організовані форми навчання, підвищення якості проведення Днів здоров'я.

4. Продовжили роботу щодо інтеграції суспільного та родинного виховання з проблеми безпеки життєдіяльності дітей.

Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми, над якою заклад дошкільної освіти працює з 2015 року.

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань :

Проведено:

- чотири педагогічних ради, комплексні та тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них;

- повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки із друкованим змістом для самостійного опрацювання;

- систематично організовувались тематичні виставки робіт дітей та батьків, оформлення стендів, стінгазет;

- діяльність закладу впродовж року висвітлювалась на сайті ДНЗ.

Упродовж навчального року в закладі дошкільної освіти проводились :

- семінари-практикуми:

  - «Впроваджуємо ідеї інноваційної методики соціального та психологічного розвитку»

  - Ляльки з особистими історіями («Ляльки – персони» )

  - «Тематика занять за програмою «Афлотот» та форми роботи»

Теоретичний семінар:

- «Інклюзивна освіта»;

- «Мовленнєва агресія в педагогічній практиці»

Проблемний семінар:

- «Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку».

          З метою реалізації напрямку «Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в закладі проведено:

а) педагогічну раду з теми «Розвиток логіко-математичної компетенції дошкільників», під час якої було розглянуто питання :

- роль дидактичних засобів у математичному розвитку дітей;

- формування сенсорно-пізнавальної активності у дітей раннього віку;

- обговорення завдань логіко-математичного розвитку відповідно до програми «Дитина в дошкільні роки».

          У формі «Педагогічного рингу» було організовано ділову гру з теми: «Інтеграція мовлення та логіко-математичного розвитку дітей на матеріалі роботи над прислів’ями, приказками та фразеологізмами» (вихователь Чичкань А. М.). Вихователем Авдєєвою В. О. проведено майстер-клас «Математичні знахідки». Вихователь-методист Ордошевська В.Г. організувала та провела інтерактивний семінар «Логіко – математичний розвиток дошкільників»  та підготувала методичні рекомендації «Створення умов для успішного формування логіко – математичної компетенції дошкільника», а також виставку посібників з логіко – математичного розвитку, залучаючи до роботи вихователів, які мають звання «вихователь – методист» Авдєєву В.О. та Гаврилову Л.Б.

Для вирішення питання: «Формування мовленнєвої компетенції» - одне з пріоритетних завдань підготовки дітей до НУШ було проведено:

- педагогічну раду з теми: «Формування мовленнєвої компетентності в організованій самостійній діяльності» з розглядом питань:

«Становлення дитячої мови та причини недостатнього розвитку мовленнєвої компетентності в ранньому дитинстві» (вихователь Добровольська Н.М.),

«Мовленнєвий розвиток дітей засобами музичної діяльності» (музичний керівник Асауляк В.В.)

«Формування виразності мови у дошкільників через ігрову діяльність» (вихователь Кальмус Я.С.)

          Організовано виставку дидактичного матеріалу та посібників мовленнєвого напрямку.

Інтерактивну консультацію з елементами тренінгу для педагогів «Формування українського мовлення з урахуванням принципу індивідуально – диференційованого підходу до дітей дошкільного віку» організувала вихователь Харькова І.О. Для активації учасників використала вправу «Клубочок», знайомство з невербальними засобами виразності закріпила під час інтерактивних вправ «Майстер інтонації»; «Перше враження», визначити свій стиль спілкування з дітьми пропонувала за допомогою само діагностики за методикою І.М. Юсупова. Цікавою для всіх присутніх була вправа «Подолай перешкоду», а підсумок тренінгу було проведено за допомогою вправи «Найважливіші слова». Вихователем – методистом Ордошевською В.Г. проведено цікаве ток-шоу «Освітньо-мовленнєве середовище». Проблемний семінар з теми : «Профілактика мовних порушень у дітей дошкільного віку» був проведений практичним психологом Кравчук С. А. Вихователь-методист Ордошевська В. Г. для всіх присутніх провела майстер – клас з теми : «Навчаємо розмови», під час якого ознайомила з правилами використання мнемотехніки, інтерактивні вправи «У світі фантазії», «Змалюй зиму», «Складаємо розповіді», «Асоціативний ланцюжок» тощо, а також пальчикові вправи з елементами нейрогімнастики.

