КЗДО №348 ДМР
Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти

ТЕЛЕФОНИ "ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ" ТА ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДО ЯКИХ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ У ВИПАДКАХ НАСИЛЬСТВА (в т. ч. домашнього)

 

 

Національна поліція –  102 (повідомлення про факт насильства);

 

Урядовий контактний центр – 15-47 (надання психологічної та юридичної консультацій особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, стосовно дітей або загрози вчинення такого насильства та психологічної допомоги потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам та дітям);

 

безоплатна правова допомога – 0-800-213-103;

 

національна «Гаряча лінія» з питань запобігання домашнього насильства, торгівлею людьми та гендерної дискримінації – 0-800-500-335 або 116-123 (з мобільного)

 

 

 

 

 

 

 

 

Протидія та профілактика булінгу в закладі дошкільної освіти.

 

Особливої уваги потребують питання з попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми в сучасному суспільстві.

Законом України «Про освіту» передбачено, що засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа) здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу. А керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).

Нагадуємо, що «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)» та «Порядок застосування заходів виховного впливу», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394.  ( Витяг із  Листа  МОН УКРАЇНИ  №1/9-406 від 10.08.2021р.)

 

Наказ МОН України від 28.12.2019 №1646" Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосуванння заходів виховного впливу в закладах освіти   

 

Розділ V.Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти  є:

 

 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти,що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу,що вклюячає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

-визначення стан, причин і передумов поширення булінгу(цькування);

-формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких  моделей  поведінки,усвідомлення  булінгу (цькування) як порушення прав людини.

-заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганння булінгу(цькуванню)  

 

 

                                                     БАТЬКАМ ПРО ПРАВА ДИТИНИ   

 

Права кожної людини закінчуються там,де починається права іншої,і кожна людина воинна поважати права іншої людини.Усі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закріплені Загальною Декларацією  прав людини,що прийнята Генеральною Асмблеєю ООН в 1948 році. Ваша дитина,як і будь-яка інша людина,має рівні  людські права. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини,проголошеню Генеральною Асамблеєю ООН  20.02.89 р.

 

Кожна дитина має право: На рівень життя,необхідний для фізичного,розумового,духовного,морального та соціального розвитку;На захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування; На захист від поганого поводження,від відсутності турботи з боку батьків,або тих,хто забезпечує догляд;На захист від жорстких,нелюдських або принизливих для гідності людини видів поводження чи покарання;На захист від сексуальних домагань; На проживання з батьками та підтримання контакту з батьками у разі їх розлучення;На вільне висловлювання поглядів з усіх питань що стосуються життя; На свободу думки,совісті,віросподівання; На особисте життя,на недоторканість житла,на таємницю кореспонденції.