КЗО "ДНЗ (ясла-садок) №348" ДМР
Навчальний процес

 

 

 

2020 -2021 навчальний  рік.

 

Педагогіний колектив у новому 2020-2021 навчальному році буде поглиблено працювати за такими пріоритетними напрямами :

- забезпечення наступності у впровадженні особистісно -                          

орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти -

формування екологічної свідомості , навичок практичного життя

-удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції

 

 

 

Педагогічний колектив у 2020-2021 навчальному році розпочне роботу

над обласним науково-методичним поректом

 

"Педагогічні стратегії розвитку  самоефективної особистості в освітньому просторіі Нової української школи",

 реалізуючи його через проект ЗДО:

 

"Самоефективність,як важливий регулятор розвитку та

самовдосконалення особистості в різних сферах життєдіяльності"

 

 

 Задля якісної реалізації освітнього проекту визначено такі основні завданння:

 

1.Розпочати поглиблену роботу щодо впровадження особистісно-орієнтвної моделі освіти

на основі педагогічного партнерства вихователів ЗДО та вчитеплів початкової школи.

 

2. Формувати екологічну свідомість,навички практичного життя,

готовність до взаємодії з навколишнім світом через організацію проектної діяльності.

 

3.Удосконалювати мовленнєву та математичну компетенцію

шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

 

4.Продовжити роботу щодо тудосконалення здоров'язберігаючого середовища

через забезпечення оптимальної організації рухового режиму дошкільників.

 

 

Колектив ДНЗ буде керуватися такими нормативно -правовими документами

Закони України:

1. Про освіту

2.Про дошкільну освіту

3. Про охорону праці

 

4.Про дитяче харчування

5. Конвенція про права дитини

6. Закон України від 06.09.2018 року 3 2541 -VІІІ " Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми  потребами до освітніх послуг"

 

 

Укази Президента України :  " Про стратегію національно-патріотичного

виховання" від 18 травня 2019 року 

1. Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "  Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

2. Указ Президента України про Концепцію державної мовної політики від 15.02.2010 № 1612010

3.Про заходи щод забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні

4.  Указ Президента України " Про  Національну доктрину розвитку освіти"

 

Постанови Кабінету Міністрів України,зокрема,.

1. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 " Про  внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

2.Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ)

3.Постанова КМУ України від 22.11.2004р. № 1591 " Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

Акти Кабінету міністрів України

1." Про Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ "№ 826 від 14 червня 2002 р.

2. "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини" №1124 від 5 жовтня 2009 р

3. Базовий  компонент дошкільної освіти 

4. Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 " про затвердження порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

 

Накази Міністерства

1.Наказ від 16.04.2018 р. №372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти".

2. Наказ від 19.12.2017 р. №1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально- дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

3. Наказ від 20.04.2015 р. №446 "Про затвердженнягранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"

дошкільної освіти".

4. Наказ від 26.02. 2013 № 202 /165  " Про затвердження змін до Інструкції з олрганізації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

5  Наказ від 30 червня 2011 року № 714 " Про затвердження Присммірного положення про консультативний центр для батьків або осіб ,які їх замінюють і дітей . які виховуються в умоваї сім'ї"

6 Наказ від 06.10.2010 № 930 " Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

7. Наказз від 04.11.10.№1055 " Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

 

 

 

Листи Міністерства

 

 

1.  Лист  МОН України № 1/9 -219 від 23.04.2020 « Щодо організації роботи закладів  дошкільної освіти під час карантину»

2 Лист МОН України №1/9 -278 від 26.05.2020 « Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти »

3.Лист МОН України №1/9 -302 від 04.06.2020 « Щодо надання психолого –педагогічних та корекційно  – розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами закладами  освіти в літній період»  

4. Лист МОН від 16.06.2020 №1/9-328 « Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної  психолого  – педагогічної оцінки розвитку дитини».