- Проведено ряд консультацій, таких як: «Система планування освітньої роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

- «Спілкуємося з дитиною правильно»

- «Навчання дітей складанню описових розповідей», «Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей, про які мають знати педагоги».

Проведено тематичний Тиждень рідної мови з переглядом «Свята рідної мови» у старшій групі (музичний керівник Асауляк В.В.).

Як результат проведеної роботи, педагоги оволоділи новітніми технологіями розвитку, мовлення, працювали над створенням розвивального мовленнєвого середовища та досягли певної результативності в роботі з дітьми.

          З метою реалізації напряму «Удосконалення роботи з впровадження інноваційних технології як засобу оптимізації спільної фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ і родини в закладі було проведено :

- Консультацію «Фізичний комплекс на свіжому повітрі як засіб забезпечення рухової активності дітей» (вихователь Житня О. М.)

- Тренінг для вихователів: «Фізкультурно-оздоровча робота» (вихователь – методист Ордошевська В.Г.)

- Консультація «Залучення нестандартного обладнання для удосконалення основних рухів» (завідувач Фоменко С.А.)

- Конкурс для вихователів «Криничка здоров'я» (виготовлення нестандартного обладнання)

- Перегляд заняття за методикою М. Єфименка (вихователь Мовчан Р.Ф. гр.№9 середній дошкільний вік)

- Конкурс для вихователів на кращий посібник «Цукерки-масажерки»

          Проводились спортивні свята і розваги «Щоб були усі здорові», «Дні здоров'я», «Бережи здоров'я змалку», «Здоровим зростай, про хвороби не знай», «Із спортом дружи і здоров'я бережи», тощо.

          Батьківські збори «Створюємо безпечний простір для малят», «Дошкільна освіта – фундамент навчальної діяльності дитини», «Безпека дошкільників – турбота дорослих», «Оздоровлення дітей влітку»  (рекомендації).

Під час дистанційної роботи педагоги залучили батьків та вихованців до участі у Акціях «Мій Дніпро, Дніпро квітучий». Організовували флешмоби «День сім’ї», «Рідна вишиванка», «Прощавай дитячий садок».

          Усі педагоги систематично працювали над удосконаленням своєї професійної майстерності, приймали участь у вебінарах з отриманням посвідчень та сертифікатів та вивчали досвід колег.

 

Гурткова робота

Упродовж 2019-2020 навчального року в закладі освіти працювало 3 гуртка з розвитку творчих здібностей дітей:

1) художньо-естетичного напрямку «Петриківський диво цвіт» (керівник Кравчук С. А.)

метою якого було :

- Розвиток чуттєво – емоційного та естетичного сприйняття світу;

- Вивчення зразків петриківського розпису;

- Створення художніх образів, використовуючи засоби декоративно-прикладного мистецтва Петриківки;

- Розширення уявлень про духовну та культурну спадщину та національні особливості.

          До відвідування гуртка були залучені діти старшого дошкільного віку (групи №7,8,11) у кількості 32 дитини та середнього дошкільного віку (групи №5,6,9,13) у кількості 8 дітей. Загальна кількість становила 40 вихованців. В роботі гуртка використовувався посібник «Петриківський первоцвіт» (упорядники В.І.Купрієнко, Н.О. Лихіна м. Тернопіль, Мандрівець, 2013р.).

Діти малювали гуашевими фарбами, пензликами  з натурального матеріалу, використовували палітри. Заняття з петриківського розпису мали значне виховне значення, любов до Батьківщини і рідного краю, його флори і фауни, збереження цих цінностей, виховання почуття патріотизму.

          Про бажання дітей займатися петриківським розписом свідчать їх роботи, в яких використовувались яскраві фарби та образи.

          З введенням карантину гурткова робота проводилась дистанційно. У соціальній мережі висвітлювалась тема та мета заняття, а також зразки виконання завдань.

2) Логіко-математичного напрямку «Мудрі шахи» (керівник Омельянова М.А.).

Працювали за програмою «Шаховими стежинами» - автор В.І. Купрієнко, О.Д.  Солдатова, Мандрівець, 2016 р.

