КЗДО №348 ДМР
Навчальний процес

 

 

 

 

2021 -2022 навчальний  рік.

 

Педагогіний колектив у новому 2021-2022 навчальному році буде продовжувати поглиблено працювати за такими пріоритетними напрямами :

- забезпечення наступності у впровадженні особистісно -                          

орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти -

формування екологічної свідомості , навичок практичного життя

-удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції

 

 

 

Педагогічний колектив у 2020-2022 навчальному році продовжуватиме роботу

над обласним науково-методи1чним пректом

 

"Педагогічні стратегії розвитку  самоефективної особистості в освітньому просторіі Нової української школи",

 реалізуючи його через проект ЗДО:(ІІ етап ) ,діагностичний

 

"Самоефективність,як важливий регулятор розвитку та

самовдосконалення особистості в різних сферах життєдіяльності"

 

 

 Задля якісної реалізації освітнього проекту визначено такі основні завданння:

 

1.Розпочати поглиблену роботу щодо впровадження особистісно-орієнтвної моделі освіти

на основі педагогічного партнерства вихователів ЗДО та вчитеплів початкової школи.

 

2. Формувати екологічну свідомість,навички практичного життя,

готовність до взаємодії з навколишнім світом через організацію проектної діяльності.

 

3.Удосконалювати мовленнєву та математичну компетенцію

шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

 

4.Продовжити роботу щодо тудосконалення здоров'язберігаючого середовища

через забезпечення оптимальної організації рухового режиму дошкільників.

 

 

Колектив ДНЗ буде керуватися такими нормативно -правовими документами

Закони України:

1. Про освіту

2.Про дошкільну освіту

3. Про охорону праці

 

4.Про дитяче харчування

5. Конвенція про права дитини

6. Закон України від 06.09.2018 року 3 2541 -VІІІ " Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми  потребами до освітніх послуг"

 

 

Укази Президента України :  " Про стратегію національно-патріотичного

виховання" від 18 травня 2019 року 

1. Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "  Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

2. Указ Президента України про Концепцію державної мовної політики від 15.02.2010 № 1612010

3.Про заходи щод забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні

4.  Указ Президента України " Про  Національну доктрину розвитку освіти"

 

Постанови Кабінету Міністрів України,зокрема,.

1. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 " Про  внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

2.Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ)

3.Постанова КМУ України від 22.11.2004р. № 1591 " Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

Акти Кабінету міністрів України

1." Про Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ "№ 826 від 14 червня 2002 р.

2. "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини" №1124 від 5 жовтня 2009 р

3. Базовий  компонент дошкільної освіти 

4. Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 " про затвердження порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

 

Накази Міністерства

1.Наказ від 16.04.2018 р. №372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти".

2. Наказ від 19.12.2017 р. №1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально- дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

3. Наказ від 20.04.2015 р. №446 "Про затвердженнягранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"

дошкільної освіти".

4. Наказ від 26.02. 2013 № 202 /165  " Про затвердження змін до Інструкції з олрганізації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

5  Наказ від 30 червня 2011 року № 714 " Про затвердження Присммірного положення про консультативний центр для батьків або осіб ,які їх замінюють і дітей . які виховуються в умоваї сім'ї"

6 Наказ від 06.10.2010 № 930 " Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

7. Наказз від 04.11.10.№1055 " Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" 

 

 

 

Листи Міністерства

 

 

1.  Лист  МОН України № 1/9 -219 від 23.04.2020 « Щодо організації роботи закладів  дошкільної освіти під час карантину»

2 Лист МОН України №1/9 -278 від 26.05.2020 « Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти »

3.Лист МОН України №1/9 -302 від 04.06.2020 « Щодо надання психолого –педагогічних та корекційно  – розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами закладами  освіти в літній період»  

4. Лист МОН від 16.06.2020 №1/9-328 « Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної  психолого  – педагогічної оцінки розвитку дитини».

5.  Лист МОН  України № 1/9 -348 від 25.06.2020   « Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

6.Лист МОН від 02.06.2020 №1/9 -295  « Щодо втрати чинності пунктів 4 і 5 наказу МОН молодь спорту від 10.05.2011 № 423 « Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації  у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

7. Лист МОН   від 20.07.2020 №1/9 -385 « Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» .

8.Лист МОН від 22.07.2020 №1/9 -394 «Про переліки навчальної літератури ,рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

9.Лист МОН від30.07.2020  №1/9 -411 « Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році».

 10.Лист МОН від 14.08.2020 №1/9 -436 « Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії боулінгу (цькуванню)»   .

 11.Лист  МОН від 14.08.2020 №1/9 -441 « Щодо неухильного дотримання законодавства».

 

 12.. Лист  МОН України №1/9 -490 від 28.08.2020 « Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020 /2021 навчальному   році»

 

13.. Лист МОН України від 09.12. 2019 № 1 /9 -750 « Щодо  освітніх програм у закладах дошкільної освіти»

14. Лист МОН України  від 14.02.  2019  №1/11 - 1491  « Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» 2019/2020 н .р.»                                                  

15. Лист МОН України  від 10.06.2019 №1/9 -365  « Про переліки навчальної літератури,рекомендованої МОН України для використання в закладах освіти  у 2019/2020 навчальному році  .                                   

16. Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9 - 419 « Щодо організації діяльності закладів освіти  ,що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020навчальному році»

17 Лист МОН України  від 18.07  2019  №1/9 - 462  « Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020               н .р. році »    

18. Лист МОН України  від 05.08.2019  №1/9 - 498  « Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми  потребами в закладах освіти в 2019 /2020  в  закладах освіти  в 2019/2020 навчальному році  .                                            

19. Лист МОН України  від 16.08.  2019  №1/9 - 523  « Про національно – патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному 

 

 

 

                       

 

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу була і залишається максимальна гуманізація педагогічного процесу. Результативність його проведена, проаналізованао згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів.

.Слід зазначити , що достатній рівень мають всі розділи програми . Аналіз рівня   обізнаності ,вмінь та вправності дітей раннього віку ,відповідно до програми показав такі результати.         

 

 

 

 

 

Навчальний  2020 -2021 рік

 

 

 

У групах старшого дошкільного віку  підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу,в порівняннні з попереднім роком. Так збільшилася кількість дітей  ,які добре засвоюють програмовий  матеріал  на занятттях ,уміло застосовують знання на практиці ,здатні до інтенсивної розумової діяльності.

 

 

Вересень 2020

 

 

 

 

 

Березень 2021

 

 

                             

За загальним рівнем компетентності

В

С

 

Д

Н

   

Обстежено

№5(старша)

 

5ос-.28%

6ос.-24%

 

12ос.-48%

2ос.-8%

   

25

№6(старша)

 

8ос-.32%

5ос-.20 %

 

12ос.-48%

 -    

25

№9(старша)

 

4ос. -15%

12ос.-46%

 

9ос.-35%

1ос.-4%

   

26

 

№13(старша)

9 ос. - 40%

6 ос. - 20%

 

7ос.-35% 6ос.-28%

   

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього обстежено 101 особа.

Високого рівня - 26 осіб -25%

Середнього рівня - 29 осіб -28%

Достатнього рівня - 40 осіб - 39%

Низького рівня - 6 осіб - 28%

 

 

 

 

Педагогічний колектив ДНЗ з метою виявлення ,підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців продовжуватиме поглиблено працювати за такими напрямками : 

-художньо -естетичний ;-фізкультурно -оздоровчий,соціально -фінансова освіта дошкільнят

Враховуючи підсумки навчально -виховної роботи за навчальний рік ,педагогічний колектив ДНЗ спрямовує свою  діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми :

Освітні стратегії соціалізазії особистості громадянського  суспільства ( V -ий етап).

Задля якісного розвязанння проблеми визначено такі завданння

1. Розпочати робоботу по впровадженню сучасних підходів до логіко -математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.

2. Формувати мовленнєву компетенцію ,навички культури спілкування ,використовуючи різні види діяльності дошкільників .удосконалюючи роботу з вивчення рідної мови ,умови для виявлення та розвитку тволрчих здібностей дітей засобами зображувальної та художньо -мовленнєвлї діяльності.

3. Удосконалювати здоров"язберігаюче середовище в закладі дошкільної освіти через забезпечення оптимальної організації рухового режиму дошкільників ,включаючи  організовані форми навчання,підвищення якості проведення Днів здоровя роботу щодо спрямування освітньо -виховного  процесу на розвиток мотивації предметно -практичної діяльності дитини дошкільного віку як основи її трудового виховання ,важливого чинника соціалізації особистості.

 

4.Удосконалювати роботу з забезпечення активної участі сім,ї та родини в розвитку фізично і морально здорової патріотично налаштованої зростаючої особистості через систему засобів освітнього впливу -творчу гру ,художню літературу ,заняття,інтеграцію освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

Колектив ДНЗ буде керуватися такими нормативно -правовими документами

Закони України:

1. Про освіту

2.Про дошкільну освіту

3. Про охорону праці

 
 

4.Про дитяче харчування

5. Конвенція про права дитини

6. Закон України від 06.09.2018 року 3 2541 -VІІІ " Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми  потребами до освітніх послуг"

Укази Президента України :  

 

1. Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "  Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

2. Указ Президента України про Концепцію державної мовної політики від 15.02.2010 № 1612010

3.Про заходи щод забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні

4.  Указ Президента України " Про  Національну доктрину розвитку освіти"

Постанови Кабінету Міністрів України,зокрема,.

1. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 " Про  внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

2.Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ)

3.Постанова КМУ України від 22.11.2004р. № 1591 " про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

Акти Кабінету міністрів України

1." Про Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ "№ 826 від 14 червня 2002 р.

2. "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини" №1124 від 5 жовтня 2009 р

3. Базовий  компонент дошкільної освіти 

4. Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 " про затвердження порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

 

Накази Міністерства

1.Наказ від 16.04.2018 р. №372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти".