5.  Лист МОН  України № 1/9 -348 від 25.06.2020   « Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

6.Лист МОН від 02.06.2020 №1/9 -295  « Щодо втрати чинності пунктів 4 і 5 наказу МОН молодь спорту від 10.05.2011 № 423 « Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації  у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

7. Лист МОН   від 20.07.2020 №1/9 -385 « Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» .

8.Лист МОН від 22.07.2020 №1/9 -394 «Про переліки навчальної літератури ,рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

9.Лист МОН від30.07.2020  №1/9 -411 « Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році».

 10.Лист МОН від 14.08.2020 №1/9 -436 « Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії боулінгу (цькуванню)»   .

 11.Лист  МОН від 14.08.2020 №1/9 -441 « Щодо неухильного дотримання законодавства».

 

 12.. Лист  МОН України №1/9 -490 від 28.08.2020 « Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020 /2021 навчальному   році»

 

13.. Лист МОН України від 09.12. 2019 № 1 /9 -750 « Щодо  освітніх програм у закладах дошкільної освіти»

14. Лист МОН України  від 14.02.  2019  №1/11 - 1491  « Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» 2019/2020 н .р.»                                                  

15. Лист МОН України  від 10.06.2019 №1/9 -365  « Про переліки навчальної літератури,рекомендованої МОН України для використання в закладах освіти  у 2019/2020 навчальному році  .                                   

16. Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9 - 419 « Щодо організації діяльності закладів освіти  ,що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020навчальному році»

17 Лист МОН України  від 18.07  2019  №1/9 - 462  « Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020               н .р. році »    

18. Лист МОН України  від 05.08.2019  №1/9 - 498  « Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми  потребами в закладах освіти в 2019 /2020  в  закладах освіти  в 2019/2020 навчальному році  .                                            

19. Лист МОН України  від 16.08.  2019  №1/9 - 523  « Про національно – патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному 

 

 

 

                       

 

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу була і залишається максимальна гуманізація педагогічного процесу. Результативність його проведена, проаналізованао згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів.

.Слід зазначити , що достатній рівень мають всі розділи програми . Аналіз рівня   обізнаності ,вмінь та вправності дітей раннього віку ,відповідно до програми показав такі результати.         

 

 

Обстежено в  вересні - жовтні 2019 року

 

 

Вид діяльності

Рівень обізнаності

Група №10

Група №12

Група №1 

Всього

Сенсорний розвиток

Високий рівень

6   -25 %

 5- 23  %

6 -25 %

 

Середній рівень

12   -67%

 10 -47%

12 -67%

 

Низький рівень

4  -  8%

 6- 28%

4 -8%

 

Художньо –мовленнєвий

Високий рівень

6   - 25%

 5- 23 %

6 - 25 %

 

Середній рівень

12  - 67%

10-47%

12-  67-%

 

Низький рівень

 4 -   8%

6 -38 %

 4   -8 %

 

Ознайомлення з довкіллям   природою

Високий рівень

 5 -23%

10--47%

15 -70 %

 

Середній рівень

15 -70%

6-38 %

 2  - 7 %

 

Низький рівень

 2 - 7%

 

 

 

 

Розвиток мовлення

Високий рівень

6-25 %

4-19%

5 -23 %

 

Середній рівень

12 -67%

9-42 %

15 -70%

 

Низький рівень

4-  8%

8-38%

  2 -7 %

 

Фізичний розвиток

Високий рівень

8 -30%

10-47%

8 -30%

 

Середній рівень

12-63%

5-23%

12 -63%

 

 

Низький рівень

2-7%

6,-28%

2 -7%

 

 

 

 

22

21

22                          65 осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний  2019 -2020 рік

 

 

 

У групах старшого дошкільного віку  підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу,в порівняннні з попереднім роком. Так збільшилася кількість дітей  ,які добре засвоюють програмовий  матеріал  на занятттях ,уміло застосовують знання на практиці ,здатні до інтенсивної розумової діяльності.