Гурток відвідували діти середнього (24) та старшого (36) віку. Загальна кількість відвідувачів 60 осіб.

3) Мовленнєвого напрямку «Веселий англійський» (керівник Харькова І.О.). Були охоплені групи середнього та старшого дошкільного віку.

Загальна кількість дітей, які відвідували гурток протягом навчального року :

- середній дошкільний вік – 16 дітей;

- старший дошкільний вік – 34 дитини.

Працювали за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» програма та методичні рекомендації авт. І. Кулікова, Т.Шкваріна, 2015 р.

Теми згідно програми були подані в повному обсязі. Діти вчили слова, словосполучення, речення, вірші та пісні. Вправлялись в правильній вимові всіх звуків та розумінні того, про що розповідаєш.

 

Для забезпечення виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої короно вірусом і гострих інфекцій з 12 березня дошкільний навчальний заклад працював у дистанційному режимі.

Так, в он-лайн режимі було проведено педагогічну раду «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками».

 

Результативність роботи з дітьми

Моніторинг стану засвоєння дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в лютому початок березня 2020 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного віку.

Таблиця

узагальнених показників засвоєння дітьми

вимог програми розвитку дітей

дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»

та освітніх ліній Базового компонента

дошкільної освіти у 2019-2020 н.р.

Групи

Освітні лінії

Особистість дитини

%

Дитина в соціумі

%

Дитина в природному дозвіллі

%

Дитина в світі культури

%

Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі

%

Гра дитини

%

Мовлення дитини

%

Ранній вік

«Сонечко»

№1

61

49

47

52

69

62

48

«Веселка»

№10

60

45

46

51

67

60

53

«Перлинка»

№12

62

50

48

50

66

61

54

Молодший дошкільний вік

«Дзвіночок»

№2

79

81

67

73

71

82

60

«Капітошка»

№3

80

82

69

75

73

85

63

«Калинка»

№4

77

80

68

74

72

84

62

«Зірочка»

№14

76

81

69

72

69

82

64

Середній дошкільний вік

«Вишенька»

№5

82

85

81

80

89

90

75

«Ластівка»

№6

81

79

80

79

90

80

79

«Ромашка»

№9

79

81

80

77

75

84

73

«Струмочок»

№13

83

81

80

76

79

85

71

Старший дошкільний вік

«Фіалка»

№7

89

84

83

90

88

87

81

«Пролісок»

№8

92

85

84

93

91

94

82

«Веснянка»

№11

90

86

83

92

94

90

92

 

Висновок:

Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях можна зробити наступні висновки, що освітній процес спрямовано на основну мету – формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в природному довкіллі» та «Мовлення дитини».

Резервом в роботі педагогічного колективу є:

- Організація розвивальної діяльності в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямованості освітньо-виховного процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;

- Оптимізувати систему роботи з художньо-мовленнєвої діяльності як основи мовленнєвого розвитку дітей;

- Розвивати спостережливість, активізувати інтерес дітей до навколишнього світу через організацію пошуково-дослідницької діяльності;

- Впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників;

- Формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра.

          Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

 

 

Підготовка дітей до навчання в школі

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що у дітей – випускників на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів. Наші вихованці мають достатній і середній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків.

          У лютому – березні 2020 року було обстежено 96 дітей. Встановлено загальний рівень шкільної готовності.

Високий – 29%

Достатній – 30%

Середній – 33%

Низький – 8%

Проводився також аналіз контрольно-діагностичних зрізів  з різних видів діяльності, зокрема , в грудні 2019 року показники логіко – математичного рівня становили високого 47%;  достатнього – 45%; середнього – 4%; низького – 4% гр.№8; (33дитини, вихователі Авдєєва В.О., Чичкань А.М.)

гр.№7 (дітей 32, вихователі Бранкевич А.В., Висоцька Т.В.) високий рівень – 10%; достатній – 25%; середній – 59%; низький – 6%.

гр.№11 (дітей 36, вихователі Юрко О.А., Заремба Ю.О.) високий рівень – 27%; достатній – 39%; середній – 28%; низький – 6%.

