КЗДО №348 ДМР
Методична робота

 

 

 

 

 

Модель методичної роботи

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Методична робота з кадрами   

 

2021 -2022 навчальний   рік

 

 

 

Педагогічний колектив у новому 2021 -2022  навчальному році

 

буде поглиблено працювати над проектними темами " Модель 4 К

 

у розвитку sovt -skils навичок як основи формування

 

самоефективності  дошкільника -майбутнього першокласника в

 

освітньому просторі НУШ(2020 -2023-другий етап). Виходячи з цієї

 

проблеми,будемо продовжувати працювати над проектною

 

темою  закладу дошкільної освіти -ІІ етап " Самоефективність як

 

важливий регулятор саморозвитку та вдосконалення особистості в

 

різних сферах життєдіяльності".

 

 

 

Плануючи роботу з кадрами,враховуємо їхню підготовленість. Цю

роботу плануємо за такими напрямами :підвищення педагогічної майстерності (семінари,семінари-практикуми,засідання "круглих столів",консультації,відкриті покази різних видів роботи).Удосконалення професійної творчості (нетрадиційні форми роботи:майстер-класи,клуби,творчі лабораторії);

самоосвіта (обмін досвідом,взаємовідвідуванння,обговорення новинок педагогічної літератури,засіданння педагогічних рад)

З метою вивчення та впровадженння в практику роботи оновленого Базового компоненту та  Комплексної освітньої програми для дітей раннього та передшкільного віку " Стежинки у ВСЕСВІТ"(Дитина в дошкільні роки) науковий керівник професо К.Крутій,

 

передбачили такі форми роботи з педагогічними кадрами.

  вивчення стану життєдіяльності літей,організаційну-педагогічну роботу,роботу методичного кабінету,спрямовану на створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків. Програма " Стежинки у Всесвіт" -програма нового типу. Програму зорієнтовано на цінностів та інтереси дитини,урахування вікових можливостей,на збереження дитячої субкультури,на збагачення,амплікацію дитячого розвитку,взаємозв'язок усіх сторін житття малюка. Мета програми -забезпечити повноцінний фізичний,соціальнийя.пізнавальнийя та духовний розвиток зростаючої особистості; полегшити входженння дитини в широкий світ і розвинути її внутрішні сили.  Основне завдання програми -озброєння дитин и наукою житття; формування базисних характеристик. До базисних характеристик науковці відносять:компетентність,креативністьта ініціативність,довільність,самостійність,відповідальність,безпеку та незалежність поведінки,самосвідомість і здатність особистості до самооцінки.

 

 

 

31.08.2021   провели педагогічну раду з теми:" Зміст та завданння освітньої роботи закладу дошкільної освіти на 2021/2022 рік."

- обговорили Лист МОН України " Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти";

- алгоритм дій для закладів дошкільної освіти на період карантину;

- схвалили план робои на 2021/2022 н.р.

- програми,форму планування освітнього процесу;

- затвердили списки педагогічних працівників,які підлягають атестації у 2021/20222 н.р.