 

                             

За загальним рівнем компетентності

В

С

Д

Н

Обстежено

№7

 

4ос-.10%

19ос.-59%

8ос.-25%

2ос.-6%

33

№8

 

14ос-.40%

3ос-.9 %

13ос.-40%

3ос.-11%

33

№11

 

8ос. -23,5%

10ос.-29,4%

14ос.-41,2%

2ос.-5,9

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний колектив ДНЗ з метою виявлення ,підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців продовжуватиме поглиблено працювати за такими напрямками : 

-художньо -естетичний ;-фізкультурно -оздоровчий,соціально -фінансова освіта дошкільнят

Враховуючи підсумки навчально -виховної роботи за навчальний рік ,педагогічний колектив ДНЗ спрямовує свою  діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми :

Освітні стратегії соціалізазії особистості громадянського  суспільства ( V -ий етап).

Задля якісного розвязанння проблеми визначено такі завданння

1. Розпочати робоботу по впровадженню сучасних підходів до логіко -математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.

2. Формувати мовленнєву компетенцію ,навички культури спілкування ,використовуючи різні види діяльності дошкільників .удосконалюючи роботу з вивчення рідної мови ,умови для виявлення та розвитку тволрчих здібностей дітей засобами зображувальної та художньо -мовленнєвлї діяльності.

3. Удосконалювати здоров"язберігаюче середовище в закладі дошкільної освіти через забезпечення оптимальної організації рухового режиму дошкільників ,включаючи  організовані форми навчання,підвищення якості проведення Днів здоровя роботу щодо спрямування освітньо -виховного  процесу на розвиток мотивації предметно -практичної діяльності дитини дошкільного віку як основи її трудового виховання ,важливого чинника соціалізації особистості.

 

4.Удосконалювати роботу з забезпечення активної участі сім,ї та родини в розвитку фізично і морально здорової патріотично налаштованої зростаючої особистості через систему засобів освітнього впливу -творчу гру ,художню літературу ,заняття,інтеграцію освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

Колектив ДНЗ буде керуватися такими нормативно -правовими документами

Закони України:

1. Про освіту

2.Про дошкільну освіту

3. Про охорону праці

 
 

4.Про дитяче харчування

5. Конвенція про права дитини

6. Закон України від 06.09.2018 року 3 2541 -VІІІ " Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми  потребами до освітніх послуг"

Укази Президента України :  

 

1. Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "  Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

2. Указ Президента України про Концепцію державної мовної політики від 15.02.2010 № 1612010

3.Про заходи щод забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні

4.  Указ Президента України " Про  Національну доктрину розвитку освіти"

Постанови Кабінету Міністрів України,зокрема,.

1. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 " Про  внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

2.Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ)

3.Постанова КМУ України від 22.11.2004р. № 1591 " про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

Акти Кабінету міністрів України

1." Про Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ "№ 826 від 14 червня 2002 р.

2. "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини" №1124 від 5 жовтня 2009 р

3. Базовий  компонент дошкільної освіти 

4. Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 " про затвердження порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

 

Накази Міністерства

1.Наказ від 16.04.2018 р. №372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти".

2. Наказ від 19.12.2017 р. №1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально- дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

3. Наказ від 20.04.2015 р. №446 "Про затвердженнягранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"

дошкільної освіти".

4. Наказ від 26.02. 2013 № 202 /165  " Про затвердження змін до Інструкції з олрганізації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Листи Міністерства

1. Лист МОН України від 02.07.2019 №1/9 -419 " Щодо оорганізації діяльності закладів освіти ,що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 /2020 навчальному році  

2. Лист МОН України  від 10.06.2019 №1 /9  -365 " Про переліки навчальної літератури ,рекомендованої МОН України для використання в закладах освіти у 2019 /2020 навчальному році

 

3..Лист МОН  україни від 05.08.2019 №1 /9 -498 " Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019 /2020 навчальному році

4.Лист Мон иУкраїни від 16.08. 2019 № 1/9 -523 " Про національно -патріотичне виховання у закладах освіти у 2019 /2020 навчальношому році .