Випускники закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову) так і спеціальну готовність, (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Аналіз вивчення стану роботи зі старшими дошкільниками дає можливість робити висновки, що велику увагу вихователі приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а й створювали для дітей умови по формуванню здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити розпочату справу до кінця, що в свою чергу, є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Велика увага приділялась мовленнєвому розвитку дітей під час організованих занять їх навчали основам грамоти, готували руку до письма через графічні завдання. Така планомірна і систематична робота зі старшими дошкільнятами дала позитивну динаміку у їх підготовці до майбутнього навчання в школі.

Хочеться відмітити за належну підготовку до школи вихователів Авдєєву В.О., Чичкань А.М., Бранкевич А.В., Висоцьку Т.В., Юрко О.А., Зарембу Ю.О. та інших.

Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

 

У зв’язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними закладу дошкільної освіти. Вихователям і практичному психологу рекомендовано продовжувати проводити роз’яснювальні бесіди з батьками щодо підготовки дітей до школи (консультації, дискусії, «круглі столи», тренінгові заняття тощо).

Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі.

Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання дітей – випускників у першому класі школи – ліцею №142.

Заслуговують на увагу якісні показники оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури.

Зведені показники фізичної підготовленості дітей старших груп до школи.

Всього дітей

Рівень рухової підготовленості

Якісна оцінка

Кількість дітей

У % відношенні

Вересень 2019 р.

 

 

 

99

високий

відмінно

40

40%

достатній

добре

29

28%

середній

задовільно

26

25%

низький

недостатньо

8

7%

 

З метою підвищення рівня знань батьків щодо впливу спортивних та рухливих ігор на формування здорової особистості проведено групові та індивідуальні консультації «Значення рухливих ігор у розвитку дошкільнят», «Рухливі ігри для малят». Проводився попереджувальний контроль «Дотримання санітарно-гігієнічних умов при проведенні фізкультурних занять» (січень 2020 р.).

          Оперативний контроль «Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури» (лютий 2020р.)

          Рівень засвоєння програмового матеріалу музичного виховання також підвищився.

В закладі дошкільної освіти працюють два музичні керівники це : Попова Марина Анатоліївна, яка працює з дітьми раннього віку та молодшого дошкільного віку та Асауляк Вікторія Вікторівна,яка забезпечує музичний розвиток дітей середнього та старшого дошкільного віку.

          Поставлені завдання, а саме :

- підготовка дітей до сприйняття музичних образів і уявлень;

- закладено основи гармонічного розвитку (слуху, уваги, руху, почуття ритму, розвиток індивідуальних музичних здібностей);

- розвивались комунікативні здібності (спілкування дітей один з одним, творче використання музичних вражень у повсякденному житті);

- ознайомлення дітей з різноманіттям музичних форм і жанрів у доступній формі  були успішно виконані.

Проводилась діагностика загального рівня музичного розвитку дітей.

Згідно робочого плану було проведено сезонні свята та розваги, театральні виставки, як от : День знань, Осінній ярмарок у «Барвінку», «Казки осіннього лісу», Новорічне свято «Чарівна ялинка», «Чотири пори року», «У зимовому лісі», «Щедрівка», Стрітення, Весняні свята, музична казка з основ БЖД «Кицькин дім». Випускні ранки, на жаль, не проводились у зв’язку з введенням карантину.

Розваги :

- свято здійснення бажань,

- музично – спортивне свято до Дня українського козацтва ,

- «Чарівна ніч святого Миколая»

- Подорож до театру «Ляльковий театр «Колобок»

- «Червона калинонька» (до Дня народження Кобзаря).

З 12 березня 2020року перейшли на дистанційну роботу.

 

Співпраця зі школою

Велика увага в роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. У 2019-2020 навчальному році було укладено спільну угоду про співпрацю з школою-ліцеєм імені «П’єра де Кубертена», в якій передбачено заходи, спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації спільно з ними освітнього процесу.

Складено та погоджено план роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, яким передбачено :

- спільні заняття;

- взаємовідвідування уроків та занять;

- робота з батьківськими колективами.

