КЗДО №348 ДМР
Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

Лист МОН України  від14.08.2023 №1/12038-23 «Про  перелік навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі  закладів дошкільної освіти у 2023/2024  навчальному році»

 

Освітні програми, які використовуємо в практичній роботі

1. Базовий компонент дошкільної освіти. Наказ МОН України від 12.01.2012 р.   №33

2. «Стежинки у Всесвіт». Комплексна  освітня програма для дітей  раннього та передшкільного віку. Лист МОН від 02 жовтня 2020 р. №22.1/12-Г-801.

3. Дитина. Освітня програма для дітей віком від 2 до 4. Науковий керівник  Огнев’юк В.О. Лист ІМЗО від 11.07.2020  №221 /12-Г-572. Лист МОН від 13.07.2020 №1/11-4960. (використання окремих напрямків)

5. Українське дошкілля, авт. О.Білан. Протокол №6 від 03.12.2021. Зареєстровано у Каталозі за №10025-2021 (використання окремих напрямків).

6. Освіта і піклування. Програма дітей раннього та дошкільного віку. Упорядник Воронов В.А., Ковальчук К.В., Рейпольска О.Д. Протокол № 5 від 06.10.2021. Зареєстровано у Каталозі за № 10024 02021. Наказ МОН від 23.10.2021 №1121 (для ознайомлення) 

 

 Парціальні програми

1. Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Єфименко М.М.Лист ІМЗО від 16.04.2019 №22.1/125 -207

2. Вітаю ,театре. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку. Макаренко Л.В. Лист ІМЗО від 08.11.2019 № 22.1/12-Г-1054

3. STREAM–освіта,  або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма  формування  культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку. Науковий керівник Крутій К.,   вид. «Ліпс», 2020

 4. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина». За нак. ред О.Д. Рейпольської, Лист ІМЗО від 21.06.2022.№22 1/12-Г-153. Вид. Ліпс, 2023.

5. Комп’ютерна грамота для малят. Програма для дітей  старшого віку, авт. Болотова О.М., Вайнер О.В., Романюк О.В., «Мандрівець". Протокол №3 від 12.05.2023р.

Зареєстрована в Каталозі за №1 0006-2023

 

 Навчально-методичні посібники, методичні посібники, збірники, хрестоматії.

  Загальні питання організації освітнього процесу і життєдіяльності

Вивчаємо і розвиваємо дитину раннього віку. Навчально-методичний посібник за заг. ред. професора Гавриш Н.В.,  Протокол №3 від 29.06.2021, зареєстровано в Каталозі за

№ 0011-21

Ранній вік:

1.Кейс  для вихователів груп раннього віку.Навчально-методичний посібник за ред професора Гавриш Н.В..Протокол №3 за № 1 0010-2021

2.Виховання і розвиток  дітей раннього віку. Навчально-методичний посібник за редакцією Гавриш Н.В.. Протокол №3 від 29.06.2021, зареєстрований в Каталозі за №1 0009-2021

 Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

1.Навчально-методичний посібник. Формуванння  математичної компетентності у дітей 4-го року життя. Комплект Зайцева Л.І., Протокол  № 3, зареєстрований в Каталозі від 25.06.2021 за № 1 0005-20211

2.Навчально-методичний посібник. Формуванння  математичної компетентності у дітей  5-го року життя. Комплект Зайцева Л.І., Протокол  № 3 зареєстрований в Каталозі від 25. 06.2021 за № 1 0006-20211

3.Навчально-методичний посібник. Формування  математичної компетентності у дітей  6-го року життя. Комплект Зайцева Л.І., Протокол  №3, зареєстрований в Каталозі від 25.06.2021 за №1 0007-20211

 

Дитина у природному довкіллі

1.Скарби рідного краю. Тимофєєва О.О., Тимофєєва В.І.. Лист ІМЗО від 18.09.2020 № 22.1/12 –Г-273

 

ДИТИНА в СОЦІУМІ

1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти: технології, проектування. Навчально-методичний посібник. Рейпольська О.Д., Гудим І.М., Лисенко І.О., Луценко В., Цвєткова Л.Г. Протокол №33 від 25.06.2021.

 

 

 

 

 

 

2022 -2023 навчальний рік

В освітній роботі керуємося листом МОН  України, додаток до листа МОН від 27.07.2022 №1/8504 - 22  

"Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році"

Використовуємо в роботі "Перілік навчальної літератури,програм рекомендованих МОН у 2022/2023 навчальному році". Сайт МОН України.

 

 

 

2023