2. Наказ від 19.12.2017 р. №1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально- дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

3. Наказ від 20.04.2015 р. №446 "Про затвердженнягранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"

дошкільної освіти".

4. Наказ від 26.02. 2013 № 202 /165  " Про затвердження змін до Інструкції з олрганізації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Листи Міністерства

1. Лист МОН України від 02.07.2019 №1/9 -419 " Щодо оорганізації діяльності закладів освіти ,що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 /2020 навчальному році  

2. Лист МОН України  від 10.06.2019 №1 /9  -365 " Про переліки навчальної літератури ,рекомендованої МОН України для використання в закладах освіти у 2019 /2020 навчальному році

 

3..Лист МОН  україни від 05.08.2019 №1 /9 -498 " Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019 /2020 навчальному році

4.Лист Мон иУкраїни від 16.08. 2019 № 1/9 -523 " Про національно -патріотичне виховання у закладах освіти у 2019 /2020 навчальношому році .

 

5.Лист МОН України від 14.02.2019 №1/11 -1491 " Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти " 

6.Лист МОн України від 18.07. 2019 №1 /9 -462 " Про прірітетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019 /2020 р".

7.Лист №1/9 -235 від 10.04.2019 №1/9 -409 " Щодо організації інклюзивного навчанння у закладах освіти у 2019/2020 н.р."

 

8. Лист МОН України №1/9 -498 від 05.08.2019 " Методичні рекомендації щодо організації навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р."

9. Лист №1/9 -223 від 05.042019 " щодо  забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами"

 

 

 

Програми:

1 Базовий компонент дошкільної освіти ,наук.кер.богуш А.м. Наказ МОН молодь споррту від 22.05.2012 №6

2.Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН України  №1/11-16160 від 06.11.2015р.).

" Маляточко" -програма для дітей раннього віку  комплексна додаткова освітня  програма.Запоріжжжя ,2012.наук.кер. К. Л.Крутій

 3. " Оберіг ".програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (авт.-А.М..Богуш , Т.В. Панасюк.

 

 

Додаткові:

 

1.«Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

(авт.Єфименко М.М.)  «Мандрівець», 2014 р. (лист ІІТЗО від 11.06.2014р. №14.1/12-Г-869).

2.«Граючись вчимося. Англійська  мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (за ред. - Низьковська О.В., авт. - Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.).

3.«Україна - моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. - Кичита І.І., Каплуновська О.М....).

4."Про себе треба знати, про себе треба дбати", програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.-Лохвицька Л.В.)

5."Шаховими стежинами". Програма та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1./12-Г-159).

 

Навчально - методичними посібниками:

1.Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Богуш А.М. Ранок.

Лист МОН України від 05.06.2013 №!/19481 .      

2.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Київ «Генеза», 2013р.

Лист МОН України від 29.08.2013№1\11-13405          

3.Барвисте життя: хрестоматія для читання дітям дошкільного віку. Андрющенко Т.К., Лохвицька Л.В., Мандрівець.

Лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1\12-Г-5064. Народні перлини для маленької дитини. 

Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013 р. Лист ІІТЗО від  17.072012 р.№14.1\12-Г-184

4.Народні перлини для маленької дитини.  Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013р. Лист МОН України від 29.08.2013 №1/11-13405.

5.«Соціальний розвиток дитини» Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська, Київ «Генеза» 2014р. Лист МОН України від 12.07.2013р. № 1/11 – 11414)

6.«До здоров'я дітей через освіту дорослих» Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Тернопіль Мандрівець 2014р. Лист ІІТЗО від 07.12.2011р. № 1.4/18 – Г – 819)

7.«Петриківський первоцвіт» Купрієнко В.І., Міхіна Н.О. Мандрівець. Лист МОН України від 12.07.2013 №1/11 – 11412.

8.Виховання гуманних почуттів у дітей. С.Ладивір... Лист МОН України від 05.08.2009 №1/11-6515.

9.Аналіз, планування, контроль як функція управлінської діяльності керівника ДНЗ. Ірина Романюк. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1.4/18-Г-369 від 15.06.2011 р.

 

10.Дошкільнятам про світ природи ( Бєлєнька Г.В. , Половінова О.А.) .Лист ІМЗО від 13.06.2016  

 

11.Мненмотехніка " Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти " .Тернопіль  " мандрівець",2017.

 

 

З огляду на це особливого значення набуває підвищення якості та ефективності роботи з дітьми дошкільного віку. Означені показники можна забезпечити за умов прогнозування та перспективного  планування освітньої роботи з дошколятами.

 

Планування – процес трудомісткий і творчий, що вимагає від педагога глибоких знань освітніх програм, дидактичних принципів, на основі яких побудовано базову, комплексні й парціальні програми, вимог, що рекомендовані до планування освітнього процесу.

 

Основою планування є та освітня програма, яка прийнята для керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування  особистості дошкільника.

  

 

108746313_7225.gif