 

5.Лист МОН України від 14.02.2019 №1/11 -1491 " Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти " 

6.Лист МОн України від 18.07. 2019 №1 /9 -462 " Про прірітетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019 /2020 р".

7.Лист №1/9 -235 від 10.04.2019 №1/9 -409 " Щодо організації інклюзивного навчанння у закладах освіти у 2019/2020 н.р."

 

8. Лист МОН України №1/9 -498 від 05.08.2019 " Методичні рекомендації щодо організації навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р."

9. Лист №1/9 -223 від 05.042019 " щодо  забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами"

 

 

 

Програми:

1 Базовий компонент дошкільної освіти ,наук.кер.богуш А.м. Наказ МОН молодь споррту від 22.05.2012 №6

2.Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН України  №1/11-16160 від 06.11.2015р.).

" Маляточко" -програма для дітей раннього віку  комплексна додаткова освітня  програма.Запоріжжжя ,2012.наук.кер. К. Л.Крутій

 3. " Оберіг ".програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (авт.-А.М..Богуш , Т.В. Панасюк.

 

 

Додаткові:

 

1.«Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

(авт.Єфименко М.М.)  «Мандрівець», 2014 р. (лист ІІТЗО від 11.06.2014р. №14.1/12-Г-869).

2.«Граючись вчимося. Англійська  мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (за ред. - Низьковська О.В., авт. - Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.).

3.«Україна - моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. - Кичита І.І., Каплуновська О.М....).

4."Про себе треба знати, про себе треба дбати", програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.-Лохвицька Л.В.)

5."Шаховими стежинами". Програма та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1./12-Г-159).

 

Навчально - методичними посібниками:

1.Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Богуш А.М. Ранок.

Лист МОН України від 05.06.2013 №!/19481 .      

2.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Київ «Генеза», 2013р.

Лист МОН України від 29.08.2013№1\11-13405          

3.Барвисте життя: хрестоматія для читання дітям дошкільного віку. Андрющенко Т.К., Лохвицька Л.В., Мандрівець.

Лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1\12-Г-5064. Народні перлини для маленької дитини. 

Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013 р. Лист ІІТЗО від  17.072012 р.№14.1\12-Г-184

4.Народні перлини для маленької дитини.  Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013р. Лист МОН України від 29.08.2013 №1/11-13405.

5.«Соціальний розвиток дитини» Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська, Київ «Генеза» 2014р. Лист МОН України від 12.07.2013р. № 1/11 – 11414)

6.«До здоров'я дітей через освіту дорослих» Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Тернопіль Мандрівець 2014р. Лист ІІТЗО від 07.12.2011р. № 1.4/18 – Г – 819)

7.«Петриківський первоцвіт» Купрієнко В.І., Міхіна Н.О. Мандрівець. Лист МОН України від 12.07.2013 №1/11 – 11412.

8.Виховання гуманних почуттів у дітей. С.Ладивір... Лист МОН України від 05.08.2009 №1/11-6515.

9.Аналіз, планування, контроль як функція управлінської діяльності керівника ДНЗ. Ірина Романюк. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1.4/18-Г-369 від 15.06.2011 р.

 

10.Дошкільнятам про світ природи ( Бєлєнька Г.В. , Половінова О.А.) .Лист ІМЗО від 13.06.2016  

 

11.Мненмотехніка " Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти " .Тернопіль  " мандрівець",2017.

 

 

З огляду на це особливого значення набуває підвищення якості та ефективності роботи з дітьми дошкільного віку. Означені показники можна забезпечити за умов прогнозування та перспективного  планування освітньої роботи з дошколятами.

 

Планування – процес трудомісткий і творчий, що вимагає від педагога глибоких знань освітніх програм, дидактичних принципів, на основі яких побудовано базову, комплексні й парціальні програми, вимог, що рекомендовані до планування освітнього процесу.

 

Основою планування є та освітня програма, яка прийнята для керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування  особистості дошкільника.

  

 

108746313_7225.gif