Тісно працювали з ліцеєм (директор Хмеленко Л.В.) провели спільні заходи з учнями початкових класів «Свято Миколая», «Свято Стрітення». У лютому місяці проводився семінар з елементами тренінгу з теми «На порозі школи» про взаємозв’язок дитячого садка, сім’ї та школи у формуванні готовності дитини до шкільного життя в умовах НУШ.

Педагоги дошкільного закладу провели заходи на тему «Методична вітальня»; дошкільник напередодні шкільного життя», під час якої обговорили сучасний погляд на готовність до НУШ та розглянули основні моменти стосовно готовності дитини до шкільного навчання з огляду на концепцію НУШ та ті вимоги, які закладені в Державному стандарті дошкільної освіти в Україні.

На батьківських зборах вихователі старших груп надали батькам рекомендації з питання «Готуємося до ролі батьків школярів» (он-лайн).

 

Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2019-2020 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

- конкурсі за технологією Л.Зайцевої (вихователь групи старшого дошкільного віку Юрко О.А.). Це надало можливість вихователю оцінити результати шляхом порівняння своїх здібностей зі здібностями інших.

- нині ефективність дошкільної освіти пов’язано з організацією освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства. Це спонукало оновити зміст і форми співпраці педагогів закладу освіти з батьками вихованців. Яскравим свідченням цього була участь педагогів і батьків у Всеукраїнській благодійній акції «Миколай про тебе не забуде». Педагогічний колектив разом з батьківською громадськістю організували збір подарунків та передали у Резиденцію Св. Миколая солодощі, іграшки, канцелярське приладдя. Метою проведеної акції було не лише поздоровлення дітей з малозабезпечених сімей з Днем святого Миколая, але й активна просвітницька діяльність, соціальна робота та пропаганда національних традицій.

- Участь педагогів в Акції Змінюй освіту на краще разом зі «Всеосвітою» (вебінари) та отриманням сертифікатів за темами:

- «Технології створення та виготовлення методичних розробок, ідей, реалізація, собівартість»

- «Мовленнєва готовність дитини до школи. Розвиток і корекція»

- «Путівник в умовах карантину: діти, батьки, заклад дошкільної освіти»

- «Інноваційні технології: доцільність та практика застосування у фізкультурно-оздоровчій діяльності ЗДО»

- «Методика інтелектуального розвитку дошкільника. Блоки Дьонеша, Полички Кюізенера «Шість дарів Фребеля», Кола Ейлера

- «Арт-терапевтична педагогіка: розвиваємо дошкільнят творчістю»

- «Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства»

 

 

 

 

 

 

V. Управлінська діяльність

 

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процессу, адміністрацією ДНЗ№348 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процессу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи (протягом робочого дня) та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися.

Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри,  вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювались, пошуку нестандартних цікавих рішень, а також сприяла збільшенню самооцінки.

Керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач ДНЗ, відділ освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Постійно діючим колегіальним управлінським органом в закладі  є педагогічна рада. Органами громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу.

Завідувач координує роботу всіх структурних підрозділів, веде ділову документацію.

Згідно річного плану проведені виробничі наради, на яких були розглянуті актуальні питання: «Підсумки проведення літнього оздоровлення», «Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та дотримання трудової дисципліни в колективі», «Створення безпечного середовища», «Підготовка до нового навчального року».

Наради при завідувачу проводились за потреби. Питання, які виносилися на наради,  пов'язані з вирішенням різноманітних напрямків роботи в колективі: освітянських, адміністративних, господарських.

Протягом 2019-2020 навчального року було проведено 25 перевірок, а саме: підсумковий – 1; оперативний – 10; попереджувальний – 7; вибірковий – 3; тематичний – 2; порівняльний – 1; комплексний – 1.

Щомісячно завідувачем перевірялись календарні перспективні плани роботи з дітьми.

Відповідно до вимог часу вихователі закладу впроваджують в освітній процес інноваційні технології:

- палички Кюізенера  (Авдєєва В. О.)

- казкотерапія (Сеймук О. В.)

- педтехнологія К. Орфа (Асауляк В. В.)

В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи закладу.

Впроваджуючи інноваційні технології та ІКТ в освітній процес педагогів проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття, що дало змогу вихованцям вирішувати різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження.

