КЗДО (ясла-садок) №348 ДМР
Нормативні документи

 

 

 

 

                                       

 

 

Нормативно -правова база.

Закони України:

 

1.Конституція України.

2.Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27.02.1991 № 789-ХІІ.

3.Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р.

4.Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.09.2011 р. № 2628-ІІІ, зі змінами від 19.12.2006 р.

5.Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, зі змінами від 24.04.2008 р.

6.Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-ХІІ, зі змінами від 14.10.2008 р.

7.Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція. Затверджена МОНмолодьспорту від 22.05.2012 р. № 615.

8. Закон України від 06.09.2018 року № 2541-  ІІІ" про внесення змін до деяких Законів України щодо доступу осіб з особливими овітніми  потребами до освітніх послуг "

9. Закон України

   " Про протидію домашньому насильству"  від 7 грудня 2917 року № 2229 -V ІІІ

Накази Міністерства

 

1.Наказ від 16.04.2018 р. №372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти".

2. Наказ від 19.12.2017 р. №1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально- дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

3. Наказ від 20.04.2015 р. №446 "Про затвердженнягранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"

дошкільної освіти".

4. Наказ від 26.02. 2013 № 202 /165  " Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Листи Міністерства

1. Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9 -411 " Щодо  організації діяльності закладів освіти  у 2020 /2021 навчальному році  

2. Лист МОН України  від 20 .08.2020 № 6 /1015 -20" Про переліки навчальної літератури ,рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2020 /2021навчальному році

 

3. Лист МОН України №1/9 -278 від 26.05.2020 " Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти "

4. Лист МОН  України від 05.08.2019 №1 /9 -498 " Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019 /2020 навчальному році

5. Лист Мон иУкраїни від 16.08. 2019 № 1/9 -523 " Про національно -патріотичне виховання у закладах освіти у 2019 /2020 навчальношому році .

6. Лист МОН України від 14.02.2019 №1/11 -1491 " Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти " 

7. Лист МОн України від 18.07. 2019 №1 /9 -462 " Про прірітетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019 /2020 р".

8  Лист №1/9 -235 від 10.04.2019 №1/9 -409 " Щодо організації інклюзивного навчанння у закладах освіти у 2019/2020 н.р."

9 .Лист МОН Укроаїни №1/9-348 від 25.06.2020 " Щодо створення інклюзивного освітнього  середовища в закладах дошкільної освіти"

10.  Лист №1/9 -223 від 05.04 2019 " Щодо  забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потреба

11. Лист  МОН України від 14.08.2020 №1/9 -436 " Про створення безпечного освітнього середовища в закладі рсвіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню )".

 

12. Лист МОН України №1/9 -581 від 17.09.2019 " Про застосування державної мови в освітньому процесі "

13 .Лист МОН України №1/9 -546 від 11.10.2017 " Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів  дошкільної освіьти з батьками вихованців".

14.Лист Мон Укроаїни від 09.12.2019 №1/11 -1491 " Щодо освітніх програм у заклдадах дошкільної освіти"

 

 

 

 

Програми: 

1.Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН України  №1/11-16160 від 06.11.2015р.).

2."Оберіг ", програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років авт.Богуш Л.Т.  ВПанасюк.

 

   

Додаткові:

1.«Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

(авт.Єфименко М.М.)  «Мандрівець», 2014 р. (лист ІІТЗО від 11.06.2014р. №14.1/12-Г-869).

2.« Англійська  мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації для дітей старшого дошкільного віку   (за ред. - Низьковська О.В., авт. - Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.).

3.«Україна - моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. - Кичита І.І., Каплуновська О.М....).

4."Про себе треба знати, про себе треба дбати", програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.-Лохвицька Л.В.)

5."Шаховими стежинами". Програма та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1./12-Г-159).

 

 

Навчально - методичними посібниками:

1.Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Богуш А.М. Ранок.

Лист МОН України від 05.06.2013 №!/19481 .      

2.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Київ «Генеза», 2013р.

Лист МОН України від 29.08.2013№1\11-13405          

3.Барвисте життя: хрестоматія для читання дітям дошкільного віку. Андрющенко Т.К., Лохвицька Л.В., Мандрівець.

Лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1\12-Г-5064. Народні перлини для маленької дитини. 

Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013 р. Лист ІІТЗО від  17.072012 р.№14.1\12-Г-184

4.Народні перлини для маленької дитини.  Яловська О.О. Тернопіль. «Мандрівець», 2013р. Лист МОН України від 29.08.2013 №1/11-13405.

5.«Соціальний розвиток дитини» Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська, Київ «Генеза» 2014р. Лист МОН України від 12.07.2013р. № 1/11 – 11414)

6.«До здоров'я дітей через освіту дорослих» Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Тернопіль Мандрівець 2014р. Лист ІІТЗО від 07.12.2011р. № 1.4/18 – Г – 819)

7.«Петриківський первоцвіт» Купрієнко В.І., Міхіна Н.О. Мандрівець. Лист МОН України від 12.07.2013 №1/11 – 11412.

8.Виховання гуманних почуттів у дітей. С.Ладивір... Лист МОН України від 05.08.2009 №1/11-6515.

9.Аналіз, планування, контроль як функція управлінської діяльності керівника ДНЗ. Ірина Романюк. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1.4/18-Г-369 від 15.06.2011 р.

 

10.Дошкільнятам про світ природи ( Бєлєнька Г.В. , Половінова О.А.) .Лист ІМЗО від 13.06.2016  

 

11.Мненмотехніка " Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти " .Тернопіль  " мандрівець",2017.

Вихователь й малюки конструюють залюбки. Методичний посібник для роботи з дітьми 3-6 років. Ю.В.Рібцун,О.Г.Рібцун.Київ  "Генеза",2017.

 

 

З огляду на це особливого значення набуває підвищення якості та ефективності роботи з дітьми дошкільного віку. Означені показники можна забезпечити за умов прогнозування та перспективного  планування освітньої роботи з дошколятами.

 

Планування – процес трудомісткий і творчий, що вимагає від педагога глибоких знань освітніх програм, дидактичних принципів, на основі яких побудовано базову, комплексні й парціальні програми, вимог, що рекомендовані до планування освітнього процесу.

 

Основою планування є та освітня програма, яка прийнята для керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування  особистості дошкільника.