КЗДО №348 ДМР
Гурткова робота

  Реалізувати  варіативну складову Базового компонета дошкільної освіти  допомагають керівники гуртків   "Веселий англійський"- Харькова І.О; " Мудрі шахи" -Омельянова М.А.; "Петириківський дивоцвіт" -                     Кравчук С.А.. Педагоги здійснюють навчально-виховну, організаційно-масову роботу гуртка, обирають ефективні форми роботи, виявляють здібності вихованців і сприяють їх розвитку, надають практичну допомогу в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності. Закон України " Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базовий компонент дошкільної освіти чітко визначили, що в умовах оновлення суспільства, відродження національної культури орієнтування на творчий розвиток особистості є світоглядною засадою сучасного виховання та освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

"ПЕТРИКІВСЬКИЙ  ДИВОЦВІТ"

 

Залучення малюків до світу прекрасного відкриває багатство та красу навколишнього світу, дає змогу доступними засобами  передати свій емоційний стан, ставлення до природи, вміння у всьому побачити чарівне. Дитині властивий потяг до мистецтва. В.Сухомлинський наголошував: "За своєю природою дитина - допитливий дослідник,серце  якої чутливе до заклику творити красу. Витоки здібностей та дарувань дітей-на кінчиках їхніх пальців.Від пальців йдуть найтонші струмочки, які живлять джерело творчої думки". Під час навчання петриківського розпису діти набувають знань, розширюють світогляд; у них формуються пізнавальні, емоційні, вольові психічні процеси, розвиваються операції логічного мислення - аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, збагачується мова. Діти засвоюють кольори, набувають уміння розташовувати елементи візерунка на площині й формі, що сприяє сенсорному рорзвитку.

 

 

      

 

 

 

" МУДРІ ШАХИ"

 

Доведено, що заняття шахами зміцнюють пам'ять, розвивають аналітичні здібності й уяву, допомагають удосконалювати такі риси вдачі, як організованість , цілеспрямованість, об'єктивність. Шахи навчають бути дуже уважними і зібраними.