 

VI. Методична робота

 

    Методична робота здійснювалась відповідно нормативно-правової документації, а саме: «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні» (нова редакція), Комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», «Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти», затвердженого МОН України 16.04.2018 р. №372.

  Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на:

- підвищення професійно-педагогічної культури;

- організації, інструктивно-методичних матеріалів;

- формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні перспективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень педагогічної науки. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників.

  Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в закладі дошкільної освіти показав, що серед різних форм методичної роботи (педради, консультації, дискусії, семінари, круглі столи, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) більша частина носила науково-методичний і пізнавальний характер, сприяла розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

  Найважливішою формою підвищення рівня творчої та професійної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (інтерактивні ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, Брейн-ринги, «мозковий штурм», «відкритий мікрофон», анкетування тощо).

  Колектив ЗДО №348 протягом 2019-2020 навчального року працював над єдиною науково-методичною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та проблемною темою закладу дошкільної освіти: «Формування у дітей уявлень про соціальну дійсність як частину довкілля та бажання застосувати різні види діяльності для набуття соціального досвіду».

  Пріорітетними напрямками було обрано музично-естетичний та фізкультурно-оздоровчий. В річному плані чітко визначено завдання і перспективні напрями роботи педагогічного колективу.

  Аналіз виконання поставлених завдань свідчить про те, що колектив закладу працював креативно:

1. Створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

2. Поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році.

3. Педагоги вільно обирали форми організації методичної роботи, які максимально враховували їх потреби, запити та інтереси.

  Робота педагогічного колективу у 2019/2020 навчальному році була направлена на вирішення основних завдань:

1. Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя шляхом діагностування, реабілітації, систематичного планового оздоровлення з реалізацією завдань дослідно-експериментальної роботи.

2. Розвивати морально – духовні якості дошкільника, навички культури спілкування через впровадження в освітній процес ідеї новітніх технологій, зокрема через інноваційні підходи формування еколого-природничої компетентності.

3. Продовжити роботу щодо спрямування освітньо-виховного процесу на розвиток мотивації предметно-практичної діяльності дитини дошкільного віку як основи її трудового виховання, важливого чинника соціалізації особистості.

4. Удосконалювати роботу з забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку фізично і морально здорової патріотично налаштованої зростаючої особистості через систему засобів освітнього впливу – творчу гру, художню літературу, заняття, інтеграцію освітнього процесу.

  Ефективною формою роботи було проведення колективних переглядів; різноманітних форм роботи з дітьми. Протягом навчального року були проведені:

- жовтень «Подорож до країни хлопчиків і дівчаток» (молодший дошкільний вік, вихователь Клименко І.О.).

- листопад «Кондитерська фабрика (сюжетно-рольова гра, старший дошкільний вік, вихователь Гаврилова Л.Б.);

 «Як візьмемося разом, скарб знайдем одразу» (квест-гра для дітей середнього віку вихователь Заремба Ю.О.)

- січень «Урятуй землю – урятуй майбутнє» (старший дошкільний вік, вихователь Омельянова М.А.);

«Історія створення книжки» (старший дошкільний вік, вихователь Налівкіна І.П.).

- квітень «Бережи себе, малюк!», «Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути» (середній дошкільний вік, вихователь Висоцька Т.В.).

  Одна з форм підвищення кваліфікації майстерності педагогів є семінари.

Метою проведення семінарів 

«Теоретико-методичні основи гендерного виховання» (жовтень 2019 р.)

«Правильне ставлення дошкільників до побутових відходів» (лютий 2020.)

було вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогів відповідно до сучасних наукових досягнень в галузі дошкільної освіти й дитячої психології з урахуванням виховання та навчання дошкільників.

Організація контролю в ЗДО була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексним та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти, на вивчення професійного рівня педагогів.

  В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, прогнозованих результатів. В кінці навчального року було проведене анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо планування роботи на наступний рік.

  Підводячи підсумки роботи за навчальний рік та, порівнюючи з попереднім 2018-2019 навчальним роком можна відмітити покращення показників, щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників, але в наступному навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати роботу щодо урізноманітнення активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності.

