КЗДО (ясла-садок) №348 ДМР
Виховна робота

 

 

 

Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році.

Лист  МОН УКРАЇНИ  №1/9-406 від 10.08.2021р.

 

 

 

 

Протягом 2020/2021 навчального року  заклад дошкільної освіти  спрямовував свою діяльність на створення та забезпечення здорового безпечного,комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу,підвищення якості освітньої діяльності закладу. Ці завданння залишаються пріорітетними і в новому навчальному році.

Поліпшенню якості освітньої діяльності сприятиме вивчення та впровадження в практику роботи ЗДО нового державного стандарту дошкільної освіти -Базового компонета дошкільної освіти. Освітня діяльність буде здійснюватися на основі розробленого плану роботи на навчальний рік і літній період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. План роботи ЗДО є одним із основних документів,якмй регламентує його діяльність упродовж навчального року та літнього періоду. Забезпечення змісту дошкільної освіти буде реалізовуватися згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками,затвердженими МОН України.