 

 

VIІ. Система роботи щодо соціального захисту дітей

 

ЗДО №348 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпеченню прав дитини, закріплені в основних державних документах:

- Конвенція ООН про права дитини;

- Конституція України;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

З метою захисту прав неповнолітніх вихованців, сприяння формуванню моральних, загальнолюдських цінностей, аналізу процесу формування особистості, розвитку її нахилів до здібностей в закладі щорічна , на початку року, наказом по ЗДО затверджується громадський інспектор (вихователь-методист Ордошевська В.Г.)

Систематично на нараді при завідувачу громадський інспектор звітує про наявність в ЗДО дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

В закладі дошкільної освіти створено банк даних дітей пільгових категорій

ЧАЕС -1

Учасники АТО – 16

Багатодітні сім’ї - 33

Малозабезпечені сім’ї – 5

Діти інваліди – 3

Діти під опікою – 1

Діти з сімей внутрішньо – переміщених осіб – 15

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичного листа від 04.10.2007 р.№1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад та Постанови МОН України від 16.03.2017 р. №148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» адміністрацією ЗДО розроблено такі заходи:

- робота Консультативного центру «Сім’я»;

- формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

- відвідування дітьми закладу дошкільної освіти (короткотривале перебування з 900 до 1100).

 

 

VIІІ. Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей

 

  Колектив закладу дошкільної освіти постійно працював над питанням безпеки життєдіяльності дошкільників. Дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей. Робота з питань запобігання дитячому травматизму в закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух»,  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності.

  З метою формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіда-гра, на яку запрошували пожежників, розваги, театральні вистави. У групах мається багато матеріалу щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров'я».

  Плідними та корисними для дітей були Тижні безпеки дитини (листопад, травень), під час яких проводились дидактичні ігри, вікторини, розваги «Ми – пожежники», «Наш друг – світлофор», «Стежинка пригод».

  В обов’язковому порядку проводилось тренування з практичним виходом дітей з будівлі ЗДО згідно з евакуаційним планом . Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізовані вистави «Ліса Аліса та Маша у безпеці», «Пригоди Колобка», «Один удома». Аналіз відвідування занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

  Але ця робота потребує вдосконалення, більше уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більше практичних завдань для вироблення моделі поведінки у надзвичайних ситуаціях.

  В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для дітей.  Приміщення повністю укомплектоване вогнегасниками, які один раз на рік проходять ТО та перезаряджаються. Двічі на рік проводиться перевірка роботи пожежних кранів та гідранту.

  Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за вимоги з охорони праці та протипожежної безпеки.

  Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм контролюється адміністрацією закладу, підсумки контролю розглядаються під час нарад при  завідувачу. Систематично проводяться огляди приміщень ЗДО та території (зі складанням актів), щодо дотримання протипожежного стану, поповнюються куточки з пожежної безпеки та цивільного захисту.

  За звітний період травматизму в освітньому процесі закладу дошкільної освіти не було.

 

 

IX. Збереження та змінення здоров’я вихованців.

 

Медичне обслуговування в ЗДО передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань. Здійснюється огляд дітей медичною сестрою Мартиненко О.О., ведеться облік та аналіз захворюваності.

Заклад дошкільної освіти має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання відповідає оснащенню медичного кабінету, переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги «Положенню про медичний кабінет та ізолятор», затвердженими наказами МОНУ, МОЗУ від 22.09.2005 №1090/113. Пріоритетними у 2019-2020 н.р. були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти.

Удосконаленню системи фізичного виховання в ЗДО сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Для зниження захворюваності колективом ведеться робота, а саме:

- контроль за систематичними щепленнями;

- дотримання вимог санітарії;

- загартувальні процедури;

- організація фізичного виховання;

- чітке дотримання режиму дня;

- руховий режим протягом дня.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбуваються відповідно до груп здоров'я. Діти основної групи займалися і виконували нормативи згідно з вимогами програми «Дитина в дошкільні роки», для дітей підготовчої групи здоров'я передбачено полегшення навантаження.

 

 

 

Х. Харчування дітей

 

Організація харчування дітей ЗДО №348 здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільному навчальному закладі, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227 (далі – Інструкція з організації харчування) враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013№202165 «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

Харчування надається ТОВ «Контракт Продрезерв 5» в особі директора Авілко Ганни Олексіївни згідно договору №348/С «Про закупівлю послуг та публічні кошти» від  02.01.2019 р.

У закладі встановлено триразовий режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об’єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальну особу за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку старшої медичної сестри та адміністрації.

Харчоблок, комора, овочесховище, система холодного і гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.

Всі продукти харчування, що надходять в заклад дошкільної освіти, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість.  Зберігаються продукти харчування в спеціально об лаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим, тощо.

Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів.

Вартість одного дня харчування:

групи раннього віку 33 грн. 01 коп.

(бюджет 59% - 19,48 грн., батьки 41% - 13,53 грн.);

групи дошкільного віку 53 грн. 20 коп.

(бюджет 59% -31,39 грн. , батьки 41%  - 21,81 грн.).

Питання організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, старшої медичної сестри, розглядалось на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу.

Пільговим харчуванням в 2019-2020 н.р. було охоплено дітей, серед них:

- 33 розмір плати за харчування зменшено на 50%

- 26 звільнено від сплати за харчування.

 

XІ.  Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ЗДО

 

  Розвиток матеріально-технічного забезпечення закладу дошкільної освіти здійснюється за рахунок бюджету, благодійної допомоги фізичних осіб та батьків. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

  Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти.

  Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов’язково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті ЗДО та інформаційному стенді для батьків, про що свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей в централізованій бухгалтерії Управління освіти департаменту гуманітарної політики.

  В закладі освіти видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом товарів, робіт та послуг від батьківських рад, способом безоплатної передачі та оформляє Акт приймання – передачі основних надходжень.

  Для створення оптимальних умов перебування дітей на протязі 2019-2020 навчального року матеріально-технічна база закладу освіти постійно удосконалюється і модернізується; а саме за допомогою благодійних коштів: 

 

Відремонтовано:

- медичний блок

- туалет в гр. №3

- буфетну в гр. №9

- евакуаційний вихід для гр. №10 та в медичному кабінеті

 Підшито стелю з утепленням в спальні гр. №8

 

Замінено:

- шафи для пожежних кранів внутрішнього водогону (8 шт.)

- підлогу в альтанці гр. №1

- вікна на металопластикові (склопакети) в гр. №12 (2 шт.)

- міжкімнатні двері в медичному блоці та буфетній гр. №9

Обладнано паркан на майданчику гр. №10. Заміна труб холодного   

водопостачання у підвалі, буфетній гр. №9, 1, 4

Заміна труб опалення гр. №5, 7, 9

Заміна труб каналізації гр. №1

 

Придбано:

 

Меблі:

- шафа в гр. №1

- стіл для роздачі їжі в гр. №13

- куточок дорожнього руху в гр. №12

- комоди в кабінет завгоспа та ізолятор мед блоку

- шафу для одягу в гр. №7

- письмові столи в гр. №9 та харчоблок

- шафу для посібників в кабінет музичних керівників

 

М’який інвентар:

- наматрасники (30 шт.) в гр. №7

- покривала на ліжка (30 шт.) в гр. №7

- постільну білизну в гр. №2,11

 

Технічні засоби:

- пило тяг в гр. №9

- колонка та мікрофон (переносні)

- екран для проектора

- веб-камеру

 

Світильники на вулицю 2 шт.

Контейнер овочевий на харчоблок

Карнизи на пральню 2 шт.

Підставку для картин в методичний кабінет

Завезено пісок 5 т в пісочниці на ігрові майданчики

Методична література: Програма «Дитина в дошкільні роки», зібрання нормативних документів «Кодекс дошкілля» (2 частини)

Адресну вивіску

 

 

  Я вдячна всім батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок і комфорт для дітей в групах.

  Успіх закладу дошкільної освіти – це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу. Підводячи підсумки роботи за рік, хочу подякувати всім працівникам закладу та батькам за спільну роботу, розуміння, підтримку, критику і можливість реалізації наших ідей.

 

Дякую за співпрацю!

 

 

 

Завідувач ЗДО №348                                                 С. А. Фоменко